Sanningen om psykiatrins ECT-behandling skall ut och elchockerna förbjudas.

Peter Larsson, Limhamn, engagerad medmänniska, humanist, skribent, och
debattör skriver:

Psykiatrin i Sverige är bland de värsta i länderna i världen med att fortfarande ge elchockbehandlingar (ECT). Cirka 40 000 per år ger de till bland annat barn, gravida, äldre och under tvång. Upp till 200 ECT-behandlingar ges till barn om året. Metoden är fullständigt eller delvis förbjuden på flera andra ställen i världen.

Denna artikel innehåller viktig information som undanhålls från patienter och deras anhöriga. Detta kränker allvarligt deras rättigheter.

Socialstyrelsens riktlinjer

Eftersom ECT ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för hantering av depression hos både vuxna och barn så är risken stor för en ökning. Redan nu ger vi 60% mer ECT än vad som ges i hela England (56 miljoner invånare). Psykiatrin i USA lovordar elchocker till barn och använder det långt ner i åldrarna – UNICEF och WHO har en helt annan uppfattning. Psykiatrin ger elchocker under tvång, vilket bryter mot direktiv från FN.

Läs hela artikeln här https://www.elchocker.se/psykiatrins-ectbehandling-bedraglig-destruktiv-kvickfix/


Socialstyrelsen föreslår elchockbehandling av barn och unga

Nationella Riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom ECT  sid 37 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-1.pdf

Tidigare version – Stöd för styrning och ledning, ECT-Behandling dokumentet slutversion https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-4.pdf

Läkare om ECT-behandling Domstolen: Som ett resultat av ett nyligen avgörande i israelisk domstol kommer inte ECT-behandling att behandlas mot en persons vilja. Detta är en seger för mänskligheten och för anständighet. Ett steg på vägen mot att behandla människor som människor snarare än som trasiga hjärnor och mot att överge destruktiva ”behandlingar” som inte har något bevisat värde. http://behaviorismandmentalhealth.com/2013/08/25/shock-treatment-in-israel/?fbclid=IwAR1kGMFQ768Tqcm_3gDOuo-lt8H-7sSYl-omoHEKPb5mhkrQeZCSMyYVWcM

Svar från Socialstyrelsen: Patientregistret innehåller ingen heltäckande statistik över hur många som får ECT-behandling. Förutom det jag tidigare nämnt kring bristande inrapportering av specialistvård sker en förhållandevis stor del av ECT-behandlingar av annan personal än läkare, vilket betyder att denna information inte ska rapporteras till patientregistret.

Kvalitetsregistret för ECT-behandlingar. De skriver att få patienter har fått minnesstörningar. Jag har träffat en mycket ung person som fått elchockbehandling, han förnekade att han hade minnesstörningar, men hans kompisar påtalade att han hade allvarliga minnesluckor. Han som blivit behandlad berättade dock, att han fick väldigt lite information och att de förskönade behandlingen. Han kände sig lurad, då han inte fick veta innebörden av ECT- behandling.

Frågan är, hur mycket har man förskönat ECT-behandlingen i denna kvalitetsgranskning? Är den verkligen en ärlig beskrivning av verkligheten, när patienters vittnesmål säger något helt annat.  https://ect.registercentrum.se/sok/Kvalitetsregistret%20f%C3%B6r%20ECT-behandlingar