5G

Länkar till information om 5G och annan ny kommunikation som planeras


Vad är 5g – och när kommer det egentligen? Allt du behöver veta https://m3.idg.se/2.1022/1.650832/5g


Sammanfattande  information om 5G från Bryssel ”Men kanske en ännu större fråga för vår tid är: 5G utgör ett stort hot mot allt biologiskt liv? Det oberoende beviset indikerar överväldigande att det gör det.” https://takebackyourpower.net/brussels-first-major-city-to-halt-5g-due-to-health-effects/?fbclid=IwAR0Nb6MR8ZSme6t6ETPVQAM9CDp_siBPnBlILc6eAkaYa2_pKHKRy_367Cg


Regeringens sida över rapporter/digitalisering https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/?page=1


60 GHz https://www.smartareelektroniksystem.se/wp-content/uploads/sites/29/2019/06/2019-02103_H%c3%b6g-effektiva-integrerade-millimeterbandsantenner.pdf


Testbädd för 5G Umeå https://swedishtestbeds.com/

https://swedishtestbeds.com/hitta-testbadd/?q=&type=3


Viktig dokument från Riksdagen It-infrastrukturen – i dag och i framtiden https://data.riksdagen.se/fil/D50783BA-49C7-40D8-9CD2-BDF95FF47D6C

Så här är 5G tänkt fungera- Viktigt information! https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/01/19/sa-har-ar-5g-tankt-fungera-viktigt-information/

5G-tekniken förklaras av Post- och Telestyrelsen

5G Wavelengths — From Blankets to Bullets  http://scientists4wiredtech.com/what-are-4g-5g/5g-wavelengths-from-blankets-to-bullets/

Cable industry touts 10G: 5G on steroids? https://5g.co.uk/news/cable-industry-touts-10g/4662/

Ansvariga för 5G i Umeå https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/01/02/ansvariga-for-5g-i-umea/

Stop5G information på Facebook https://www.facebook.com/Stop5G/

Systematisk avledning av säkerhetsgränser för tidsvarierande 5G radiofrekvent exponering baserat på analysmodeller och termisk dos. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SYSTEMATIC+DERIVATION+OF+SAFETY+LIMITS+FOR+TIME-VARYING+5G

5G 150 GHz http://www.elinor.se/5g-i-experiment-upp-till-150-ghz.html/?fbclid=IwAR3V646xZK5Pm7ynloJCMHPQ1Ppes38nOM3RfLYFt-4P9BvGsa4VdjV6s0k

 N 5G i experiment upp till 150 GHz

Framtiden med 5G

5G is almost here — here’s how everyone’s getting ready

2017 juli 5G-nätet testas fullt ut för första gången

2014 Elektroniktidningen 2014-02-14 Elektroniktidningen