Landsting tvingas betala miljonbelopp i skadestånd för ECT-behandling

Socialstyrelsen rekommenderar denna förlegade behandlingsform, för att snabbt få bukt med den alltmer ökande neurologiska ohälsan. Landsting tvingas nu betala skadestånd i miljonbelopp. Man kan hoppas att denna dom öppnar upp, för att stoppa detta billiga snabbfix , som skadar hjärnan genom att  utsätta den kraftiga elchocker. Socialstyrelsen har särskilt rekommenderat  denna behandling på barn. Socialstyrelsen har trots sina rekommendationer inte ens brytt sig om att kräva inrapportering över vilka som blir tvångsbehandlade eller blivit behandlade med ECT, eller hur många barn som behandlas med ECT. Denna behandlingsform där man skadar hjärnan på unga eller vuxna individer får inte synas i statistiken. Många har blivit skadade för livet. De har bland annat förlorat minnet, fått personlighetsförändringar mm.

Psykiatrin i Sverige är bland de värsta i världen med att ge elchocker – ca 50 000 – 60 000 om året och ökar nu antalet till barn via BUP. Många känner inte till detta – allmänheten hålls ovetande.

Patienter blir heller inte informerade om riskerna. Det har jag hört från flera vittnesmål i gruppen på Facebook, men jag har också personligen mött ett vittne, en ung kille som behandlats med ECT och förlorat delar av minne.

Det finns fall där psykiatrin tvingat patienter till behandling, trots att de besökt psykiatrin frivilligt, alltså inte var så nedsatt i hälsan att personer var intagen för tvångsvårdad. Psykiatriska kliniken kan begår direkta övergrepp, genom med tvång först droga patienten, sedan ge personen elchockbehandling mot personens vilja. De kan utföra dessa vidriga övergrepp eftersom de tydligen inte behöver lämna rapport till Socialstyrelsen.

-Många har blivit överlägset, nonchalant och ignorant behandlade av psykiatrin som bedrägligt kallar elchocksbehandlingarna en mild och ofarlig mirakelmetod för att starta om hjärnan. Ett riktigt hån mot alla som har fått sina liv förstörda: Intervjuer med drabbade I ECT skulle bota Agneta – hon dog på sjukhus I Stures fru Marianne dog efter 15 elchocksbehandlingar I Dog av epilepsianfall efter elchocker