SSM och ICNIRP jämför mobilantenner med glödlampor

ICNIRP är International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection är en intresseorganisation för teknikindustrin inom området trådlös teknik, där även militärens intressen inräknas som exempelvis elektromagnetiska vapen mm. Det är denna intresseorganisation som bestämt referensvärdena, 10 W/m2, för bland annat 2 GHz och kortare våglängder.

SSM är svenska Strålsäkerhetsmyndigheten som har i uppdrag av regeringen genom regleringsbreven, att bevaka hälsoriskerna med joniserande och icke joniserande strålning enligt Strålskyddslagen.

När SSM och ICNIRP jämför glödlampan med mobilantennen då talar de om uteffekten från 3G och 4G-antennerna. Uteffekten från en mobilantenn är ungefär 20 Watt och jämföres då med en 40 Watts lampa. Nu är det så, att de använder sig av antennförstärkning, GAIN, som enkelt kan förklaras med, att de föser ihop strålarna till en lob. Alltså koncentrerar våglängderna, vilket gör att effekttätheten ökar i dessa lober. Man använder i princip samma metod i laserstrålar, därför kan man skära plåt med 0,5 W med en laserpenna. Antennerna lyser alltså inte som en lampa, där vågorna strålar åt olika håll, utan sänder ut strålningen i koncentrerade lober som strålkastare. Antenner är alltså inga glödlampor, som SSM vill ge sken av.

En annan viktig faktor är, att man inte använder de extremt korta frekvenserna som i det synliga ljuset, utan man nyttjar decimetervågor och centimetervågor. Dessa våglängder innehåller hög energi, men har också hög genomträngningsförmåga, alltså kan passera genom kroppens vävnader. Solljusets extremt korta våglängder kan inte passera genom kroppen. Inte ens millimetervågen, IR, värmestrålning, kan passera genom kroppen, inte ens genom huden.

Varför kortare våglängder innehåller högre energi beror på att kortare våglängder svänger snabbare. Frekvensen 50 Hz exempelvis, svänger 50 gånger på en sekund och innehåller mindre energi, medan 2,1 GHz, som används i 3G, 4G, mm, svänger 2 100 000 000 gånger per sekund och innehåller alltså mer energi, rörelseenergi.

En annan viktig faktor är att glödlampan avger ett brus av våglängder, medan strålningen från antennerna är tillverkade i en oscillator som omvandlar 50 Hz el till mikrovågor, till en specifik artificiell konstruktion som är helt miljöfrämmande och skall därför betraktas som ett syntetiskt miljögift som DDT exempelvis.

Strålningen är alltså miljöfrämmande och konstgjord. Den är modulerad på olika sätt och det värsta av allt, den är pulsad. Denna miljöfrämmande strålning pulsar genom kroppen, eftersom decimetervågor och centimetervågor kan passera genom kroppens vävnader opåverkad, även om man inte känner strålningen. Vi saknar känselreceptorer inne i kroppen. Alltså pulsningen och moduleringen passerar genom kroppens vävnader och organ, samt hjärna. Strålniingen absorberas inte i huden som SSM påstår. Därför är denna konstgjorda strålning, en allvarlig hälsorisk.

Mikrovågor kan dessutom lättare passera genom skelett än genom skinn, vilket är välkänt inom medicinen. Hjärnan är heller inte skyddad av ett tjockt skallben. All strålning från trådlösa system från olika antenner, pulsar även genom våra hjärnor, inte bara mobilens strålning. Detta stressar kroppen på olika sätt. Den stressrealterade ohälsan har också ökat kraftigt hos befolkningen, sedan indsutrin började nyttja pulsad sändningsteknik.

Den tredje faktorn är att metervågor, decimetervågor och centimetervågor knappt finns naturligt på jorden, därför har vi heller inte utvecklat något biologiskt skydd mot dessa våglängder. Vi har däremot utvecklat ett skydd mot UVA och UVB-strålning som är naturlig strålning från solen. En del av UV-strålningen hejdas eller dämpas av ozon skiktet.

Bra att också veta, är att våglängden för 50 Hz är 1000 mil lång, medan vågen för 2,1 GHz är knappt 15 cm.  Ju kortare våglängd desto mer energi innehåller frekvenserna, därför kan man skära plåt med en effekt av 0,5 W i det synliga ljuset, som tidigare nämnts, genom att förtäta och koncentrera vågorna, som egentligen är fotoner, energi. Vi saknar skydd, mot att så stora energimängder går som kraftiga impulser genom kroppen från alla antenner, som man placerat överallt i vår livsmiljö. Det är inte bara mobilen som är en hälsorisk.

Militären utnyttjar dessa egenskaper i decemtervågorna, med högt energiinnehåll och hög genomträngningsförmåga och med speciell konstruktion, kan de påverka kroppens funktioner akut, främst hjärta och hjärna.

Läs gärna detta inlägg, här finns hänvisningar till det jag skriver här.