World Economic Forum – Vi skall vara ihopkopplade trådlöst med alla människor, alla prylar- Hur sjuk är inte den idén

Och varför skall vi vara ihopkopplad trådlöst med dammsugaren, gräsklipparen, barnvagnen, kylskåpet, träden i trädgården mm? Om världens maktelit får som de vill, så blir det så, även om hela naturen dör och så ock vi.

Tänk på en värld där inte bara människor utan alla saker är kopplade: bilar på vägarna, läkare till sina patienters personliga medicintekniska produkter; augmented reality tillgänglig för att hjälpa människor handla och lära sig och utforska var de än är. Detta kräver en enorm ökning av anslutningsnivån. (Vilket betyder enorma mängder teknisk strålning)

5G är det tekniska svaret, vilket möjliggör miljarder nya anslutningar och gör dessa anslutningar säkra och omedelbara. 5G kommer att påverka alla branscher – bilar, sjukvård, tillverkning och distribution, räddningstjänster, för att bara nämna några. Och 5G är avsiktligt utformad så att dessa industrier kan dra nytta av mobilanslutning på sätt som inte hade varit möjligt tidigare och att skala uppåt när användningen av 5G expanderar. Men generationens förändring i mobilkommunikation visas inte bara över natten. Det kräver betydande ansträngningar inom forskning och utveckling och de resurser som behövs för att stödja detta. Arbetet med 4G tog nästan ett decennium och utmaningarna var inte enkla.

Tänk på ett av tiotusentals problem som behövde lösas enligt beskrivning av en ingenjör vid Qualcomm, där mycket av denna teknik uppfanns: ”När signalen lämnar basstationen kan den förlora upp till 130 decibel innan den når din mobiltelefon. För att sätta förlusten i perspektiv, om du anser att den överförda signaleffekten är ungefär lika stor som jorden, skulle den mottagna signaleffekten motsvara storleken på en liten bakterie. ”

Det är en enorm kraftförlust, och det kräver en ganska imponerande teknik för att kompensera för effekten av förlusten på orden, bilderna och andra data vi skickar och tar emot över luftvågorna på ett transparent, sömlöst och omedelbart sätt. Men vi var inte ensamma. Det internationella ingenjörssamarbetet som utvecklas av en telekomstandard illustrerar hur mycket man kan uppnå när olika nationella, kommersiella och vetenskapliga parter arbetar tillsammans för det allmänna bästa. Liksom 3G och 4G är 5G ansvaret för den standardiserande organisationen 3GPP, där en handfull företag som uppfinner teknologier kommer tillsammans med många, många fler företag som kommer att utveckla produkter som implementerar dessa tekniker.

Tänk på den här processen en stund: ingenjörer från konkurrerande uppfinningsföretag, konkurrerande produktproducenter, konkurrerande trådlösa nätverksoperatörer, alla från olika länder och kontinenter, diskuterar, testar, strävar efter att perfekta tiotusentals olika tekniska lösningar som i slutändan utgör en standard som 5G. De bedömer varje teknisk lösning med hjälp av en meritbaserad, konsensusbyggande strategi. Denna process har legat till grund för en teknisk revolution som gett upphov till otaliga nya industrier, miljontals nya jobb och över 1 biljon dollar i ekonomisk tillväxt.

Det är sammansmältningen av kommersiellt eget intresse med erkännandet att vissa problem löses bäst genom att arbeta tillsammans. Och det är inte en dålig modell för mänskligt beteende om vi i år ska nå World Economic Forums mål att ta itu med problemen med ”en bruten värld” (Vad menar dom med en bruten värld). Fördelarna och fördelarna med 5G-tekniken förväntas vara tillgängliga någon gång under 2019. Vi tror att 5G kommer att förändra världen ännu djupare än 3G och 4G; att det kommer att vara lika revolutionerande som el eller bil, till gagn för hela ekonomier och hela samhällen.

Men livet på jorden då?  Har ni alls brytt er att forskar på riskerna, då mikrovågor påverkar den livsviktiga vattenmolekylen?? Svaga fält av mikrovågor påverkar vattenmolekylen. Allt liv är beroende av fungerande vattenmolekyler. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24856870/

World Economic Forum https://www.weforum.org/agenda/2018/01/the-world-is-about-to-become-even-more-interconnected-here-s-how/