Aurora 2020 omfattande krigsövning under maj och juni när naturen är full av ungar – – – –

då sätter försvarsmakten igång en jätteövning som genererar bland annat extremt hög artificiell strålning i vår livsmiljö. Hur tänker man?

Aurora 20 är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där försvarsgrenarna, delar av totalförsvaret och andra länder kommer att öka förmågan att tillsammans möta ett angrepp mot Sverige. Med övningsmoment över hela Sverige kommer Aurora 20 bli större och mer omfattande än föregångaren Aurora 17 – den då största svenska övningen i sitt slag på mer än 20 år.

Under övningen kommer armén, marinen, flygvapnet, regionala staber, hemvärnet samt militära förband från andra länder att delta. Dessutom bidrar övningen till ett stärkt totalförsvar då Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter genomför en av den nationella totalförsvarsövningens fyra aktiviteter under Aurora 20.

Aurora 20 kommer att engagera huvuddelen av Försvarsmaktens personal och förband i roller som övade, stödjande eller i skarp verksamhet i anslutning till övningen. Hemvärnet kommer att synas och delta i stor omfattning över hela Sverige.


Jag blev så arg och upprörd, att jag skrev ett brev till Försvarsmakten, Försvarsdepartementet och Miljödepartement

Försvarsmakten skriver: Aurora 20 genomförs mellan den 11 maj och den 4 juni 2020 och har en tidsram på 25 dygn för att även uthållighet ska kunna övas. Detta innebär inte att samtliga övade deltar hela den utsatta tidsperioden.
Jag förstår inte hur ni inom försvaret tänker? När naturen är en enda stor barnkammare skall ni störa både däggdjursungar och hela den viktigaste häckningssäsongen.
När naturen är full av ungar och häckande fåglar, skall ni öva krig? Hur tänker ni, om ni skall följa det ni påstår:  ”Aurora 20 kommer att märkas och påverka på många sätt. Därför är bland annat miljöplaneringen inför övningen omfattande. Miljöarbetet är ett strategiskt viktigt område för Försvarsmakten och med god planering och utbildning inför övningen ska Aurora 20 bidra till Försvarsmaktens miljömål.”
Ni kommer att använda er av hög artificiell strålning som jag bevisligen har sett och dokumenterat, både jagar bort tornseglarna från sin häckningsplats som på mitt hus. Tornseglarparet flydde sin häckningsplats i år, när ni satte igång en övning i början på juni. Detta har skett flera gånger tidigare. Getingarna flyr eller dör av militärens artificiella strålning. Både insekter och fåglar har minskat dramatiskt sedan man börjat sprida pulsad artificiell strålning i hela vår livsmiljö sedan 1990-talet. Och inte blir det bättre av att försvaret ökar strålningen när allt liv i naturmiljön reproducerar sig under denna tid maj och juni.
Att välja att utföra en omfattande krigsövning under de minst krävande förhållanden som på försommaren, gör att trovärdigheten känns rätt tunn. Dessutom när ni kommer att störa naturmiljön när den är som känsligast för störningar, med alla ungar.
Det lär knappast vara problem med uthålligheten när ni väljer den absolut mest bekväma och de mest optimala förhållandena som under försommaren. En riktig och autentisk samt trovärdig militär övning borde innefatta både vinterförhållanden och dåligt väder, så att man får träna under de mer maximala negativa förhållanden, om övningen nu verkligen har syftet med att träna uthållighet?  Övningen borde representera förhållandena i Sverige, som kräver mer av den militära styrkan. November är en bra månad, då har ni möjligen snö i Norrland och regn och blåst i södra Sverige och naturen är inte en barnkammare som i maj och juni.

https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-20/