SCENIHR och SCHEER

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks

.
Europa Kommissionen
.
19 July 2006

Om hälsoriskerna för barn, sidan 26: Bekymmer om barns potentiella sårbarhet på RF-fält har uppstått på grund av den potentiellt ökade mottagligheten hos deras utvecklande nervsystem. Dessutom är deras hjärnvävnad mer ledande än hos vuxna eftersom det har högre vattenhalt och jonkoncentration, RF-penetration är större i förhållande till huvudstorlek och de har en större absorption av RF-energi i huvudets vävnader vid mobiltelefonfrekvenser. Slutligen kommer de att ha en längre livslängdsexponering. Få relevanta epidemiologiska eller laboratorieundersökningar har behandlat de möjliga effekterna av RF-fältexponering hos barn. På grund av utbredd användning av mobiltelefoner bland barn och ungdomar och relativt höga exponeringar i hjärnan, är det berättigat att undersöka den potentiella effekten av RF-fält i utvecklingen av  hjärntumör i barns hjärnor under barndomenKännetecknen för mobiltelefonanvändning bland barn, deras potentiella biologiska sårbarhet och längre livslängdsexponering, leder till en mer komplicerad bedömning  i jämförelse med studier på vuxna.

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf