Det är solen och koldioxiden som är de största miljöhoten?

Galleri

Detta galleri innehåller 2 bilder.

Av Solveig Silverin Massmedia och politikerna lägga all fokus på, att den viktigaste miljöfrågan är koldioxiden och inte de kemiska miljögifterna, läkemedelsresterna,  mikroplasten i haven, plus världens sophögar som läcker ut mängder av gifter och föroreningar i vattendragen och i … Läs mer

Hur ser trenden ut när det gäller utveckling av hjärntumör mellan åren 1970 och 2017

Galleri

Detta galleri innehåller 4 bilder.

Av Solveig Silverin Data från Socialstyrelsens cancerregistret antal nya fall per 100 000 invånare. Jag har valt den tumörform, som man sett i vetenskapliga studier kan uppträda vid exponering  för mobiltelefoner. 441 Paragangliom 446 Feokromocytom alt. elakartat paragangliom 475 Astrocytom … Läs mer

Detta gamla material på WHO hänvisar Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

Av Solveig Silverin Sidan 136 EXTREMELY LOW FREQUENCY FIELDS  https://www.who.int/peh-emf/publications/Complet_DEC_2007.pdf?ua=1 5.2.7 Överkänslighet Det har föreslagits att vissa individer uppvisar ökad känslighet för nivåer av EMFs långt under rekommenderade exponeringsbegränsningar. Människors självrapporterande överkänslighet kan uppleva ett brett spektrum av svårt och … Läs mer

WHO Electromagnetic fields and public health

Galleri

Sidan 136 EXTREMELY LOW FREQUENCY FIELDS  https://www.who.int/peh-emf/publications/Complet_DEC_2007.pdf?ua=1 HypersensitivityIt has been suggested that some individuals display increased sensi-tivity to levels of EMFs well below recommended restrictions on exposure.People self-reporting hypersensitivity may experience a wide range of severeand debilitating symptoms, including sleep … Läs mer

Provokationsstudier är ingen kvalitativ forskning

Galleri

Till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, samt kopia till Försvarsmakten miljö Brevet skall diarieföras Jag begär svar från er ansvariga myndigheter gällande forskning på elöverkänslighet. SBU granskar forskning, men har uttryckt att provokationsstudier på … Läs mer