W90 en orsakskod

Tyvärr finns statistik endast från år 2008. Jag själv fick denna orsakskod i mitten på 1990-talet. Många som har problem eller anser sig ha blivit skadade av de trådlösa nätverken får inte denna orsakskod, annars skulle detta synas i statistiken. Som man förstått  i de sociala nätverken, har många hälsoproblem med den artificiella mikrovågsstrålningen. Väldigt många.  Underkoderna berör endast områden där det kan finnas trådlösa system,  vilket skall tolkas som att det inte gäller solstrålning, eller solarier som ju också är icke joniserande strålning. W90 står för strålskada av icke joniserande strålning. Läs mer HÄR och sök på W90

w90 hela befolkningenw90 orsakskod skolelever

 

ICD-10

W90.00 Exponering för annan icke joniserande strålning-bostad-idrott
W90.01 Exponering för annan icke joniserande strålning-bostad-lek,fritid
W90.02 Exponering för annan icke joniserande strålning-bostad-förvärvsarbete
W90.03 Exponering för annan icke joniserande strålning-bostad-annan sysselsättning
W90.04 Exponering för annan icke joniserande strålning-bostad-vitalaktivitet
W90.08 Exponering för annan icke joniserande strålning-bostad-andra aktiviteter
W90.09 Exponering för annan icke joniserande strålning-bostad-ospec aktiviteter
W90.10 Exponering för annan icke joniserande strålning-institutionellt boende-idrott
W90.11 Exponering för annan icke joniserande strålning-institutionellt boende-lek,fritid
W90.12 Exponering för annan icke joniserande strålning-institutionellt boende-förvärvsarbete
W90.13 Exponering för annan icke joniserande strålning-institutionellt boende-annan sysselsättning
W90.14 Exponering för annan icke joniserande strålning-institutionellt boende-vitalaktivitet
W90.18 Exponering för annan icke joniserande strålning-institutionellt boende-andra aktiviteter
W90.19 Exponering för annan icke joniserande strålning-institutionellt boende-ospec aktiviteter
W90.20 Exponering för annan icke joniserande strålning-skola, offentlig lokal-idrott
W90.21 Exponering för annan icke joniserande strålning-skola, offentlig lokal-lek,fritid
W90.22 Exponering för annan icke joniserande strålning-skola, offentlig lokal-förvärvsarbete
W90.23 Exponering för annan icke joniserande strålning-skola, offentlig lokal-annan sysselsättning
W90.24 Exponering för annan icke joniserande strålning-skola, offentlig lokal-vitalaktivitet
W90.28 Exponering för annan icke joniserande strålning-skola, offentlig lokal-andra aktiviteter
W90.29 Exponering för annan icke joniserande strålning-skola, offentlig lokal-ospec aktiviteter
W90.30 Exponering för annan icke joniserande strålning-idrottsanläggning-idrott
W90.31 Exponering för annan icke joniserande strålning-idrottsanläggning-lek,fritid
W90.32 Exponering för annan icke joniserande strålning-idrottsanläggning-förvärvsarbete
W90.33 Exponering för annan icke joniserande strålning-idrottsanläggning-annan sysselsättning
W90.34 Exponering för annan icke joniserande strålning-idrottsanläggning-vitalaktivitet
W90.38 Exponering för annan icke joniserande strålning-idrottsanläggning-andra aktiviteter
W90.39 Exponering för annan icke joniserande strålning-idrottsanläggning-ospec aktiviteter
W90.40 Exponering för annan icke joniserande strålning-gata-idrott
W90.41 Exponering för annan icke joniserande strålning-gata-lek,fritid
W90.42 Exponering för annan icke joniserande strålning-gata-förvärvsarbete
W90.43 Exponering för annan icke joniserande strålning-gata-annan sysselsättning
W90.44 Exponering för annan icke joniserande strålning-gata-vitalaktivitet
W90.48 Exponering för annan icke joniserande strålning-gata-andra aktiviteter
W90.49 Exponering för annan icke joniserande strålning-gata-ospec aktiviteter
W90.50 Exponering för annan icke joniserande strålning-serviceområde-idrott
W90.51 Exponering för annan icke joniserande strålning-serviceområde-lek,fritid
W90.52 Exponering för annan icke joniserande strålning-serviceområde-förvärvsarbete
W90.53 Exponering för annan icke joniserande strålning-serviceområde-annan sysselsättning
W90.54 Exponering för annan icke joniserande strålning-serviceområde-vitalaktivitet
W90.58 Exponering för annan icke joniserande strålning-serviceområde-andra aktiviteter
W90.59 Exponering för annan icke joniserande strålning-serviceområde-ospec aktiviteter
W90.60 Exponering för annan icke joniserande strålning-industriområde-idrott
W90.61 Exponering för annan icke joniserande strålning-industriområde-lek,fritid
W90.62 Exponering för annan icke joniserande strålning-industriområde-förvärvsarbete
W90.63 Exponering för annan icke joniserande strålning-industriområde-annan sysselsättning