Så här är 5G tänkt fungera- Viktigt information!

Bilderna nedan ur Broschyren till Nordens elektronikmässa 2019, men som jag nu fann i en elektroniktidning  http://etn.se/images/pdf/2014-02-Low.pdf

Till mässan https://www.easyfairs.com/sv/advanced-engineering-automotive-engineering-elektronikmaessan/elektronikmaessan-2019/

Att nyttja 1,8 GHz – 3,8 GHz i smala koncentrerade strålar som med högintensiv pulsad strålning passerar genom kroppens vävnader från olika håll, kan inte förringas som något oskyldig smart eller intelligent kommunikationssystem. 5G-systemet förväntas att privata personer upplåter sin lägenhet för kommunikation till andra användare och varje mobil kommer att fungera som accesspunkter för 5G-systemet så även LED-lampor kommer blir accesspunkter för 5G-nätet.

 

dsc_0062 j

Svar från  Post – och Telestyrelsen: För medelhöga frekvensband (1800 MHz – 3800 MHz) förväntas adaptiva antennsystem och vad som konceptuellt kan ses som en kombination av beamforming, MIMO och Multi user MIMO. Detta då signalerna fortfarande både studsar och viker runt hörn på dessa frekvenser. Den elektriska uteffekten förväntas inte ändras, men på grund av att energin kan koncentreras/riktas bättre så kan den temporära signalstyrka i luften i olika riktningar förväntas bli högre.

När det gäller höga frekvensband (26 GHz och högre) så förväntas man även där
använda adaptiva antenner, men här är huvudfunktionen mer ren beamforming då effekterna av att vika runt hörn har avtagit kraftigt, om man inte har fri sikt så förväntas man framförallt använda sig av signaler som studsat på föremål.
Man kan notera att det är svårare i dessa band att generera den typer av elektrisk uteffekt som används i lägre frekvensband, så här är normalt målet att få till en kraftig antennförstärkning för att få någon form av räckvidd. På samma sätt som för medelhöga frekvenser kommer riktningen av signalerna göra att signalstyrkan i luften blir relativt stark i den riktning man temporärt riktar sig, medans man kommer få en mycket lägre signalstyrka åt övriga håll
.

dsc_0059 j

dsc_0067ja

Att nyttja 1,8 GHz – 3,8 GHz i smala koncentrerade strålar som med högintensiv pulsad strålning passerar genom kroppens vävnader från olika håll, kan inte förringas som något oskyldig smart eller intelligent kommunikationssystem. 5G är som ett elektroniskt vapen, som man lurar folket att använda, så att de skadar sig själva och sina barn utan att de har någon vetskap om hur farligt 5G är. 5G kan ge svåra vävnadsskador

Systematic Derivation of Safety Limits for Time-Varying 5G Radiofrequency Exposure Based on Analytical Models and Thermal Dose. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SYSTEMATIC+DERIVATION+OF+SAFETY+LIMITS+FOR+TIME-VARYING+5G

dsc_0061 1 j

dsc_0061 2j

vitt papper 3 j

dsc_0061 4 j

Mobilindustrin försöker här lura vanligt folk att tillhandahålla accesspunkter. Att lägenheten blir full av hög koncentrerad strålning som skjuter, som pistolskott, genom personerna som vistas lägenheten, det nämner man inget om.

Klicka på bilderna så blir de större

 

 

 

dsc_0066 5gaa

De röda strecken går till lägenheter som upplåter accesspunkter för 5G-nätet. Strecken som går till personerna på gatan är deras mobiler som fungerar som sändare och mottagare, vilket innebär att mobilen du har i fickan avger hög strålningen hela tiden. Lägger man mobilen i barnvagnen, som alltför många okloka föräldrar gör, då blir barnet beskjutet hela tiden med smala strålar med hög energi från omgivningen som nyttjar mobilen som en sändare och mottagare för vidarekoppling i 5G-nätet.Läs här 5G-tekniken förklaras av Post- och Telestyrelsen

Klicka på bilderna för att läsa texten

 

 

 

 

Är 5G är ett elektroniskt vapen som man lurar folk att använda, så att de skada sig själva och sina barn, utan att de har någon vetskap om det? Lyssna på Barrie Trower  expert på mikrovågsvapen Här https://www.youtube.com/watch?v=DLVIbPtNrVo