Politikernas beslut grundar sig på, att folkhälsan är ett hot mot mobilindustrin

2011-04-07 gjorde jag denna sammanställning över hur myndigheterna, utifrån politiska beslut, agerar så att inte mobilindustrins intressen störs av att folk blir sjuka av strålningen, att inte hindra utbyggnaden, trots att folk blir sjuka av strålningen, att inte anta en försiktighetsprincip, att inte kräva tillståndsprövning av mobilindustrins verksamhet, att inte ge information om all den vetenskapliga kunskap som fanns före 1990-talet, som visar att mikrovågor är skadliga frekvenser. Allt tystar myndigheterna ner, genom politiska beslut, tjänstemännen har inget tjänstemannaansvar, inte ens att följa våra miljölagar.

Detta inlägg låg från början på MP miljöbloggar där jag blev utslängd, då jag skrev om riskerna med strålningen. Men allt jag skriver nedan, är fakta även om jag för tillfället inte fått fram alla dokument eller myndighetsbrev jag läst dessa uppmaningar nedan. 

På frågan vad hände med Försiktighetsprincipen i Miljöbalken har jag sammanställt följande fakta?

– Vad som hände var att Socialstyrelsen gick ut till kommunerna och Länsstyrelserna och uppmanade dem att inte följa försiktighetsprincipen i Miljöbalken vid utbyggnaden av mobiltelefonin.

– Vidare säger Socialstyrelsen att verksamhetsutövarna inte behöver vidtaga försiktighetsåtgärder . https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2011/02/04/socialstyrelsen-uppmanar-kommunerna-att-bryta-mot-forsiktighetsprincipen/

 – Regeringen ställer heller inga krav på en Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning. (Jag har i ett domslut från länsstyrelsen där dom skriver detta.)

– SSM uppmanar kommunerna att inte kontrollmäta, om folk blir sjuka efter att sändare kommit upp. 

– Läkare får inte dokumentera dem som bli strålskadade och elöverkänsliga.Strålskadan skall tystas ner den får inte finnas i journalerna eller i statistiken.

– Professor Sture Lidén (den första lobbyisten för mobilindustrin) klargjorde i TV hösten 1995 att elöverkänslighet skall tigas ihjäl. Elöverkänslighet var massmedial masspsykos, sa han också.

 – Alla berörda myndigheter förnekar all forskning som visar på allvarliga skador på hälsan som cancer och elöverkänslighet och hänvisar enbart till industrins tillrättalagda forskning. https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2-forskning-lista/

– Elöverkänsliga ställs utanför samhälleligt skydd trots svårt lidande, orsaken är att mobilindustrin/politikerna gör allt för att stoppa en samhällelig hjälp, eftersom politikerna då hade bekräftat, att folk blir sjuka av strålningen.

– Mobilindustrin stoppade elsanerade lägenheter i Degerfors. Trots att det funnits flera projekt med att bilda lågstrålande zoner har det varit svårt att genomföra då mobilindustrins lobbyister har påverkat kommunerna. https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2012/07/19/mobilindustrin-stoppade-elsanerade-lagenheter-for-eloverkansliga-i-degerfors-kommun/

-Mobilindustrin förföljer elöverkänsliga, hindrar alla projekt som skyddar de elöverkänsligas liv och hälsa. Det är brott mot de mänskliga rättigheterna och brott mot svensk  grundlag.

– Miljöskadan betraktas inte ens som sjukdom och ger därför inte rätt till sjukförsäkring. Av samma anledning nekar kommunerna de strålskadade skyddsutrustning genom att hänvisa till Socialstyrelsen.

– Den enskilde som skadas av mobilindustrins verksamhet och produkter får stå för alla kostnader själv. Tvingas flytta och /eller köpa dyr skyddsutrustning. Den enskilde utarmas ekonomiskt och utsätts för ett fysiskt lidande som kan jämställas med tortyr. Mobilindustrin utövar en diktatoriska tvångsbestrålning enbart för att folk skall leka med sina mobiler. Det är så vedervärdigt sjukt, att det saknas ord för denna industris handling mot mänskligheten och enskilda individers lidande och mot alla dessa barn som blir skadade för livet. Man skapar en massa olika diagnoser som i grunden har samma orsak, neurologiska strålskador i centrala nervsystemet. https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/socialstyrelsen-statistik/aldersgrupper/skolelever-5-19-ar/

Till Biblioteket thttps://sjukavmobilstralning.wordpress.com/2011/04/07/vara-statliga-myndigheter-har-blivit-industrins-hantlangare-darfor-skyddas-inte-indviderna-av-myndigheterna/