Kemikalieinspektionen

Nanopartiklar

Nanopartiklar är komplicerat. Många kanske tror att nanopartiklar är en konstruerad partikel för vissa egenskaper. Enligt EU:s definition är alla partiklar som har storleken 1 nm – 100 nm nanopartiklar, vilket bland annat innefattar en massa naturliga partiklar i den storleken också. Naturligtvis måste det vara så. Nano står för partikelstorlek. Definitionen att nanopartiklar enbart skulle vara konstruerade partiklar för vissa ändamål är alltså felaktigt. Då borde det finnas en definition för  konstruerade nanopartiklar för att kunna skilja dem från naturligt bildade nanopartiklar. Tekniska nanopartiklar är kanske en bra definition?

Kemikalieinspektionen om nanopartiklar

Statens offentliga utredning SOU 2013:70