Höga nivåer Strålskyddslagen Låga nivåer Miljöbalken enligt SSM

Galleri

Svar på din frågeställning angående tillsyns- och säkerhetsfrågor kring 5G  till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).   Observera att SSM inte generellt kan uttala sig om risker med 5G-tekniken, enbart angående strålskyddsaspekter.   Din frågeställning innehåller frågor om hälsopåverkan såväl som juridik kring … Läs mer

WiFi i skolmiljön, hur mycket pulsad energi exponeras eleverna för? Krav att elever bär person-exponeringsmätare under skoltid.

Galleri

Strålsäkerhetsmyndigheten gjorde mätningar den 1 september 2009, på strålningen under en helg i Hällsviks bycenter (1), som är en skola. Det var alltså över huvud taget inte mycket strålning i skolmiljön under mättillfället. Under skoltid används bland annat skolans WiFi-system, … Läs mer