3. Folkhälsomyndigheten

Miljöhälsorapporten 2017 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/

Folkhälsorapporten 2016 https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-16005.pdf

2017-02-14 Brev till Strålsäkerhetsmyndigheten 13 februari 2017

2016-09-24 Svar från våra ansvariga myndigheter SSM, Post- och Telestyrelsen och Folkhälsomyndigheten gällande elöverkänslighet

2016-09-24 Folk är oroliga att, Folkhälsomyndigheten skall förespråka tvångsvaccinering

2014-01-09 Den nya Folkhälsomyndigheten skriver nu elöverkänslighet

Annonser