De tre radiosignaler som jag registrerat på min fastighet, ligger bara på min bostad, vilket mätningar visar

Nu har jag tröttnat på att vara fredlös i mitt eget land, i mitt eget hem. Vem har givit industrin rätt att plåga folk med miljöfrämmande elektromagnetisk strålning i deras hem? Domstolarna gör inget. Kompetensen inom domstolarna är så låg, att de tror att artificiell strålning kan jämföras med solljus. En skandal!

Så här har jag det i min boendemiljö nu. Det började 2011 och har blivit allt värre trots att jag skärmat av större delen av huset med strålning. Nu 2019, efter att häckningstiden är över bland fåglarna och tornseglarna givit sig av från häckningsplatserna under takpannorna, så får man uppfattningen att mobil- och/eller krigsindustrin bestämt sig för att ta plåga mig till döds. Det kan uppfattas så. Det hjälper inte hur mycket jag än skärma av, de ökar bara strålningen genom huset. Strålningen är så stark, att jag vaknar på natten på grund av smärta i kroppen. Jag har gjort mätningar som visar att mitt hus exponeras för strålning från flera håll, värst är det från söder och norr. Någon trodde att det var mitt eget WiF från en router, men jag använder inte WiFi och det skulle jag har upptäckt för längesedan. Nej strålningen är som högst utanför huset och mest på sängkammarfönstret.

Jag flyttade hit till Bidalite 2007, från Igelösa 109 i Kalmar kommun, efter att jag fick problem med en sändare på en silo se bild 11

Här ligger mitt hus bild 1. Siffrorna visar från vilket håll strålningen kommer. Militären har tillgång till alla frekvenser, deras teknik hoppar mycket snabbt mellan
frekvenserna, så snabbt att vi inte märker det när vi exempelvis ser på TV. Det är därför mycket troligt att detta mätinstrument inte hinner registrera mängden strålning.
Med tanke på att kroppen påverkas mycket kraftigt av denna signal, är strålningen
säkerligen mycket högre, än vad instrumentet visar. Likaså att både tornseglare och getingar flyr strålningen.

Som man ser i bild 2 ligger mitt hus mycket lågt i terrängen ändå träffar radiosignalen nedre botten på framsidan av huset som är norra sidan av huset. I takt med att  jag skärmar av i huset mot strålningen, ökar de bara styrkan på signalen. Vad är skälet till, att de absolut måste gå igenom, med hög strålning, genom just mitt hus, precis som i Igelösa bild 11.

  1. Radiosignalen från söder som jag kände av första gången 2011.  Den radiosignalen ligger främst på övervåningen. Sommaren 2012 var strålningen så stark att, det stora getingboet under takpannorna på södersidan slogs ut på några timmar.  Getingarna på norra sidan av huset påverkades inte. Tornseglarna som häckade över balkongen försvann också och återkom inte. Det skall skall förekommer mycket stark störning om tornseglare, vilket även gäller andra fågelarter, lämnar sin häckningsplats. Hösten 2012 var strålningen så stark, att min mage skadades på något sätt, så att jag inte tål vilken mat som helst längre. På två månader sprack tre porslinskronor i min tänder. Jag kontaktade försvaret, då jag misstänkte att det var deras radiosignal. De nekade dock, att det var deras signal, men strålningen minskade i min bostad. Denna radiosignal kommer och går. När signalen står på standby eller är avstängd, då har jag en väldigt bra lågstrålande boendemiljö. Men ibland kan denna radiosignalen stå på väldigt länge, som hösten 2012 eller nu i  våras. Då stod signalen påslagen i över en månad och jag fick inflammationer i korsryggen och över höfterna. Jag kunde knappt ta mig ur sängen eller sätta mig i bilen. Jag fick stora problem med att röra mig och gå. Eftersom man normalt är rätt frisk och inte har problem med värk och den ebbar ut när de sänker strålningen som nu under juli månad i sommaren, är det tydligt att det är strålningen som orsakar denna smärta och muskelinflamation. Om vi hade haft ett fungerande rättssystem hade jag varit skyddad i mitt hem. Jag har tidigare försökt får igenom i domstol att jag borde ha rätt till min egen bostad, men domstolen jämförde med att strålningen är mycket lägre än solljuset, vilket inte är jämförbart, eftersom det gäller vitt skilda frekvenser och våglängder. Jag återkommer till denna fråga längre fram.  Det är anmärkningsvärt och upprörande att aktörer inom mobilindustrin och krigsindustrin kan utan kontroll plåga oskyldiga individer i samhället med artificiell radiofrekvent strålning. Eftersom radiosignalen går högre upp från marken kan jag inte mäta nere på marken, bara på balkongen se filmen från balkongen:
  2. Norra sidan av huset. En mycket stark stråle träffar min sängkammare. Denna radiosignal är starkast. Se vidare under bilderna 2 och 3, film från sängkammaren
  3. En stråle träffar nedre botten av huset, film från norra sidan:
  4. En radiosignal kommer från väster har ökat successivt och träffar både övervåningen och bottenvåningen på gaveln och altanen.

Jag har sammanställt mätningarna i en film

 

Bild 1Strålningen på mitt hus

 

Bild 2DSC_0129

Här ligger mitt hus. Som man ser, ligger det väldigt lågt i terrängen. Därför är det konstigt att man kan träffa mitt hus på nedre botten på norra sidan. Se bild 3.

Bild 3 byt bild justera siffrorna till 2 respektive 3DSC_0134 M

  1. Här ligger radiosignalen på huset, den  ligger väldigt tydligt på  huset. Se filmen när jag mäter här.
  2.  Denna signal ligger rakt på min sängkammare och är väldigt stark. Den känns av även här nere när de ökar styrkan på signalen. Strålningen väcker mig flera gånger på nätterna. Periodvis kan jag bli väckt varannan timme varje natt och får aldrig sova ut.  Jag blir väckt av att jag mår dåligt, känner smärta i kroppen, att kroppen vibrerar och hjärtat slår orgelbundet av intensiv huvudvärk, att jag inte får tillräckligt med syre, fast jag sover med fönstret öppet. Jag vaknar alltså av  fysisk smärta och stort obehag. Strålningen är värst på nätterna.

Bild 4DSC_0001 M

1. Här häckar tornseglarparet som jag döpt till balkongparet. De lämnade häckningsplatsen när försvaret hade övning här nere i sydöstra Småland i början på juni. De hade börjat häcka, men försvann och återkom inte mer. Så sorgligt eftersom tornseglarna minskat markant i dessa trakter.  Jag upptäckte också att honan av svart-vit-flugsnappare lämnade sin holk (1), men i holken intill,  var den andra honan kvar (2), också svart-vit flugsnappare se bild 5. Det tyder på att strålen är väldigt smal som en radiolänk, vilket har mycket hög energi. se (?)

Bild 5DSC_0003M

2.  Här häckar verandaparet som ännu är kvar upptäckte jag igår. Honan flög in i boet vid halv tio på kvällen. Det tyder på att det har en unge i alla fall. När jag flyttade hit 2007 då fick de tre ungar och de flög runt huset. Sedan fick de två ungar och nu får de bara en sedan några år tillbaka. De flyger inte runt huset längre utan lämnar häckningsplatsen under dagarna oavsett väder. Antingen finns det inga luftplankton (föda) eller så upplever de strålningen runt huset som otrevlig. De har också blivit skygga och rädda och undviker att bli sedda.

Bild 6DSC_0013 - M

Sedan 2012 bygger inga getingar bo under takpannorna på södersidan bild 6 punkt b. När signalen  från norra sidan också sattes på, försvann getingarna även på den sidan. Förra året 2018 hade jag byggt en tornseglarholk som jag skärmat av mot strålning bild 6 punkt a. I den holken hade getingarna byggt ett stort samhälle, som tyvärr fåglar plundrat på getinglarver och förstörde. I bild 7 ser man att boet till vänster varit relativt stort, men de hade byggt bo i varje rede.

Bild 7DSCN0766

Eftersom denna holk blev ett stort vindfång, tog jag ner den och satte dit en liten tornseglarholk som jag inte skärmade av. Bild 8, men den hade inte getingarna bygg bo i. Tydligen verkar getingarna vilja välja en holk som är avskärmad från strålning.

 

Bild 8Andra holken

Getingarna bygger heller inte bo i uthuset bild 9. Förut byggde de bo överallt i uthuset  i år byggde en geting bo i det gamla utedasset se pilen, men första generationen getingar dog. Under boet låg döda getingar och larver. Boet övergavs med levande larver i.

Bild 9

DSCN3446M

 

Bild 102019-07-01

 

En tillbakablick

Sändaren som Niklas Gunhamn placerade på silon på adressen Igelösa 180, som en person från Kalmar högskola använde på adressen Igelösa 229. Jag bor på adressen Igelösa 109 som han riktade antennen mot.  Personen från högskolan sa att det var inga problem att skärma av antennen eller byta. Niklas Gunhamn vägrade. Kalmar kommun ålades av Växjö mark- och Miljödomstol att ta reda på varför Niklas Gunhamn riktade en radiosignal vertikalt på mitt hus. Att signalen var ämnad på mig, kunde jag förstå. Den person från samhällsbyggnadsnämnden, Sten Nelander politiker och moderat, som kände Niklas Gunhamn och tipsat honom om att en elöverkänslig person flyttat till fastigheten Igelösa 109, stod bakom min häck när de riktade in signalen på huset. Jag tog bilnumret.

Bild 11Igelösa 109 karta

Domslut Växjö Mark och Miljödomstol Mål nr. M 1968-06 Miljödomstolen 2006-10-19       https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2011/11/14/domslut-miljodomstolen-vaxjo-tingsratt-mal-nr-m1968-06/