Länkar till information om 5G-systemet från Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Äntligen har vi fått information, detta p g a att det funnits starka krafter som lagt sig i och ifrågasatt 5G-tekniken. Minnesanteckningar  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1151db51ecf749bfbc38a520706b82cf/minnesanteckningar-mote-181212.pdf Man säger här att man bygga ut i storstäderna först. Det är inte sant. De små fyrkantiga … Läs mer

Insektsdöden – Svar från Naturvårdsverket

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Till Erik Sjödin Naturvårdsverket och Johan Abenius Naturvårdsverket Hej! Jag undrar om ni även beaktar den pulsade mikrovågsstrålning som en negativ miljöfaktor? En artificiell strålning vars våglängder knappt finns naturligt på jorden, än mindre pulsad.  SSM skriver: Radiovågor innefattar lågfrekventa … Läs mer

”Sverige har som målsättning att vara en ledande, ansvarig utveckling och användning av framtida teknik”

Galleri

Inte ett ord om hälsorisker eller påverkan på naturmiljön. Det finns inte en enda person med kompetens inom naturvetenskapen eller medicinen som ingår i de olika grupperna. Det är enbart företag, tekniker och ekonomer. Pressmeddelande. Sverige har som målsättning att … Läs mer

Socialstyrelsen har inte koll på ECT-behandling. Inrapporteringen är dålig mm, trots att Socialstyrelsen rekommenderar ECT

Galleri

Detta är bara ett konstaterande. Socialstyrelsen har i Nationella Riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning, rekommenderar ECT-behandling, ”Standardbehandling är psykologisk behandling eller behandling med antidepressiva läkemedel, och vid svårare tillstånd ECT”  sid 33 men något … Läs mer