Regeringens avsiktsförklaring gällande 5G

Utbyggnaden av 5G kommer att kräva betydande investeringar samt lämpliga regelverk. MIN KOMMENTAR VEM SKALL BETALA? VEM GYNNAS OCH VEM GYNNAS INTE AV REGELVERKEN?

På politisk nivå förbinder vi oss att skapa förutsättningar inom den offentliga sektorn för digitalisering och 5G att blomstra. VÅRD, SKOLA OMSORG SKALL ALLTSÅ BETALA 5G. DE SOM ARBETAR, OCH SKOLELEVER SOM TVINGAS VISATS I SKOLMILJÖN SKALL ALLTSÅ PÅTVINGAS HÖG STRÅLNINGSNIVÅ, TROTS ATT OHÄLSAN ÖKAT KRAFTIGT HOS UNGA. Läs Här

Som nordiska premiärministrar har vi kommit överens om den gemensamma visionen att vara den första och mest integrerade 5G-regionen i världen. Vi vill skapa ett gemensamt nordiskt 5G-utrymme. PÅ BEKOSTNAD AV FOLKHÄLSAN. VEM SKALL BETALA REDAN EN HÖG SJUKBELASTNING PÅ VÅRDCENTRALERNA?

.

”För att uppnå detta mål kommer vi att samarbeta nära för att upprätta en gemensam handlingsplan för tidig adoption av 5G-teknik över hela Norden. Handlingsplanen kommer att

Uppmuntra utvecklingen av nya testanläggningar, inklusive testbäddar; I UMEÅ KOMMER INDUSTRIN OCH POLITIKER ATT EXPONERA BEFOLKNINGEN FÖR HÖGA STRÅLNINGSNIVÅER I HEMLIGHET. INGEN HÄNSYN TAS TILL FOLKHÄLSAN. VEM ANSVARAR FÖR, NÄR FOLK BLIR STRÅLSKADADE OCH INTE LÄNGRE KAN ARBETA OCH FÖRSÖRJA SIG? VEM SKALL BETALA FÖRSÖRJNINGSSTÖDET. Folkhälsan blir allt sämre vilket syns i Socialstyrelsens statistik. År 2001 har 24,6 % nedsatt hälsa av befolkningen, år 2017 har siffran stigit till 51,1 % av befolkningsmängden. Alltså drygt halva befolkningen har nedsatt hälsa år 2017. Läs mer HÄR

Säkerställa den tekniska samordningen av 5G-frekvensband inom regionen.

Ta bort hinder för expansion av 5G-nätverket, särskilt utbyggnad av basstationer och antenner; och VILKA HINDER MENAS? FYSISKA, EKONOMISKA????

Uppmuntra och övervaka utvecklingen av 5G, speciellt för vissa sektorer:”

Regeringen: Letter of Intent Development of 5G in the Nordic region https://www.regeringen.se/49b685/globalassets/regeringen/dokument/statsradsberedningen/letter-of-intent–development-of-5g-in-the-nordic-region-.pdf?fbclid=IwAR0YWZ5PrPTnmeIfIGZB8Uskt4O6-QJnx0Nm3a1nyPOzp3543EFZ10dhEpI

 

Avsiktsförklaring (Översättning av Kalle H.)

Utveckling av 5G i Norden

Norden är en av de mest innovativa och digitaliserade regionerna i världen. Med vår mogna digitala infrastruktur, hög digital kompetens och ambitiösa nationella strategier för digital transformation inom den offentliga och privata sektorn har vi potential att ta en ledande roll i nästa steg för trådlös kommunikation. Betydelsen av 5G bekräftades i Norden-Baltikum ministerdeklarationen Digital North som antogs 2017.

När utvecklingen av femte generationens trådlösa system (5G) bryter igenom, kommer de nordiska länderna att vara i framkant av den utvecklingen för att bli världsledande inom att använda 5G-teknik för utveckling och digitalisering av alla samhällssektorer.

Utbyggnaden av 5G kommer att kräva betydande investeringar samt lämpliga regelverk. På politisk nivå förbinder vi oss att skapa förutsättningar inom den offentliga sektorn för digitalisering och 5G att blomstra. Som nordiska premiärministrar har vi kommit överens om den gemensamma visionen att vara den första och mest integrerade 5G-regionen i världen. Vi vill skapa ett gemensamt nordiskt 5G-utrymme.

För att uppnå detta mål kommer vi att samarbeta nära för att upprätta en gemensam handlingsplan för tidig adoption av 5G-teknik över hela Norden. Handlingsplanen kommer att ▪ Uppmuntra utvecklingen av nya testanläggningar, inklusive testbäddar; ▪ Säkerställa den tekniska samordningen av 5G-frekvensband inom regionen. ▪ Ta bort hinder för expansion av 5G-nätverket, särskilt utbyggnad av basstationer och antenner; och ▪ Uppmuntra och övervaka utvecklingen av 5G, speciellt för vissa sektorer: o Transport ▪ Hållbara och klimat-effektiva transportlösningar ▪ Transportsystem och anslutna fordon ▪ Fjärrkontrollerade luftburna tjänster (”drönare”)

o Missionskritisk kommunikation ▪ Nödtjänster ▪ Lagstiftning o Avancerad automation inom tillverkningsindustrin ▪ Ökad verklighet för anställda ▪ Sammankopplade fabriker ▪ Robust och låg latent kommunikation, t.ex. för robotstyrning o Energi, miljö, jordbruk och vattenbruk ▪ Energibesparande åtgärder, smarta nät, energihantering ▪ Ökad avkastning i livsmedelsproduktionen ▪ Detaljerad övervakning.

Utvecklingen av 5G kommer att övervakas och följas upp av Nordiska ministerrådet, underlätta genomförandet i samarbete med nordiska regeringar, nationella digitala myndigheter och intressenter från IKT- och telekomindustrin.

Vi ber de nordiska digitaliseringsministrarna att ta ledningen för att följa upp denna deklaration med sikte på att Norden blir den första och bästa sammanlänkade 5G-regionen i världen.

Stefan Löfven Sverige

Katrín Jakobsdóttir Island

Lars Løkke Rasmussen Danmark

Juha Sipilä Finland

Erna Solberg Norge