Vem har det egentliga ansvaret om personer får livslånga vaccinskador av de nya mRNA-vaccinen?

Jag fick svar från Läkemedelsverket, som enbart hänvisar till att EMA-gruppen i EU har godkänt vaccinet. Att de godkänt vaccinet är dock förvånansvärt, då det finns flera ämnen som inte borde finnas i vaccin, samt frågan, om mRNA tar sig in i hjärnans celler kvarstår, vilket det lätt kan göra enligt de vetenskapliga studier jag funnit i databasen PubMed, publicerades så sent som 9 mars 2020. Artikeln avslöjar, att man vet väldigt lite, hur mRNA fungerar i kroppen. Här: https://link.springer.com/article/10.1007/s13346-020-00745-0
.
Jag har åny begärt svar av läkemedelsverket:
Läkemedelsverket hänvisar till att vaccinet är godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Läkemedelsverket är alltså inte på något sätt ansvarig för de läkemedel som EMA-gruppen godkänner? Eller? Läkemedelsverket hänvisar till EMA-gruppen, trots att det står det i regeringsuppdraget att Läkemedelsverket har ansvarar för:
Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt.
.
När det gäller läkemedel/vaccin så lutar sig alltså Läkemedelsverket till 100 % på EMA. Enligt ert uppdrag har ni ansvaret för att läkemedel/vaccin är säkra. Varken ni eller EMA-gruppen vet vilka långtidseffekter dessa mRNA-vacciner har? Vem har då ansvaret, om vaccinerade blir skadade?
Som jag visade i vetenskapliga studier, så finns det risk att dessa lipidnanopartiklar kan väldigt lätt bilda biocorona partiklar, vilket gör att de kan ta sig genom blod-hjärnbarriären. Vad händer om mRNA tar sig in i hjärncellerna? Jag begär att bli delgiven, det dokument som säkerställer att dessa syntetiska mRNA inte kan ta sig in i hjärnan, för det måste väl EMA-gruppen säkerställt?
.
Man använder sig av syntetiska polymerer, som kan liknas vid syntetisk smörjolja, som inte bryts ner. Sådana ämnen sprutar man in i kroppen på friska personer. Eftersom de inte bryts ner, var tar dessa ämnen vägen i kroppen? Hur gör kroppen för att få bort dessa främmande partiklar? Finns det vetenskapliga studier på det?  Kan det tar sig in i hjärnan, hjärnan borde ha hög affinitet för dessa syntetiska lipider, då hjärnan själv består av lipider. Lika löser lika, är ju känt inom kemin.
.
A. Man använder ett ämne (DSPC), i vaccinet som uttryckligen inte får användas: Ej avsedd för diagnostisk eller terapeutisk användning. Om det står så, varför godkänner Läkemedelsverket att ämnet används i vaccin och varför ifrågasätter inte Läkemedelsverket EMA-gruppens beslut?  Det finns ju en anledning att det står så om ämnet, vilket tyder på att det är skadligt. Men läkemedelsverket säger inget om detta trots ert uppdrag?

Det står även: Organiska lösningsmedel har dessutom en fysiologisk effekt vid låga koncentrationer. https://www.scbt.com/sv/p/1-2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-816-94-4?fbclid=IwAR2nA28cuh5sBT3flEoiesTG50KbMxJVVJcpzFjTSE8sBoYZ8lLrPJZhBbY
.

B. N-ditetradecylacetamid i ALC-0159 (89-06-0159) ,  visar sig vara ett ämnet som EU klassificerat som ett miljögift, under N: R51/53 Miljöfarligt ämne. EU:s klassificering av N-ditetradecylacetamid, (89-06‑0159)  N:R51/53 Miljöfarlig: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Detta betyder att ämnet är svårnedbrytbart och har en långtidseffekt. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC52455/reqno_jrc52455.pdf

Hittar ämnet här: RTECS NUMBER-SG0680000-Chemical Toxicity Databasedrugfuture.com › toxicdose value REFERENCE : CSLNX* U.S. Army Armament Research & Development Command, Chemical Systems Laboratory, NIOSH Exchange Chemicals:  Intravenus dödlig dos 5- 35 mg/ kilo kroppsvikt (gnagare, kanin, mus) .https://www.drugfuture.com/toxic/q88-q63.html

Jag fick svar från Läkemedelsverket, som enbart hänvisar till att EMA-gruppen i EU har godkänt vaccinet. Att de godkänt vaccinet är dock förvånansvärt, då det finns flera ämnen som inte borde finnas i vaccin, samt frågan, om mRNA tar sig in i hjärnans celler kvarstår, vilket det lätt kan göra enligt de vetenskapliga studier jag funnit i databasen PubMed, publicerades så sent som 9 mars 2020. Artikeln avslöjar, att man vet väldigt lite, hur mRNA fungerar i kroppen. Här: https://link.springer.com/article/10.1007/s13346-020-00745-0
.
Jag har åny begärt svar av läkemedelsverket:
Läkemedelsverket hänvisar till att vaccinet är godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Läkemedelsverket är alltså inte på något sätt ansvarig för de läkemedel som EMA-gruppen godkänner? Eller? Läkemedelsverket hänvisar till EMA-gruppen, trots att det står det i regeringsuppdraget att Läkemedelsverket har ansvarar för:
Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt.
.
När det gäller läkemedel/vaccin så lutar sig alltså Läkemedelsverket till 100 % på EMA. Enligt ert uppdrag har ni ansvaret för att läkemedel/vaccin är säkra. Varken ni eller EMA-gruppen vet vilka långtidseffekter dessa mRNA-vacciner har? Vem har då ansvaret, om vaccinerade blir skadade?
Som jag visade i vetenskapliga studier, så finns det risk att dessa lipidnanopartiklar kan väldigt lätt bilda biocorona partiklar, vilket gör att de kan ta sig genom blod-hjärnbarriären. Vad händer om mRNA tar sig in i hjärncellerna? Jag begär att bli delgiven, det dokument som säkerställer att dessa syntetiska mRNA inte kan ta sig in i hjärnan, för det måste väl EMA-gruppen säkerställt?
.
Man använder sig av syntetiska polymerer, som kan liknas vid syntetisk smörjolja, som inte bryts ner. Sådana ämnen sprutar man in i kroppen på friska personer. Eftersom de inte bryts ner, var tar dessa ämnen vägen i kroppen? Hur gör kroppen för att få bort dessa främmande partiklar? Finns det vetenskapliga studier på det?  Kan det tar sig in i hjärnan, hjärnan borde ha hög affinitet för dessa syntetiska lipider, då hjärnan själv består av lipider. Lika löser lika, är ju känt inom kemin.
.
A. Man använder ett ämne (DSPC), i vaccinet som uttryckligen inte får användas: Ej avsedd för diagnostisk eller terapeutisk användning. Om det står så, varför godkänner Läkemedelsverket att ämnet används i vaccin och varför ifrågasätter inte Läkemedelsverket EMA-gruppens beslut?  Det finns ju en anledning att det står så om ämnet, vilket tyder på att det är skadligt. Men läkemedelsverket säger inget om detta trots ert uppdrag?

Det står även: Organiska lösningsmedel har dessutom en fysiologisk effekt vid låga koncentrationer. https://www.scbt.com/sv/p/1-2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-816-94-4?fbclid=IwAR2nA28cuh5sBT3flEoiesTG50KbMxJVVJcpzFjTSE8sBoYZ8lLrPJZhBbY
.

B. N-ditetradecylacetamid i ALC-0159 (89-06-0159) ,  visar sig vara ett ämnet som EU klassificerat som ett miljögift, under N: R51/53 Miljöfarligt ämne. EU:s klassificering av N-ditetradecylacetamid, (89-06‑0159)  N:R51/53 Miljöfarlig: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Detta betyder att ämnet är svårnedbrytbart och har en långtidseffekt. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC52455/reqno_jrc52455.pdf

Hittar ämnet här: RTECS NUMBER-SG0680000-Chemical Toxicity Databasedrugfuture.com › toxicdose value REFERENCE : CSLNX* U.S. Army Armament Research & Development Command, Chemical Systems Laboratory, NIOSH Exchange Chemicals:  Intravenus dödlig dos 5- 35 mg/ kilo kroppsvikt (gnagare, kanin, mus) .https://www.drugfuture.com/toxic/q88-q63.html

N-ditetradecylacetamid CAS578-94-9 Som krigsgas, spridd i luft i form av små partiklar. För upplopp i kombination med tårgas (kloracetofenon). I formuleringen av träbehandlingslösningar mot marina borrhål och liknande skadedjur. https://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB5910438_EN.htm

Länk till beteckningen N:R51/53 https://www.reach-zinc.eu/doc/menu_119/UP_2013-01-08_09-02-47_2012_CL_Zinc_Chloride.pdf

Dessa ämne godkänner alltså EMA-gruppen. Läkemedelsverket verkar tycka att det är OK att injektera ett vaccin som innehåller flera ämnen som kan skada hälsan hos friska personer. Ett vaccin som inte ens skyddar mot smittan eller skydda mot smittspridning.

Vet man vilka långtidseffekter vaccin har? Om allt fler personer uppvisar nya typer av hjärnskador, kommer Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten att koppla det till dessa mRNA-vaccinen? Eller kommer ni lämna dessa människor i sticket?
.
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) är en nätverksorganisation som arbetar i nära samarbete med Europeiska unionens (EU) institutioner och medlemsstater.
Risken för, att flertalet jäviga personer kopplade till läkemedels- och vaccinindustrin är mycket stor inom EMA, då det finns starka ekonomiska intressen. Jag betvivlar att dessa industrier inte skulle ha starkt inflytande på EMA-gruppens beslut.
Ni myndigheter borde väl ha namnen på dem som sitter i EMA-gruppen? Jag begär därför att få listan på dessa personer.
Solveig Silverin

Som krigsgas, spridd i luft i form av små partiklar. För upplopp i kombination med tårgas (kloracetofenon). I formuleringen av träbehandlingslösningar mot marina borrhål och liknande skadedjur.

Länk till beteckningen N:R51/53 https://www.reach-zinc.eu/doc/menu_119/UP_2013-01-08_09-02-47_2012_CL_Zinc_Chloride.pdf

Dessa ämne godkänner alltså EMA-gruppen. Läkemedelsverket verkar tycka att det är OK att injektera ett vaccin som innehåller flera ämnen som kan skada hälsan hos friska personer. Ett vaccin som inte ens skyddar mot smittan eller skydda mot smittspridning.

Vet man vilka långtidseffekter vaccin har? Om allt fler personer uppvisar nya typer av hjärnskador, kommer Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten att koppla det till dessa mRNA-vaccinen? Eller kommer ni lämna dessa människor i sticket?
.
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) är en nätverksorganisation som arbetar i nära samarbete med Europeiska unionens (EU) institutioner och medlemsstater.
Risken för, att flertalet jäviga personer kopplade till läkemedels- och vaccinindustrin är mycket stor inom EMA, då det finns starka ekonomiska intressen. Jag betvivlar att dessa industrier inte skulle ha starkt inflytande på EMA-gruppens beslut.
Ni myndigheter borde väl ha namnen på dem som sitter i EMA-gruppen? Jag begär därför att få listan på dessa personer.
Solveig Silverin