Artificiell strålning har högre energi än naturlig strålning

Svar till Umeå Kommun, Miljö-och Hälsoskyddskontor samt till Umeå Energi
Hej Annika!
Jag känner mycket väl till att man inte kräver en tillståndsprövning enligt miljöbalken. Man  tog till ledningsrättslagen vid utbyggnaden av 3G. Jag vet också att tre män från mobilindustrin hotade en statstjänsteman på länsstyrelsen i Kalmar som följde miljöbalken vid handläggningen av ärenden, som gällde 3G-utbyggnaden. Att hota en tjänsteman är ett allvarligt brott.
När industrin informerade kommunerna och politiker om 3G fick de veta att folk kommer att bli sjuka av strålningen, men det ansågs att vara okej att folk skadades av strålningen man sa ”Lite svinn får vi räkna med”. En anmärkningsvärd nonchalans mot folkhälsan och de enskilda individer som drabbas, som industrin visste skulle skadas av strålningen. Redan vid 3G-utbyggnaden vet alltså industrin att strålningen är skadlig, trots det tillåts en ständig ökning av exponering för allt skadligare strålning i hela befolkningen. Hur kan detta accepteras av politiker som tar besluten i regering och riksdag, som sedan statliga myndigheter skall anpassa sig till? Det är bara de självständiga kommunerna, som har en möjlighet att skydda befolkningen för skadlig strålning.
Kommunerna är självständiga juridiska personer och har rätt att skydda sina kommuninvånare. De svar jag fått från andra kommuner främst i Skåne, har man blivit mer kritiska. Det finns alltså ett spirande intresse att ställa krav på försiktighetsprincipen och tillståndsprövning enligt miljöbalken, för att minska strålningen i vår livsmiljö.
Så här skriver Strålsäkerhetsmyndigheten om 5G:  Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att ta fram ett underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker med tekniken för femte generationens mobiltelefoni, 5G. På den här sidan har vi samlat information om arbetet. Trots att 5G inte kräver tillstånd eller anmälan så gäller miljöbalkens och strålskyddslagens försiktighetsmått och aktsamhetsregler.  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/myndighetens-arbete-med-5g/
Vilken kunskap får ni inom kommunerna? Är den tillräcklig så att ni kan bedöma riskerna?
Jag har granskat frågan nu i 26 år, efter att jag blev bildskärmsskadad på min arbetsplats på länsstyrelsen i Kalmar på miljöenheten. Jag har läst in mig på frågan och har själv frågor som behöver besvaras gällande hur mycket energi innehåller artificiell strålning, som inte skall jämföras med solens naturliga strålning, vilket industrin gör. Vill påminna om att en del av solens energi som når jorden är bundet i allt liv via växternas fotosyntesen och är inte värmestrålning, alltså termisk energi. Enbart IR-ljuset är värmestrålning vilket beror på våglängdernas längd. Mikrovågor och radiovågor som passerar genom kroppens vävnader finns knappt naturligt på jorden men övergår i värmestrålning när den absorberas av materia, vilket främst gäller mikrovågsområdet 1 meter till 1 millimeter. Vi har ingen biologisk anpassning att genomstrålas av så hög energi än mindre pulsade strålning i forma av energipaket.

Så här svarade jag Mats Berggren Umeå energi :

”Protesterna mot 5G är stora i allt fler länder, då man kommer att använda sig av koncentrerade strålar med mycket hög energi, som pulsar oerhört snabbt, vilket industrin själva säger.
 
Olika frekvenser har olika egenskaper och dessa frekvenser man nyttjar i all trådlös teknik idag, finns knappt naturligt på jorden. Dessa frekvenser har både hög energi och hög genomträngningsförmåga och kan inte alls jämföras med solljus som industrin ofta gör.
 
Jag undrar själv över hur hög den egentliga energin är i denna strålning. Ju kortare frekvenser desto högre fotonenergi, trots det sätter industrin referensvärdet vid 2,4 GHz  till 10 W/m2 i effekttäthet när det borde vara lägre p g a ökad fotonenergin.  Upp till 790 MHz är referensvärdet 4 W/m2. Därför misstänker jag att man enbart mäter uteffekten?
 
Dessutom packar man fotonerna i energipaket för att kunna öka informationsinnehållet och som pulsar snabbt genom kroppen . Dessa energipaket kommer dessutom att koncentreras i smala strålar. Hur mycket energi innehåller varje stråle som man exponerar intet ont anande människor för?
 
Som jag skriver i mitt brev är uteffekten mycket låg, 1 mW, när man använder genomlysning med mikrovågor istället för röntgen, fast man sällan exponeras för mikrovågsgenomlysning, medan man tillåter en uteffekt 2000 mW från en mobil som man ofta hålla mot huvudet. Värt att fundera över hur industrin och SSM förhåller sig till riskerna med den artificiella mikrovågsstrålningen i trådlös kommunikation till skillnad hur man använder mikrovågor inom medicinen.
 
All pulsad och artificiell strålning passerar genom hjärnan och övriga kroppen i våglängderna  30 cm till 6 cm (1 GHz – 5 GHz). Använder man koncentrerade strålar kan troligen strålarna tränga djupt in i kroppen även i de kortare frekvenserna över 5 GHz.  Strålarna tränger igenom hudens lager och skadar blodet som sedan transporteras runt i kroppen och som skadar i sin tur hjärna, hjärta och inre organ, vilket man sett hos råttor som exponerats 15 minuter varje dag i 65 dagar.
 
Jag tycker ni skall kräva oberoende forskning som bevisar att 5G:s olika system inte skadar folk, vilket industrins forskning aldrig kommer att vilja bevisa. Folk blir bevisligen skadade av både av den artificiella mikrovågsstrålningen i 3G och 4G som är breda lober med mycket lägre effekttäthet i jämförelse. Man kan skära plåt med en laserpenna på 0,5 W genom att packa ihop fotonerna samt lägga vågorna koherent.
 
Elektromagnetisk strålning är både en vågrörelse och partikelrörelse som foton, vilket är vetenskapligt bekräftat. Det finns mycket att fundera över och ni som jobbar med 5G i Umeå bör själva skaffa er kunskaper över hur mycket energi denna artificiella strålning egentligen innehåller.
 
Ni bör vara säkra på vad ni gör och enbart testa detta inom industrin. Ni skall absolut inte exponera sjukhuspersonal eller patienter med denna farliga strålning och ej heller personalen på universitet. Ni har inte rätt att exponera intet ont anande människor för experiment och riskera deras hälsa. Detta ansvar måste ni ta till er.” slut citat
 

Jag hittade intressanta uppgifter i denna lärobok, här står det på sidan 97 att radarstrålning (och det gäller all konstgjord strålning) innehåller mer energi än naturlig strålning. Detta borde kommunen ta fasta på, då vi inte är biologiskt anpassade för att genomstrålas av så hög energi än mindre för pulsad energi genom kroppens vävnader, hjärna och övriga organ.

Mvh

Solveig Silverin, miljöingenjör