3. Folkhälsomyndigheten

2019-06-30 Upptäckte jag att Folkhälsomyndigheten har tagit bort elöverkänslighet på sin webbsida. Trots att  ingen relevant forskning utförts på strålskadade personer påstår myndigheten att det inte finns något samband mellan ohälsan och artificiell mikrovågsstrålning https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/elektromagnetiska-falt/

Miljöhälsorapporten 2017 https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/m/miljohalsorapport-2017/

Folkhälsorapporten 2016 https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-16005.pdf

2017-02-14 Brev till Strålsäkerhetsmyndigheten 13 februari 2017

2016-09-24 Svar från våra ansvariga myndigheter SSM, Post- och Telestyrelsen och Folkhälsomyndigheten gällande elöverkänslighet

2016-09-24 Folk är oroliga att, Folkhälsomyndigheten skall förespråka tvångsvaccinering

2014-01-09 Den nya Folkhälsomyndigheten skriver nu elöverkänslighet