ITU

http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx

ITU är FN fackorgan för informations- och kommunikationsteknik IKT.
Vi tilldela globala radiospektrum och satellitbanor , utveckla de tekniska standarder som garanterar nätverk och tekniker sömlöst koppla, och strävar efter att förbättra tillgången till IKT till underserved gemenskaper runt om i världen.
ITU har åtagit sig att ansluta alla världens människor – oavsett var de bor och vad deras medel. Genom vårt arbete, vi skydda och stödja allas grundläggande rätt att kommunicera.

Det är väl  inget nytt med satellittelefoner? Satellittelefoner har funnits länge och har fungerat alldeles utmärkt. Varför  öka mikrovågsstrålningen flera miljarder och exponera hela jordens liv med pulsad artificiell mikrovågsstrålning. Vem ger ITU den rätten att skada folk och jordens liv med mikrovågor?