Jag har aldrig varit så sjuk av strålning som dessa 18 dagar, dygnet runt

Eftermiddagen den 30 mars förlorar jag korttidsminnet och känner mig konstig. Jag konstaterar själv, att jag fått problem med minnet och kontaktar mina barn, som också konstaterar att jag förlorat korttidsminne, då jag frågar samma sak flera gånger. I övrigt är jag lugn pratar och skrattar som vanligt, men min dotter blev orolig över att jag var för lugn och verkade bli allt mer förvirrad  och ringer ambulansen, trots att jag inte vill åka till sjukhuset, på grund av all strålning där.

Det visar sig att jag har mycket högt blodtryck. Här hemma mätte ambulanspersonalen 250/110 och pulsen var 134. I ambulansen gick pulsen ner till 99. Det var något som hände i min bostad, som orsakat detta höga blodtryck. Röntgen visade varken på tia eller stroke. På akuten fick jag en spruta mot det höga blodtrycket. Efter fyra timmar på lasarettet vill jag åka hem, då jag börjar må dåligt av WiFi-sändaren i taket, bara några meter från mig. Min son hade kört från Halmstad, så vi bestämde att han skulle skjutsa hem mig.

Dagarna efter och 18 dagar framåt till lördagen den 18 april på eftermiddagen, har jag mått så dåligt, att jag var säker på att jag inte skulle överleva en vinter till.

Jag var fruktansvärt trött, ville bara sova, men hade inget bra ställe i huset att vila på. Låg jag ner, fick jag ännu mer ont i kroppen. Jag gick omkring som en zombie hade absolut ingen energi i hjärnan. Jag hade en otrevlig yrsel som om hjärnan gungade hela tiden, jag hade svårt att koncentrera mig, att orka tänka. Jag hade så ont i kroppen, att jag knappt kunde röra mig. Det sved och brände i huvudet, det stack och smärtade i handflator och under fotsulorna, benen kändes som klumpar och kroppen kändes som alla musklerna i kroppen hade mjölksyra eller krampade. Jag hade hela tiden ett lätt illamående, jag hade diarré och ont i magen. Det var värre utomhus än inne. Jag kunde inte var på altanen, inte ligga i min säng. Jag visste faktiskt inte vart jag skulle ta vägen.

Natten till påskdagen. Natten till söndagen den 12 april (natten till påskdagen), blir jag väckt två gånger av strålning som påverkar hjärnan på ett mycket otrevligt sätt. Första gången sov jag mycket djup och vaknar med ett ryck och känner mig oerhört uppjagad och konstig. Jag hade inte drömt något, vilket jag skulle ha kommit ihåg eftersom jag plötsligt blev väckt. Det kändes konstigt i huvudet, det gungade och jag mådde illa. Jag trodde först att jag fått en stroke, sedan att jag fått högt blodtryck igen. Jag gick upp och kollade blodtrycket, men det var som vanligt, likaså pulsen. Andra gången det hände samma natt, hade jag inte hunnit somna på riktigt. Det kändes som en ljusstråle exploderade hjärnan och som ställde till akut kaos. Just nu när jag skriver detta, kommer jag på, att det kanske så det känns, när när man ”behandlar” patienter med ECT (elchockbehandling). Man skapar ett epileptisk anfall, kaos i hjärnan. Fast här använder man uppenbarligen mikrovågsstrålning på distans istället? Vad var jag utsatt för denna natt?

Dagen efter mådde jag ännu sämre och var ännu mer yr och gungig i huvudet och våldsamt trött. Jag hade svårt att inte känna ångest över, att behöva sova i min säng, och vistas i huset, flera nätter efter denna händelse, eftersom det var en mycket otrevlig och obehaglig händelse. Jag trodde jag skulle dö om jag blev utsatt för ännu mer hög strålning eller bli allvarligt skadad i hjärnan, eftersom hjärnan var väldigt påverkad som om jag var drogad. Också rädsla, då jag kan inte kunde skydda mig mot denna starka strålning som fullständigt bryter ner min hälsa. Det var en ångest, att inte veta hur länge detta skulle pågå, om jag skulle överleva och vilka bestående skador jag skulle få. Att känna denna fullständig vanmakt, att inte veta vart jag skulle ta vägen.

Ungefär klockan halv tre på eftermiddagen lördagen den 18 april, blir jag medveten om att de värsta symtomen försvunnit. Det finns ingen sjukdom som uppför sig på detta sätt, att i ena stunden känna man sig svårt sjuk, ja döende och plötsligt i nästa stund är de värsta symtomen borta. Det är bara hög teknisk strålning som kan orsaka så tvära kast i hälsotillstånd, när man sätter på en radiosignalen och när man stänger av den.

I 18 dagar, dygnet runt, var jag utsatt för en sådan smärta och sådant obehag, att jag nu känner ångest över att råka ut för detta igen.

Jag har försökt få hjälp med mätningar av denna radiosignal som går genom mitt hus, för att få veta vad det är för typ av strålning som exponerar mitt hus och vem som utsätter mig för denna tortyr. Jag har nekats hela vägen i rättssystemet. Jag har polisanmält det jag utsätts för, men polisen har inte ens registrerat ärendet.  Det är bara i en diktatur, där man avhumaniserar vissa grupper i samhället,  som i detta fall är strålskadade och elöverkänsliga personer, som denna typ av tortyr kan fortgå, utan att rättssystemet griper in. Jag saknar helt samhälleligt skydd i vårt rättssystem, det är tillåtet att tortera civila personer och försätta dem i ångest och vanmakt över sin situation, vilket i ett normalt civiliserat land hade betraktats som ett brott enligt brottsbalken,  kapitel 3 – Brott mot liv och hälsa.

Det har nu gått  21 dagar sedan den 18 april. Jag är både fysiskt trött och hjärntrött fortfarande,  men lite bättre. Jag har blivit utredd för eventuellt högt blodtryck, men det är normalt för min ålder. Diastole är normalt och pulsen ligger oftast under det normala, det är bara systole som är något förhöjt. Jag har inga snabba upp- och nedgångar i blodtrycket, det ligger jämt under dygnet. Jag har heller inga andra nytillkomna medicinska sjukdomar. Jag har låg sköldkörtelfunktion och det har jag haft sedan jag blev bildskärmsskadad 1992 och blev elöverkänslig. Jag har ingen vitaminbrist. Kort och gott är min hälsa god, trots det kan strålningen orsaka så intensiv ohälsa, muskelsmärta, utmattning, trötthet, yrsel, illamående, att jag tror jag kommer att dö inom de närmaste månaderna. Dessa människor som utsätter mig och eventuellt även andra elöverkänsliga personer för denna vanmakt av utsatthet och smärta, önskar jag att de själva fick uppleva resten av sina liv. Det är det man nu förväntar sig som strålsjuk, utan rättsligt skydd, trots alla lagar och förordningar som skall skydda den fria människan och hennes mänskliga rättigheter, enligt FN-kommissionen (6) och vår grundlag (7).

Efter dessa 18 dagar, är jag nu övertygad om, att man kan förgöra människors mentala förmåga och fysiska rörlighet och i slutänden  döda människor med teknisk elektromagnetisk strålning. Det tysta mordvapnet som ingen kommer att kunna hitta, som inte ger några som helst spår till dödsorsak. Det mest effektiva mordvapnet någonsin, som dödar i tysthet och som inte lämnar några spår i en teknisk undersökning. Denna typ av exponering på enskilda individer, framgår inte i FOI:s rapport. De är bara bekymrade över att privata intressen och okynne kan störa annan trådlös och elektronisk utrustning (5)

Efter att jag publicerat denna artikel , börjar strålningen öka igen. Klockan är nu 14:11 den 10 maj 2020. Jag börjar få ont i huvudet, yrseln börjar bli påtaglig och jag blir allt stelare i främst lårmusklerna och de gör ont som vid mjölksyra och det typiska öronsuset blir allt starkare och jag  har börjat frysa, vilket är en annan typisk symtom. Jag har 26 grader inne då jag eldar i vedspisen. Symtomen ökar långsamt hela tiden, i takt med ökad strålning.

________________________________________________

Jag har isolerat i princip hela huset mot strålning, vilket fungerar mot DECT-telefoner,  WiFi och övrig trådlös  kommunikation från basstationerna för 3G och 4G, men det skyddar inte mot denna strålning som tar sig igenom flera lager skyddande material. Signalen finns bara på mitt hus, så långt jag kontrollmätt ett 30-tal mil i diameter. I filmen nedan (8)  kan ni höra hur signalen låter.

När strålningen nu var som värst försvann fåglarna från fågelbordet. Maten stod orörd  under minst två veckor, sedan kom några enstaka fåglar till matbordet. Nu vid skrivandets datum är det fler arter vid fågelbordet, men inte så många individer. Jag har dessutom bara sett en enda humla i år, men de har minskat stadigt till några få till skillnad före 2011, efter att den här signalen dök upp i min boendemiljö.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) påstår att teknisk strålning  vid referensvärdet 10 W/m2 och under, kan inte påverka en biologisk kropp, alltså biologiskt liv som djur, människor och växter . Men om man läser forskningen kring genomlysning av mikrovågor (1), istället för röntgenstrålning, får man veta genomträngningsförmågan hos olika vävnader i samma frekvensband, som man nyttjar i den  trådlösa tekniken, samt att olika biologiska vävnader har olika absorptionsförmåga och ledningsförmåga och detta vid mycket låga strålningsnivåer. Vid genomstrålning av mikrovågor är referensvärde är 1, 6 W/kg kroppsvikt. SSM tillåter 2 W/kg kroppsvikt för mobiler, som vi håller länge och ofta mot huvudet. Det framkommer också att skelett och fett har högst genomträngningsförmåga, vilket betyder att hjärnan skyddas dåligt mot mikrovågor av skallbenet. Hjärnan, som mest består av lipider  har hög genomsläpplighet. Hjärnan är alltså minst skyddad för exponering av strålning av mikrovågor. Vid genomlysning av bröstvävnad (2) använder man frekvensbanden 1- 11 GHz.   Vävnadens permittivitet och konduktivitet är frekvensberoende, vilket innebär, att de frekvensband man exponeras för ger olika påverkan vid långtidseffekt.

Inom trådlös digital kommunikation använder man pulsning som är ytterligare en faktor som  SSM inte tar hänsyn till i sin bedömning om hälsoriskerna, trots att välgjorda studier visar att pulsningen påverkar hjärnan (3).

Jag har nu enbart lyft fram lite av den kunskap som finns om mikrovågors egenskaper. Men det finns ett stort kunskapsunderlag i äldre forskning (4) som SSM helt bortser ifrån och som gäller enbart analoga mikrovågor. Här ligger flera länkar till äldre studier, som  SSM, övriga ansvariga myndigheter, mobilindustrin och politikerna bortser ifrån. De kan aldrig säga: ”Vi visste ingenting” för kunskapen finns! Men dessa politiker, tjänstemän och mobilindustrin har gjort ett val, att inte vilja veta. Det är deras val och deras ansvar. Det blir inte bättre av att tjänstemännen inte har något tjänstemannaansvar, vilket betyder att de blir korrupta och kan enkelt styras av industrin och aktieägarnas vinstintressen på bekostnad av folkhälsan. Vilket i sin tur undergräver hela nationens utveckling och ekonomi.

Solveig Silverin

Referenser

1) Genomträngningsförmågan hos olika frekvensband

2) Examensarbete som jämför de olika röntgenmetoderna: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1021885/FULLTEXT01.pdf

3) EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

4) Viktiga äldre dokument

5) FOIR4711SE

6) FN-Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT) tortyr är varje handling, genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon, antingen för sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse, att straffa, att hota eller tvinga någon också av något annat skäl, som har diskriminering som grund, under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas eller anstiftas av en offentlig tjänsteman eller annan företrädare för det allmänna http://dagdok.org/fns-amnesomraden/manskliga-rattigheter/forbud-mot-tortyr/

7) Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för statsskicket, det vill säga hur Sverige ska styras. Grundlagarna har därför en speciell ställning. https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/

8)