mRNA-vaccinen och proteinsyntesen

Jag har uppdaterat mina kunskaper i proteinsyntesen, som ingår i 30 hp i biologi på högskolan/universitet. Jag har läst detta för drygt 37 år sedan, men proteinsyntesen är densamme, då som nu.
Som allt i livets skapelse är även proteinsyntesen både komplex och en mycket välordnad process. Så jag beskriver det enkelt:
.
mRNA är en mall av en liten bit av DNA för att tillverkar olika proteiner av aminosyror som vi behöver i kroppen, som blodprotein, muskelprotein mm.
Proteinsyntesen kan både ske i cellen och utanför cellen.
Kroppen behöver ett visst protein. Den del av vårt DNA öppnas från ett visst ställe till ett visst ställe, där informationen finns för just det proteinet. På denna sträcka tillverkas en mall, mRNA, som transporteras till ribosomerna. mRNA lägges på ribosomernas yta och där plockas aminosyrorna ihop utifrån mRNA:s mall och skapar då ett protein som kroppen behöver som byggsten.
.
mRNA i mRNA-vaccinen är en mall från spikproteinet på Covid19 viruset. På ribosomerna plockas aminosyrorna ihop till detta främmande spikprotein, som alltså bli ett främmande protein som kroppens immunförsvar kommer att reagera på. Det finns ingen förutsättning att mRNA skulle kunna gå in i vårt DNA och byta ut sektioner i vårt DNA.
.
Däremot är mRNA-tekniken, som att gå över ån efter vatten, när det gäller influensavacciner.
Otroligt krånglig och som kräver ett flertal onyttiga och syntetiska och svårnedbrytbara hjälpämnen. Dessutom kan dessa nanolipidpartiklarna väldigt lätt bilda biocorona nanopartiklar och därför kan ta sig förbi kroppens skyddande barriärer och kan därför orsaka annan skada om de till exempel kommer in i hjärnan.
.
Om man gör som SputnikV tar spikproteinet direkt som det är, som traditionellt vaccin, då reagerar immunförsvaret direkt på det främmande proteinet. Av det skälet blir det också mer effektivt.
Det är en skam att exponera friska individer för ett så riskabelt vaccin som mRNA-vaccinen, med så mycket svårnedbrytbara hjälpämnen som inte kroppen kan göra sig av med, när man enkelt kan ta virusets spikprotein som det är. Det är bara ett hänsynslöst experiment att riskera friska individers hälsa.
Säg ifrån: Vi människor vägrar, att vara industrins försökskaniner i deras lekstuga.