PTS

Post och Telestyrelsen

PTS konsekvensutredning 2015-03-16 Dnr: 15-2524 https://www.pts.se/upload/Remisser/2015/Undantagsf%C3%B6reskrifter/slutlig-konsekvensutredning-und-fskr-2015.pdf

PTS utkast PT SFS 2014: nummer

Kolla PTS Mätkoll Vilka operatörer finns på sändarmasten.

2017-03-06 PTS ger information om IoT (Internet of Things)

Annonser