Med ökat svängningstal i våglängden ökar energin i fotonen, rörelseenergin

Detta tar man inte hänsyn till  i referensvärdet, när man satt så högt referensvärde som 10 W/m2 i de högre frekvenserna och uppåt.

3 Hz svänger 3 gång per sekund

50 Hz svänger 50 gånger per sekund våglängd 1000 mil

3 kHz svänger 3000 gånger per sekund våglängd 10 mil

3 MHz svänger 3000 000 gånger per sekund  våglängd 100 meter

3 GHz svänger 3000 000 000 gånger per sekund våglängd 10 cm

6 THz svänger 6000 000 000 000 gånger per sekund våglängd drygt  50 mikrometer.

I takt med ökat svängningstal ökar energin i fotonen (rörelseenergi) detta tar man alltså inte hänsyn till i referensvärdet. Ju snabbare fotonen rör sig, desto högre blir alltså energin till slut övergår den elektromagnetiska vågen i joniserande strålning, gamma strålning.

Man räknar fotonenergin i Elektronvolt som betecknas eV och är energin i en foton, vilket alltså ökar i takt med högre svängningstal,  (rörelseenergi) som är samma sak som högre frekvenser eller kortare våglängder.

Att överhuvudtaget nyttja så högfrekvent elektromagnetisk strålning  som mikrovågor i trådlösa system som dessutom pulsar som i den digitala tekniken och ge mobilindustrin fritt spelrum att exponera hela befolkningen med direkt farlig strålning, är förräderi mot befolkningen.

Att i 5G systemet koncentrera strålning i smala strålar med samma uteffekt som i 3G och nyttja än högre frekvenser, det är ett vapen mot folket.

DSCN8822Bv diagram