Om insektsdöden – En film från år 2020

Till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Kalmar län, SSM, PTS mfl
Hej! Jag har sammanställt en film om insekterna sommaren 2020 som jag vill visa er. Jag har sammanställt denna film från sommaren 2020, som visar allvarliga störningar i insektsfaunan, långt under gällande referensvärden. Övervintrande insekter kan även dö av den artificiella mikrovågsstrålningen under vinterhalvåret, alltså året om.
.
.
Om man tänkt öka den artificiella strålningen i vår livsmiljö med 200 000 enheter per kvadratkilometer, med en teknik med hög energi, så bör ansvariga vara 100% säkra på, att den artificiella strålningen som är pulsmodulera mm, inte skadar människors hälsa och övrigt liv. Och det är ni inte.
.
.
Ansvariga myndigheterna och politiker har underlåtit, att ställa krav på, att den trådlösa teknikverksamheten skall prövas enligt Miljöbalkens krav.
.
Jag vill också påminna om, att ju högre frekvenser desto högre energi innehåller vågen, då svängningshastigheten ökar. Ju mer information som skickas per tidsenhet, desto högre energi i vågen. Artificiell EMF-strålning innehåller alltid mer energi. Den tekniska uppbyggnaden som pulsmodulering, hoppteknik mm påverkar biologiskt liv långt under referensvärdet. Det är inte uppvärmningseffekten som är den viktigaste faktorn hälsomässigt, utan konstruktionen på vågen, samt inträngningsdjupet som bestäms av våglängden, som är de två viktigaste faktorerna som kan påverkar biologiskt liv negativt. Varför lyfter inte ansvariga myndigheter och politiker fram dessa faktorer?
.
Se filmen, den bör väcka en del funderingar kring vad som händer i vår naturmiljö när vi ökar mikrovågsstrålningen. Denna nya miljöfaktor och dess påverkan på den livsviktiga vattenmolekylen, kan få förödande och oanade konsekvenser, då påverkan är oerhört komplex och berör allt som är grunden till livet på vår jord. Är inte ni tjänstemän på våra myndigheter oroliga för konsekvenserna för livet på jorden, i takt med den ökande artificiell mikrovågsstrålningen?
.
Jag vill även lyfta fram att dämpningen i atmosfären, är den energimängd som övergår till värmeenergi i lufthavet, vilket borde räknas in i uppvärmningsproblematiken gällande klimatet.
.
.
.
Mvh
Solveig Silverin, miljövetare, ekolog
.

Några referenser

FOI R4550SE IoT

R-REC-P.676-dämpningen i atmosfären

2018 Understanding physical mechanism of low-level microwave radiation effect Hiie Hinrikus at al https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29775391/

2014 Svaga fält av mikrovågor påverkar vattenmolekylen Mikrovågseffekt vid diffusion: en möjlig mekanism för icke-termisk effekt av Hiie Hinrikus at al https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24856870/

2016 Växtsvar på elektromagnetiska fält med hög frekvens Alain Vian at al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4769733/

2016 Granskning: Svag radiofrekvent strålningsexponering från mobiltelefonstrålning på växter Malka N Halgamuge. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27650031/

2015 Bin söker efter ”ärliga signaler” blomsignaler som belöningsindikator när de besöker blommor. A C Knauer at al https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25491788/

2015 Djur har förmåga att registrera extremt svaga elektriska och magnetiska fält Lunds undiversitet http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Sinne2.html#elektriska-organ-elsinne-hajar-nabbdjur-starkstromsfiskar-svagstromsfiskar

2014  Electromagnetic pulse exposure induces overexpression of beta amyloid protein in rats. Da-peng Jiang at al https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23523687

2014 Electrosmog’ disrupts orientation in migratory birds, scientists show https://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140508163644.htm

2013 Upptäckt av humlans inlärning av blommans elektriska fält Dominic Clarke at al https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23429701/

2013 Bi kommunicerar med elektriska fält   https://doi.org/10.1098/rspb.2013.0528

.
2013 Mottagning och inlärning av elektriska fält hos bin. U Greggers at al, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3619523/
 .
2012 Störningar i orienteringsförmågan och beteende hos råttor som exponeras för mobilstrålning under kort tid (2 tim) tyder på oxidativ stress. Khirazova at al https://www.emf-portal.org/en/article/21407
 .
2011 Vattenväxten andmat reagerade med stress när den exponerades för 1,278 MHz under 24 timmar. Stressreaktion är mätbar i alanin-ackumulering i växten  Monselise at al https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/em/c1em10031a#!divAbstract
 .
2010 Tiamin i växter: aspekter av dess metabolism och funktioner. Aymeric Goyer at el https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20655074/
 .
2009 The neural basis of Drosophila gravity-sensing and hearing. Kamikouchi, at al. https://www.nature.com/articles/nature07810
 .
2007 Sane, Sanjay P.; Dieudonne, Alexandre; Willis, Mark A.; Daniel, Thomas L. (2007). ”Antennal Mechanosensors Mediate Flight Control in Moths”. Science. 315: 863–866. doi:10.1126/science.1133598. PMID 17290001.
 .
 .
2006 Kamikouchi, A.; Shimada, T.; Ito, K. (2006). ”Comprehensive classification of the auditory sensory functions in the brain of the fruit fly Drosophila melanogaster”. Journal of Comparative Neurology. 499: 317–356. doi:10.1002/cne.21075.
.

2006 Beteende ekologi: bin förknippar värme med blommans färg. Adrian G Dyer at al https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16885975/

2003  Acoustic communication in Drosophila”. Behavioural Processes. Tauber, E et al. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0376635703001359?via%3Dihub

1993 Hearing in honeybees: localization of the auditory sense organ. Dreller at al. doi:10.1007/bf00212691.


”Den smarta tekniken
En enda mobil producerar 86 kg sopor vid tillverkningen
Smarttelefon innehåller i snitt 68 olika metaller
Trådlös teknik drar 100 gånger mer energi än optisk kabel
Naturlig bakgrundsstrålning av mikrovågor är 0, 01 pW/m2.”