Länkar till information om 5G-systemet från Strålsäkerhetsmyndigheten

Äntligen har vi fått information, detta p g a att det funnits starka krafter som lagt sig i och ifrågasatt 5G-tekniken.

Man säger här att man bygga ut i storstäderna först. Det är inte sant. De små fyrkantiga lådorna sitter redan på basstationerna över allt här nere i sydöstra Småland. De här sitter i Vassmolösa Kalmar kommun, Kalmar län

Den information som Ericsson har lagt in på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida, stämmer inte med den information som Ericsson presenterar i Ny Tekniks tidning,  den bekräftar att man kommer att nyttja smala strålar precis som jag sett i tidigare information från 2014 i Eltekniktidningen. På SSMs webbsida säger Ericsson att man loben är 20 meter bred när den är 50 meter lång. Då behöver man inte vara uppkopplad på flera antenner för att få kontakt, men i den informationen som finns på Ny Tekniks webbsida så är strålarna så smala att mobilen kommer att vara uppkopplad till flera antenner. På SSMs webbsida  står det att vid 24 meter och 200 uteffekt uppnår man referensvärdet 10 W/m2 som enbart skyddar mot uppvärmning i 30 minuter och inte mot pulsning som ger andra biologiska effekter, vilket är bevisat i flera välgjorda EEG- studier Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten  https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2016/11/30/eeg-studierna-visar-effekter-av-pulsad-gsmsignal-pa-alfa-bandet-medan-icke-pulsade-signal-inte-visar-effekter/

Såg också att de skall att stråla åt samma håll hela tiden. Detta är tydligen inte löst. Det betyder att de är medvetna om att strålningen är skadligt hög. enligt information på Ericsson skall de öka uteffekten för radiolänkarna 3.4 –3.8 GHz upp till 200 W. Koncentrationen skall vara hög 23,9 Gain. Jag har hittat  Försvarsmakten säkerhetsföreskrifter för radiolänkar för yrkesfolk och på vilket avstånd man kan vistas från sändare som radiolänkar. Vad man inte tar hänsyn till är, hur en snabb pulsningen påverkar  kroppen.

Ericsson skriver också att de skall försöka att inte rikta länken åt samma håll hela tiden, fast detta än inte löst. Det tyder ju på att de vet att strålningen är hög. De skriver att om användare sitter uppkopplad längre tid kommer de att sänka strålningsnivån.
Intressant är, de har inte en aning om hur skadlig denna snabbpulsande strålning är. Att sänka strålningen efter X antal timmar, är bara godtycke för att ge sken av nån slags säkerhetsansvar. Det finns inga bevis för att de komma vidtaga några som helst åtgärder för att minska belastningen. Ansvariga saknar vetenskaplig grund för hur länge en person och dess omgivning kan vara exponerad för så här hög strålning som pulsar snabbt, pulsningen, en faktor i teknikkonstruktionen, ansvariga inte låtsas om. Riskerna för barn bryr man sig inte om.
Enligt Ericsson skall de öka uteffekten för radiolänkarna 3.4 –3.8 GHz upp till 200 W. De börjar med 10 W. Koncentrationen skall vara hög enligt Ericsson, 23,9 Gain. Vad betyder det i effekttäthet, W/m2, på olika avstånd?

5G-antennerDSCN0574 - Kopia


Diagram för bedömning av tillåten vistelsetid per 6 minuters period i farligt område
Diagram säkerhetsförskrifer

Bild 7:1 Diagram för bedömning av tillåten vistelsetid per 6 minuters period i farligt område

Kategori 2 omfattar sändare med 5-50 W uteffekt och rundstrålande antenn. Till kategori 2 räknas även kategori 1 sändare som försetts med riktantenn.

För kategori 2 gäller ett förbudsområde om 0,5 m och ett restriktionsområde om 0,5-2 m, se bild 7:2. För bedömning av högsta tillåtna vistelsetid i restriktionsområde, se bild 7:1.

Sändare som tillhör kategori 2 och bärs på kroppen ska bäras utanpå ballistiskt skydd.

Vissa typbundna bestämmelser för radiostationer ombord på fartyg återfinns i reglemente Sjösäkerhet vapen.

Kategori 3 omfattar sändare med mer än 50 W uteffekt och rundstrålande antenn. Till kategori 3 räknas även kategori 2-sändare som försetts med riktantenn.