6. EU

Alla författningar Sverige har med EU https://open.karnovgroup.se/industri-forskning-och-teknikutveckling/CELEX52006XC0216_03

EU kräver ”teknikneutralitet”4G – Regeringar ska inte lägga sig i vilken teknik de använder

Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre marknad mot ett europeiskt gigabitsamhälle {SWD(2016) https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SV/1-2016-587-SV-F1-1.PDF
.

Digital Single Market  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-synopsis-report-public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020.

EESK backar om att hjälpa elöverkänsliga

 

Annonser