SSM bjöd in för samråd inför 5G-utbyggnaden

Strålsäkerhetsmyndighetens bjuder in till ett samrådsmöte den 19 december 2018 med rubriken AGENDA Informationsmöte och samråd med intresseorganisationer om 5G den 19 december 2018. Samrådet och informationen gällde utbyggnaden av 5G-kommunikationssystem. Inbjudna var några berörda myndigheter, Elöverkänsligas Riksförbund samt andra intresseföreningar som Strålskyddsstiftelsen och Vågbrytaren.

Enligt deltagarlistan var följande inbjudna:

Myndigheter

Johan Friberg, Avdelningschef Strålsäkerhetsmyndigheten
Tomas Löfgren, Miljörättsexpert Strålsäkerhetsmyndigheten
Jimmy Estenberg, Myndighetsspecialist Strålsäkerhetsmyndigheten
Torsten Augustsson, Utredare Strålsäkerhetsmyndigheten
Caroline Falkengren, Kommunikationsstrateg Strålsäkerhetsmyndigheten
Marie Wahlin Tideklev, Verksjurist Strålsäkerhetsmyndigheten
Peggy Haase, Post-och telestyrelsen
Nina Gustafsson eller Magnus Leijel, Post-och telestyrelsen
Agneta falk Filipsson, Folkhälsomyndigheten
Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten
Janez Marinko, Arbetsmiljöverket
.
Berörda handikappförbund
Egon Reiver, Elöverkänsligas riksförbund
Linda Nieuwenhuizen, Elöverkänsligas riksförbund
.
Intresseföreningar som var inbjudna, men avböjde:
Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen
Malin Tornqvist eller Katharina Krussell, Strålskyddsstiftelsen
Gunilla Ladberg, Vågbrytaren
Jan Lindholm, (alt. Torkel Atterbom) , Vågbrytaren
 
Samrådsmötets betydelse kan dock ifrågasättas, med den erfarenhet vi har av SSM, men det är ju dock bara ett antagande och spekulation. Varje ny händelse behöver inte bara vara negativ. Någon gång måste det ske en positiv öppning som man bör ta tillvara, eller kan nyttja på annat sätt.
Samrådsmötet kanske är ett spel för galleriet, fast något facit i hand har vi ännu inte. Men vi tänker, att meningen är att SSM skall kunna säga ”Vi har gjort det som förväntas av oss”.  Intresseföreningarna Vågbrytaren och Strålskyddsstiftelsen gick dock inte dit, vilket nu också SSM kan säga, med andemeningen att det är deras eget fel att de inte ville ge någon information. Detta har i sak ingen betydelse för dem som har funktionsnedsättning  och strålskadan elöverkänslighet.
Oavsett allt annat och alla spekulationer, så var det en mycket positiv förändring till glädje för dem som är strålskadade och elöverkänsliga, att SSM, som ju är den expertmyndighet som alla kommuner och andra statliga myndigheter hänvisar till, tog ställning inför detta möte och satte upp mötesregler med hänsyn till de elöverkänsligas funktionsnedsättning. Detta, SSMs, ställningstagande är nu mycket värdefullt att hänvisa till i kontakt med kommuner och andra statliga myndigheter.
Så här står det i inbjudan:

Mötesregler
För att alla ska känna sig bekväma med att delta på mötet och i diskussionerna så gäller följande förhållningsregler.
Trådlösa datornätverket i lokalen kommer vara avstängt.
Mobiltelefoner och annan trådlös kommunikationsutrustning ska vara avstängda.
Inga inspelningar tillåts.
Mötesanteckningar kommer diarieföras och publiceras på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. Presentationsunderlag kommer diarieföras.

Strålskyddsstiftelsen och Vågbrytaren använde sig av detta hänsynstagande för de elöverkänsligas funktionsnedsättning, som argument att mötet inte var transparent då de inte fick filma. Strålskyddsstiftelsen tog bort större delen av texten och skriver exakt så här: ”SSM:s mörkläggningsförsök yttrade sig i följande ”mötesregler”

  • Inga inspelningar tillåts.
  • Mötesanteckningar som förs av personer från SSM kommer diarieföras och publiceras på SSM:s webbplats. Presentationsunderlag kommer diarieföras.”

Strålskyddsstiftelsen och Vågbrytaren gör alltså ett selektivt urval från texten i mötesreglerna, för att styrka sitt påstående att mötet inte är transparent. De utnyttjar att SSM inte diskriminerar elöverkänsliga personer, för sitt syfte och argument, att inte gå till samrådsmötet.

Som själv drabbad och elöverkänslig blir jag upprörd över att dessa intresseföreningar  utnyttjar det hänsynstagande som SSM gör, så att inbjudna elöverkänsliga personer skall kunna vara med på samrådsmötet.  Jag undrar hur kan de vara så taskiga mot de elöverkänsliga, att i det offentliga rummet inför dessa myndigheter som annars gör allt för att tysta oss, men för en gång skull visa oss respekt, utnyttja detta som ett argument att SSM vill mörka det som sägs på mötet och som anledning att inte gå till samrådsmötet.

Hade intresseorganisationerna gått till samrådsmötet hade de kunnat påverka och utnyttja SSMs icke trovärdighet, om de inte skulle offentliggöra informationen från samrådsmötet.  Deras ställningstagande före mötet, bygger bara på tro och spekulationer. Istället gav de sig på de elöverkänsligas rättigheter, att inte bli diskriminerade.

Jag vill även påminna om, att varken SSM, Vågbrytaren eller Strålskyddsstiftelsen kan bedöma, vilka fält och fältstyrkor enskilda elöverkänsliga tål eller inte tål. Även om man minskar de trådlösa systemen som man kan påverkar i en lokal, är den yttre miljön så full av trådlösa system och strålning, att det ändå oftast är svårt för en strålskadad person att inte påverkas negativt hälsomässigt. Av det skälet kan man inte tillföra andra tekniska apparater i en lokal, vilket dessa intresseföreningar, som säger sig vara kunniga i hälsorisekrna med strålningen, borde ha begripit.

När skall personliga intressen inom Strålskyddsstiftelsen sluta utnyttja de elöverkänsliga?

Solveig Silverin miljöingenjör

Referenser

2018 AGENDA-Informationsmöte-och-samråd-med-intresseorganisationer-om-5G-den-…

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/12/stralsakerhetsmyndigheten-vagrar-transparent-riskbedomning-av-5g/