ADHD-diagnoser

Av Solveig Silverin Symtom för ADHD, för att jämföra de andra neurologiska sjukdomarna som jag sorterat under Mikrovågssjukan. ADHD har också ökat markant efter att man byggt ut och sprider mikrovågsstrålning dygnet runt i vår livsmiljö. En del av symtomen … Läs mer

Smärtmediciner till barn har ökat avsevärt och ADHD är en konstruktion som gynnar läkemedelsindustrin

Jag misstänker att stor del av denna neurologiska smärta beror på elöverkänslighet hos barn.  Sydsvenskan artikeln är från 2013, men SVT tog upp idag 2015-04-07 att allt fler barn medicineras mot smärta. Det rör sig som unga i 13-15-årsåldern. De … Läs mer

Socialstyrelsen – Kraftig ökning av ADHD-läkemedel till vuxna

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/kraftigokningavadhd-lakemedeltillvuxna Kraftig ökning av ADHD-läkemedel till vuxna den 29 oktober 2012 kl. 10:00 Pressmeddelande Socialstyrelsens analys visar även att flest befintliga användare av centralstimulerande läkemedel finns bland pojkar i åldersgruppen 10 till 17 år, där användarna utgör 3,3 procent av … Läs mer

Antalet unga män och pojkar med ADHD-diagnos har blivit fler

 Neurologiska störningar/hjärnskador ökar bland unga män? Kommentar från SKL (Sveriges kommuner och landsting) I ett pressmeddelande deklarerar Socialstyrelsen att den psykiska ohälsan ökar bland unga pojkar och män. En förklaring som man lyfter fram är att antalet unga män och … Läs mer

På fyra år har antalet svenskar med ADHD tredubblats – med stor sannolikhet är det strålningsskada

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13804267.ab Före utbyggnaden av 3G, i början på 2000-talet, kände både operatörer och myndigheter till att mobilstrålningen påverkade hjärnan. Vetenskaplig forskning hade bekräftat detta.   Fortsatt forskning inom området har bekräftat om och om igen att mobilstrålningen ger hjärnstress. Då är … Läs mer

Tusentals barn försvann i statistiken som hade fått ADHD-mediciner

http://pillerpengarpsykvard.aftonbladet.se/2011/09/tusentals-barn-forsvann-i-statistiken/   Kan vi lita på siffrorna? 24 000 barn och ungdomar hämtade 2010 ut adhd-mediciner. Men bara 15 320 barn och ungdomar hade diagnosen adhd under samma period. Har därmed tusentals ungdomar fått medicin utan diagnos? Förmodligen inte, enligt … Läs mer

INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space

Galleri

Skriv under https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal?fbclid=IwAR1uSeEDdvHpRN_pkXGOadJmMV1IQNFDy0L6qyxJHLDxPexxAs0UXvqrk70 There are 178 297 signatories from 207 nations and territories as of November 14th, 2019 To the UN, WHO, EU, Council of Europe and governments of all nations We the undersigned scientists, doctors, environmental organizations and citizens … Läs mer