Grundläggande information om teknisk strålning, GSM, 3G, 4G, 5G

Många tror att bara 5G är en hälsorisk, det är fel, all digital teknisk strålning är en allvarlig hälsorisk. GSM, 3G, 4G och 5G är pulsad strålning som sprids i hela vår livsmiljö från mobilindustrins miljarder antenner, som står överallt i vår närmiljö. Men 5G har en annan teknik, massiv MIMO (2, 3) som är en oerhört stark pulsad strålning.
.
Massiv MIMO betyder att man synkroniserar flera småantenner (i princip hur många som helst) som sänder koncentrerade strålar (hög antennförstärkning, gain) till en punkt. Energin i den punkten kommer att bli mycket hög då man också kommer att nyttja kortare frekvenser, som har högre kapacitet att skicka mer information per tidsenhet.
.
Lite baskunskap om skillnaden mellan olika frekvenser och våglängder (1).
Vi har 50 Hz i elnätet den vågen är 1000 mil lång och svänger 50 gånger /sekund.
3 kHz svänger 3000 gånger/s 10 mil lång våg
3 MHz svänger 3000 000 gånger /s 100 m lång våg3
3 GHz svänger 1000 000 000 gånger /s 10 cm lång våg
Detta betyder att ju snabbare vågen svänger desto högre rörelseenergi finns i den elektromagnetiska vågen
.
3G, 4G, 5G, WiFi nyttjar frekvenser mellan 1 GHz till 3 GHz våglängder 30 till 10 cm, detta för att man kan skickar mer information per tidsenhet, men i våglängder som kortvågsradio vid 27 MHz kan man inte skicka samma informationsmängd. Bilder, filmer, musik skickas som energi genom etern. Den digitala tekniken pulsar ut ”energipaket” som gör att man kan skicka mer energi/information snabbare.
.
Radiovågor och Mikrovågor finns knappt naturligt på jorden (4)
Våglängder från 3 kHz = 10 mil till 300 GHz = 1 mm kallas för radiovågor och mellan 300 MHz = 1 m till 300 GHz kallas för mikrovågor.
Radiofrekvent strålning finns knappt naturligt på jorden. Naturlig bakgrundsstrålning är runt 0,000 000 000 000 5 W/m2/s  (5) . Strålsäkerhetsmyndigheten säger att vi biologiskt skall tåla 10 W/m2/s pulsad strålning,
.
Det är våglängdens energi och inträngningsdjup som bestämmer hur mycket den påverkar biologiskt vävnad (6) samt den tekniska konstruktionen
Våglängderna 1 GHz – 3 GHz absorberas till 100 % i kroppens organ, hjärna, blod- och lymfkärl samt i mage-tarmar, som är de mest känsliga organen för mikrovågsstrålning (4).  Mikrovågor är alltså våglängder med hög energi,som kan passera genom kroppens vävnad.
.
SSM hänvisar till referensvärdet 10 W/m2/s. Det skyddar enbart för akut uppvärmning och varken mot pulsning och andra biologiska effekter:
  1. Vid 3 GHz skyddar referensvärdet i 30 minuter,
  2. vid 10 GHz skyddar det i 6 minuter och
  3. vid 300 GHz skyddar det i 10 sekunder  .

Detta beror på att ju kortare våglängd desto snabbare svänger vågen, desto mer energi innehåller den (8).

 .
Det syns i Socialstyrelsens statistik att folkhälsan blir allt sämre ( 9), särskilt barn och unga mår allt sämre. Forskning visar också, att pulsad strålning påverkar och stör hjärnan ( 7).
Socialstyrelsens statistik, som beteendestörningar och hyperaktivitetsstörningar F90 . Men även andra neurologiska störningar som:
.
  • utmattningssyndrom F43
  • trötthetssyndrom G93.3
  • nedsatt intellektuell förmåga R40-R46
  • huvudvärk R51
  • smärta värk R52
  • sjukdomskänsla R53
  • yrsel och svindel 42
Solveig Silverin, miljöingenjör

7 EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

8 ICNIRP HEALTHPHYSICS102(1):81‐82;2012https://www.icnirp.org/cms/upload/publications  ”För radiofrekventa elektromagnetiska fält mellan 10 och 300 GHz är den befintliga riktlinjen för referensvärdet 10 W/m2 medelvärde över en viss tidsintervall som minskar med ökande frekvens, 6 min vid 10 GHz och 10 sek vid 300 GHz.

9  Ohälsan, utan känd orsak, har ökat dramatiskt i åldersgruppen 0-64 år