När 3G byggs ut ökar antalet patienter utan diagnos, med nästan 150 000 patienter

Socialstyrelsen påpekade att siffrorna i börja på år 2001 till 2004 var osäkra, då det fanns en stor grupp som besökte läkarvården utan diagnos. Socialstyrelsen ville dock ge sken av att alla patienter skall läggas till i början på år 2001, men så är det inte. Patientantalet utan diagnos sjunker successivt mellan åren 2001 och 2017 och fyller samtidigt på andra diagnosgrupper, kanske mest i de olika diagnoserna inom R00-R99*, diagnosgrupp.

I denna kurva nedan syns också, att antalet patienter ökade kraftigt med  nästan 150 000 patienter utan diagnos på ett år, när 3G började byggas ut efter år 2001, eller hur skall man tolka det? Det hade varit intressant att veta hur stor denna diagnosgrupp, som saknar diagnos, var före 1990-talet, innan man byggde ut GSM 900 och 1800, samt då väldigt många blev bildskärmsskadade. Dock vet jag  att många bildskärmsskadade fick en diagnos. Läkarna var tvungna att sätta en diagnos, vilket var ett krav från försäkringskassan, för att kunna sjukskriva alla dessa patienter, som ofta var så illa skadad, att de knappt kunde vistas i någon el-miljö. Läkarna uppmanades också av Socialstyrelsen, att inte skriva i journalen, att patienten förknippade sina besvär med elektromagnetiska fält.

Utifrån dessa siffror, i patientgruppen utan diagnos, får man dock en hyfsat bra bild över hur många patienter som skall fördelas i de olika diagnoserna (runt 1747 stycken) under de olika åren. Patienterna blir inte så många, att det påverkar trenden nämnvärt. Patientökningen är dramatisk i många grupper oavsett dessa patienter utan diagnos.

Vi blir bara sjukare och sjukare i takt med ökad strålning i vår livsmiljö.

*Definition R00-R99: Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes läs mer Här.  Alltså sjukdomar som inte läkarvården kan klassificera enligt ICD-systemet, trots kliniska fynd. I gruppen R-diagnoser återfinns värk, smärta, nedsatt intellektuell förmåga, okända dödsorsaker, spädbarnsdöd, sjukdomskänsla och trötthet, ja alla medicinska störningar som inte kan förklaras eller preciseras enligt sjukvården.

antal besök utan diangos

För att få svar på flera frågor skickade jag detta mejl till Socialstyrelsens Statistikdatabas idag den 14 januari 2019.

Hej!
Jag har tittat närmre på gruppen Antal besök utan diagnoskod och en del funderingar har uppkommit. Det finns ju många äldre diagnoser som inte borde kunna hamna i denna grupp som exempelvis:
E10 Diabetes  typ 1 som ökar kraftigt från, 34 702 patienter år 2001 till 50 284 patienter år 2017 i hela befolkningen
J45 Astma ökar kraftigt från 40 590 patienter år 2001, till 76 848 patienter år 2017 i hela befolkningen detta är äldre kända diagnoser och borde inte kunna hamna bland dem utan diagnos?
.
Många diagnoser har samma uppåtgående trend utan tvära kast, det verkar ju som det är en stadig uppåtgående trend i många sjukdomar redan från år 2001, även dem med muskelvärk i R-gruppen och i den fastställda M-gruppen som exempel.
M79 ökar från 34 651 patienter år 2001 till 140 689 patienter år 2017
R53 från 10 331 patienter till 38 202 patienter Trendökningen skiljer inte så stort mellan dessa diagnoser 227 % i R52 och 259 % i M79.
.
Man undrar ju var dessa patienter utan diagnos skall fördelas. F-gruppen är den mest diffusa och svåraste gruppen att bedöma tror jag, men även en hel del patienter bör ju hamna i S-T gruppen och Z00-Z99 gruppen och alkoholrelaterade sjukdomar.
.
Man undrar ju dock hur kan inrapportering vara så dålig till Socialstyrelsen och hur kan det finnas så många patienter utan diagnos? ICD-systemet har ju funnits sedan 1948.
Inför digitaliseringen av systemet tog man bort diagnoser bland annat W90? Alla diagnoser som tagits bort, borde redovisas för sig. Dessa borttagna diagnoser har väl hamnat i den diagnoslösa gruppen? Hur många diagnoser har tagits bort, är intressant att få veta?
.
Det nya digitala systemet tycks mer vara uppbyggt efter symtom än efter orsak? Man blandar ju organiska förändringar i hjärnan med rent själsliga symtom som uppkommit p g a sorg i F00-F99- gruppen. Detta är ju knappast intressant utifrån hälsoproblem, uppkomna genom en allmän yttre negativ miljöpåverkan. Jag tänker då närmast på, att vi sedan mitten på 1990-talet tvångsbestrålas, dygnet runt, med den miljöfrämmande pulsad mikrovågsstrålningen från tusentals antenner och trådlösa nätverk. En helt ny miljöbelastning  som aldrig tidigare funnits i vår livsmiljö. Hur fångar man in denna nya hälsorisk med detta nya digitala system?
.
Symtombilden blir ju spridd över flera olika diagnoser i olika grupper och det blir svårt att få en samlad bild kopplad till en grundorsak, särskilt när Socialstyrelsen uppmanar läkare, att inte skriva in i journalen, att patienten relaterar sina hälsobesvär till strålningen i vår livsmiljö. Alltså hindrar upplysning om förklaring till orsaken, som i sin tur borde ligga till grund för kvalitativ forskning inom området.
.
Slutligen, Socialstyrelsen har ju funnits sedan 1913 och borde ha hunnit utvecklat en bra inrapporteringsmetod från sjukvården även från privat sjukvård, även om det under årens lopp skett förändringar. Jag är förvånad och det behövs en förklaring.

Mvh

Solveig Silverin

 

*Definition R00-R99: Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes läs mer Här.  Alltså sjukdomar som inte läkarvården kan klassificera enligt ICD-systemet, trots kliniska fynd. I gruppen R-diagnoser återfinns värk, smärta, nedsatt intellektuell förmåga, okända dödsorsaker, spädbarnsdöd, sjukdomskänsla och trötthet, ja alla medicinska störningar som inte kan förklaras eller preciseras enligt sjukvården.