STUK – Finska SSM

Om babyvakter http://www.stuk.fi/web/sv/teman/apparater-som-stralar-i-hemmet-eller-kontoret/babyvakter

SSM har kopierat hela STUK:s information, vilket föranlett att jag tagit kontakt med Finska STUK angående babyvakter. Jag hoppas de kontrollmäter fler babyvakter

Annonser