Denna studie visar att tillväxthastighet hos lavar minskar av mikrovågsstrålning

Publicerades 1996;17(4):327-34.

Denna studie visar att korta frekvenser som 2,45 GHz (våglängd 12,5 cm) med en svängningshastighet av tvåtusenfyrahundrafemtio miljoner gånger per sekund ( 2 450 000 000/s) innehåller mer energi än 9 MHz som svänger nio miljoner gånger per sekund (9 000 000/s). Våglängden för 9 MHZ är strax över 100 meter.

Kortare våglängder innehåller alltså mer energi än längre våglängder och värmer därför upp vävnaden snabbare. Därför är det konstigt att man ökar referensvärdet i takt med ökad energi i vågen.

  • 400 MHz – 800 MHz Referensvärde 2 W/m2 – 4 W/m2
  • 800 MHz = 50 cm Referensvärde 4 W/m2 upp till 2000 MHz (2 GHz)
  • 2 GHz = 15 cm Referensvärde 10 W/m2 upp till 300 GHz. 2 GHz skyddar akut i 30 min,  vid 10 GHz skyddar i 6 min, vid 300 GHz skyddar i 10 sek, enligt ICNIRP HÄR

Referensvärdet 10 W/m2 vid 2,0 GHz och har samma referensvärde ända upp till 300 GHz (våglängd 1 mm är värmestrålning).  Andra faktorer som aldrig inte testas i studier är följande.

  1. Inträngningsdjupet i olika vävnader
  2. Absorption i olika vävnader
  3. Ledningsförmågan i olika vävnader
  4. Bildandet av hotspots  i olika vävnader
  5. Teknisk och pulsad energi som innehåller mer energi, man använder för det mesta en ren våg vid dessa tester vilket inte speglar den verkliga mängden energi som vi exponeras för.
  6. Långtidseffekten

Man undersökt främst uppvärmningseffekt av ren strålning utan modulation och puls. Så ser de flesta studier ut.


Denna studier visar att tillväxthastighet hos lavar minskar av mikrovågsstrålning

Abstrakt

Effekterna av elektromagnetiska fält på lavar undersöktes. Fältförsök med lång varaktighet (1-3 år) kombinerades med laboratorieexperiment och teoretiska överväganden. Prover av lavartarna Parmelia tiliacea och Hypogymnia-fysoder exponerades för mikrovågor (2,45 GHz i olika effekter 0,2, 5 och 50 mW / cm2 plus kontrollen som inte exponerades för mikrovågsstrålning. Båda arterna visade en väsentlig minskad tillväxthastighet vid 50 mW / cm2. Att skilja ut effekten mellan termiska och icke-termiska effekter var inte möjlig, i detta test.

Temperaturmätningar på lav exponerade för mikrovågor (2,45 GHz, 50 mW / cm2) visade en väsentlig ökning av yttemperaturen och en accelererad torkningsprocess. Den termiska effekten av mikrovågsugn på lavar verifierades.

Exponeringen av båda lavarterna upprepades nära en kortvågssändare  (9,5 MHz, som var amplitudmodulerad. Maximal fältstyrka var 235 V / m, 332 mA / m). Inga synliga effekter på de exponerade lavarna detekterades. Vid denna frekvens förväntades inga termiska effekter, och de experimentella resultaten stödjer denna hypotes.

Teoretiska uppskattningar baserade på klimatdata och litteratur visade att tillväxtminskningarna i de initiala experimenten mycket troligt kunde ha orsakats av torkning av lavarna från uppvärmningen med mikrovågor. Resultaten från de andra experimenten stödjer hypotesen att svaret från de lavar som exponerats för mikrovågor främst berodde på termiska effekter och att det finns en låg sannolikhet för icke-termiska effekter. Min kommentar de testade inte pulsad teknisk mikrovågssstrålning enligt deras beskrivna metodik.

Referens

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8891192