Hur hög är 5G-strålningen egentligen, eftersom man blir uppvärmd av den? Alltså överskrider gränsen för termiska effekter

Denna sida kommer att uppdateras, då jag inte orkar skriva ner allt på en gång, då jag är mycket trött, mår allmänt dålig av den nu höga strålningen nu sedan natten den 27 och 28 januari. Intressant är Sveriges svar till FN-kommittén gällande tortyr, enligt följande: Konventionens krav är till fullo uppfyllda genom svenska lagar och förordningar, inklusive svensk strafflagstiftning. I Sveriges första rapport (CAT/C/5/Add.1)redogjordes utförligt för den relevanta lagstiftningen, som inkluderar bland annat olika former av misshandel.

Om  Sveriges lagar uppfyller kraven mot tortyr, varför är det tillåtet att tortera mig med strålning i mitt eget hem? Detta gäller också alla andra som blir sjuka av 5G-strålningen. De som nu fått erfarenheten av 5G-strålningen, känner sig kraftigt uppvärmda, försvagade, orkeslösa, matta och väldigt trötta. En del lider av ständig törst, som jag till exempel och ständig huvudvärk. Jag misstänker att den höga pulsningen i 5G-systemet får cellerna att vibrera, vilket leder till friktion och uppvärmning. Denna strålning kommer att skada kroppens alla organ på mycket kort tid.

Natten mellan den 27 januari och 28 januari kunde jag inte sova då jag är fruktansvärt varm. Det är vinter och jag har 14 grader i sovrummet, då jag alltid sover med öppet fönster. Trots att det är mycket kyligt i rummet, är jag så varm att jag inte kan ha täcket på mig.  Jag är vaken hela natten och känner mig i princip stekt/grillad.

Dagen efter på måndagen är jag fysiskt svag och urlakad på all kraft och mycket törstigt. Det svider och bränner i hela kroppen, även i hud och i ögonen. Sedan denna natt  27/28 är strålningen hög både inne i mitt hus och ute. Jag orkar inte mycket. Jag hör strålningen som ett högt brus. Jag har ont i huvudet och hela mitt allmäntillstånd är kraftigt nedsatt. Jag orkade inte hämta in ved idag. Allt jag måste göra för att klara mitt dagliga liv är nu en kamp. Jag har också haft omotiverat ont i ryggen och benen har domnat, men just nu har dessa symtom minskat något.

Jag fick nyligen veta, att en frisk person som inte är elöverkänslig, hade råkat ut för samma värmepåverkan en natt. Personen hade till slut varit tvungen att gå upp och duscha kallt mitt i natten, för att svalka sig. Frågan är, hur hög är strålningen när folk blir uppvärmda av den? Strålningen måste ju överstiga referensvärdena, annars skulle ju inte folk känna sig grillade eller stekta. Ja, de uttrycker det precis så.

Nu orkar jag inte skriva mer. Texten får jag justera imorgon.

Sveriges åttonde periodiska rapport till FN:s kommitté mot tortyr

Vad gäller Diskrimineringsombudsmannen kan nämnas att myndigheten har fått ett bredare mandat för att bekämpa diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter genom att skyddet mot diskriminering i diskrimineringslagen (2008:567) har stärkts. Bland annat har skyddet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktions-nedsättning utvidgats. Budgetanslaget till DO har även höjts med 10miljonerkronor från och med 2016 och med ytterligare 10miljonerkronor för år 2018, vilket stärker DO:s arbete mot diskriminering.

Svar till frågorna i punkterna 2 och 11Frågorna i punkterna 2 och 11 besvaras samlat nedan. Som anförts i Sveriges kombinerade sjätte och sjunde rapport i oktober 2013 (CAT/S/SWE/6-7) och viddialogmötet i november 2014, är det Sveriges uppfattning att konventionen inte innebär någon förpliktelse för en konventionsstat att införa en särskild straffbestämmelse om tortyr i inhemsk lagstiftning. Konventionens krav är till fullo uppfyllda genom svenska lagar och förordningar, inklusive svensk strafflagstiftning. I Sveriges första rapport (CAT/C/5/Add.1)redogjordes utförligt för den relevanta lagstiftningen, som inkluderar bland annat olika former av misshandel. Sedan dess har Sverige utvidgat bådedet kriminaliserade området och sin jurisdiktion. I förhållande till Sveriges senaste rapport bör nämnas att tortyrgärningar i vissa fall är straffbara också enligt den nya lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Brott enligt den lagen omfattas av universell jurisdiktion och är i huvudsak undantagna från preskription. Vidare har nyligen minimistraffet skärpts för flera allvarliga brott som kan utgöra tortyrgärningar, bland annat grov misshandel.Uppdraget att utreda om det finns ett behov av ett särskilt tortyrbrott i svensk strafflagstiftning redovisades i september 2015 genom departementspromemorian Ett särskilt tortyrbrott?(Ds2015:42). I promemorian föreslås bland annat att tortyr ska kriminaliseras som ett särskilt brott. Vidare föreslås att brottet ska omfattas av universell jurisdiktion och undantas från bestämmelserna om preskription. Promemorian har remitterats. Ärendet är under beredning inom Regeringskansliet