Sanningen om mikrovågorna och Strålsäkerhetsmyndigheten

Sanningen om mikrovågorna och expertmyndigheten SSM Strålsäkerhetsmyndigheten, som noga påpekat att de är en expertmyndighet gällande mobilstrålningen, vet inte vad det är för typ av artificiell mikrovågsstrålning som mobilindustrins sänder ut från sina basstationer. SSM vet heller inte hur mycket … Läs mer

Tack Dariusz Leszczynski – Äntligen säger någon sanningen om forskningen på elöverkänslighet och hälsoeffekter gällande mobilstrålningen

Äntligen säger någon sanningen om forskningen  HELSINKI, 14 april, 2012 – Den 12 april Mona Nilsson bloggat att norska tidningar uppmärksammat EHS . Nilsson är en undersökande reporter som under 2011 avslöjadebranschen anslutningar Svenskt epidemiolog Anders Ahlbom, vilket leder till … Läs mer

Den enda vetenskapliga sanningen är metodutveckling oavsett nobelpris för vetenskapliga reslutat

Det finns vetenskapliga resultat som gör vetenskapsmännen oförmögna att tänka vidare. De sitter fastlåsta i en metodik som begränsar deras kreativa tänkande. Oftast  är det fritänkande hjärnor som letar sig vidare förbi låsta vetenskapliga resultat, geniernas kreativa tänkande. Därför är … Läs mer

Alla inlägg

2018-09-15 Viktigt dokument från 1969 biologiska effekter 2018-06-20 Trendkurvan för neurologiska störningar är en katastrof för folkhälsan 2018-06-20 Enligt SBU är provokationsstudier på strålskadan elöverkänslighet grundforskning! 2018-06-07 Faran med strålning måste tas på allvar 2018-06-05 I denna förvillelsens tid – … Läs mer