Barn döda i cancer 0-14 år under tidsperioden 1990 – 2008 i Sverige

Eftersom det sker en underrapportering av bland annat hjärntumör till cancerregistret från sjukhusen blev jag intresserad om man kunde se en skillnad i dödlighet i cancer hos barn från olika sjukhus. Tyvärr fick jag inte fram några siffror den vägen om det är  en skillnad mellan de stora sjukhusen. Jämför man de siffror man ser här så har sydöstra regionen högst dödlighet i cancer som även har ökat hos flickor. En dramatisk ökning faktiskt, medan man genomgående minskat dödligheten hos pojkar inom alla regioner under tidsperioden, dock ökar dödligheten igen i den sydöstra regionen. Nedgången av antal döda i cancer hos pojkar liknar trenden i kurvorna  gällande rapporterade hjärntumörer till cancerregistret, vilket vi vet underrapporteras.

Antal döda fall av hudcancer ingår inte i denna statistik, vilket jag undrar över. Hudcancern har ökat markant inom befolkningen och misstanken att just denna cancerform ökar i befolkningen beror med stor sannolikhet på den intensiva bestrålningen från sändare och trådlösa nätverk som vi dygnet runt bestrålas med.

Jag är inte nöjd med denna information. Jag hade dessutom velat veta mer om hur många barn som dör i cancer på Astrid Lindgrens sjukhus.

 

Min fråga till Socialstyrelsen

Hej!
Tack Åsa för ditt svar

Jag är intresserad av lite mer canceruppgifter och hoppas du kan hjälpa mig med det eller lotsa mig vidare till rätt instans.

Jag önskar får veta hur stor dödligheten hos cancerbarn är  från tiden 1990 fram till nu 2012 på följande sjukhus, samt om det finns en underrapportering från dessa sjukhus gällande dödlighet i cancer hos barn:

Karolinska sjukhuset Sthlm
Astrid Lindgrens sjukhus Sthlm
Sahlgrenska sjukhuset Göteborg
Lunds sjukhus
Umeå universitetssjukhus

Jag är även intresserad av den totala dödligheten hos barn på dessa sjukhus.
Tacksam för hjälp med dessa uppgifter,

Hälsningar Solveig Silverin

Svaret jag fick samt nedanstående länkar:

Hej

Jag har ingen information gällande dödlighet på specifika sjukhus men vården av barn med cancer är regionalt indelad på 6 barnonkologiska centra så regional statistik bör redovisa det du efterfrågar. Se länkar nedan.

Underrapportering från specifika sjukhus har jag ingen uppgift om.

Cancerstatistik från 1990 till 2008 gällande kvinnor  0 – 14 år

 

Cancerstatisk från 1990 till 2008 gällande män 0 – 14 år