6. EU

TEN/559Electromagnetic hypersensitivityBrussels, 19 December 2014 https://www.stopumts.nl/pdf/EESC-2014-05117-00-00-PA-TRA-EN.pdf

Påtryckningar från industrin fick EESK backa om att skydda elöverkänsliga personer


The Venice Resolution Initiated by the International Commission for Electromagnetic Safety, 2008 https://www.icems.eu/docs/Venice_Resolution_0608.pdf


Benevento Resolution 2006 http://www.icems.eu/docs/BeneventoResolution.pdf


Alla författningar Sverige har med EU https://open.karnovgroup.se/industri-forskning-och-teknikutveckling/CELEX52006XC0216_03


EU kräver ”teknikneutralitet”4G – Regeringar ska inte lägga sig i vilken teknik de använder