1999 beskriver jag i ett brev till försäkringskassan, hur jag reagerar på strålningen i miljön

En historisk tillbaka blick. Brevet är en ansökan om sjukbidrag eller förtidspension, som försäkringskassan bett mig skriva efter ett försök till rehabilitering på min arbetsplats, länsstyrelsen i Kalmar. Jag blev skadad av en bildskärm och utvecklade svår  elöverkänslighet 1992, som jag fortfarande lider av. Vissa bildskärmar hade så hög strålning att amalgamplomberna sprack sönder. Ericssons bildskärmar tillhörde de sämre och ett stort antal av deras anställda, bland annat flera forskare, blev skadade och elöverkänsliga.

IMG Sjukpension1999-06-21_0001 xIMG Sjukpension1999-06-21_0002xIMG Sjukpension1999-06-21_0003xIMG Sjukpension1999-06-21_0004IMG Sjukpension1999-06-21_0005IMG Sjukpension1999-06-21_0006IMG Sjukpension1999-06-21_0007xIMG Sjukpension1999-06-21_0008IMG Sjukpension1999-06-21_0009x

IMG Sjukpension1999-06-21