Varför är smarta elmätare konstruerade, så att de kan hämta privata uppgifter från elkunder?

Det nya EU-förslaget på smarta elmätare är värt att begrunda. Man undrar om det är ett spionsystem på folket?
 
Det står i det svenska översättningen Elmarknadsdirekttivet följande:
 
”EU-kommissionens förslag till nytt elmarknadsdirektiv. Förslaget kommer att bearbetas innan det beslutas och träder i kraft. Enligt förslaget till nytt elmarknadsdirektiv ska medlemsstater som inför system med smarta mätare anta funktionella tekniska minimikrav för systemen.
System med smarta mätare avses i förslaget ett elektroniskt system som kan mäta energiförbrukningen, tillhandahålla mer information än en traditionell mätare – – –
samt sända och ta emot uppgifter för informations-, övervaknings- och kontrolländamål genom att använda någon form av elektronisk kommunikation. ” sid 25-26.
 
Man undrar vad som menas här med övervaknings- och kontrolländamål. I flera olika dokument som rör smarta elmätare påpekas det, att det måste finnas ett person – och integritetsskydd. Uppenbarligen är det inte löst, smarta elmätare kan tydligen hämta in information från elkonsumenterna som bryter mot våra personlagar. Man ställer sig då frågan, varför de smarta elmätarna konstruerats, så att de kan göra intrång i elkundernas privata sfär och hämta information? 
 

Document 52016DC0860(01)

You can find below the list of resources related to the content of the notice.