SCENIHR och SCHEER

Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks

.
Europa Kommissionen
.
19 July 2006

Om hälsoriskerna för barn, sidan 26: Bekymmer om barns potentiella sårbarhet på RF-fält har uppstått på grund av den potentiellt ökade mottagligheten hos deras utvecklande nervsystem. Dessutom är deras hjärnvävnad mer ledande än hos vuxna eftersom det har högre vattenhalt och jonkoncentration, RF-penetration är större i förhållande till huvudstorlek och de har en större absorption av RF-energi i huvudets vävnader vid mobiltelefonfrekvenser. Slutligen kommer de att ha en längre livslängdsexponering. Få relevanta epidemiologiska eller laboratorieundersökningar har behandlat de möjliga effekterna av RF-fältexponering hos barn. På grund av utbredd användning av mobiltelefoner bland barn och ungdomar och relativt höga exponeringar i hjärnan, är det berättigat att undersöka den potentiella effekten av RF-fält i utvecklingen av  hjärntumör i barns hjärnor under barndomenKännetecknen för mobiltelefonanvändning bland barn, deras potentiella biologiska sårbarhet och längre livslängdsexponering, leder till en mer komplicerad bedömning  i jämförelse med studier på vuxna.

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf

Det vetenskapliga rådet

Privat: Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd, kvalitetsgranskar tydligen sin egen forskning

Working group on EMF

SCENIHR experts

Prof. Samaras Theodoros

 

External experts

Prof. Anssi Auvinen

Prof. Dr. Heidi Danker- Hopfe

Dr. Kjell Hansson Mild

Prof. Mats- Olof Mattsson

Dr. Hannu Norppa

Dr. James Rubin granskar alltså sin egen forskning som jag granskat, som är under all kritik för att alls benämnas vetenskaplig. Om Rubin är en expert inom EU:s kommitte´SCENIHR, kan jag kalla mig drottningen av Sveriges kungarike.

Dr. Maria Rosaria Scarfi

Dr. Joachim Schuz

Dr. Zenon Sienkiewicz

Dr. Olga Zeni