Regeringen

SOU rapport 2018:90 https://www.regeringen.se/48ddbb/contentassets

Sjukkostnaderna för den psykiska och neuropsykiatriska ohälsan är 5 % (år 2015) av BNP som är 4834 miljarder kronor (år 2018) medan tillväxten enbart är 2,3 % (år 2018). Vilket i reda pengar är 241,7 miljarder medan tillväxten enbart är 111,2 miljarder. Den ekonomiska smärtgränsen är redan nådd eller?


2002 Regeringens proposition 2002/03:35. Målet för folkhälsan