Regeringen

Regeringskansliet skriver: Tryggheten ska öka och demokratin ska värnas Publicerad https://www.regeringen.se/artiklar/2019/10/tryggheten-ska-oka-och-demokratin-ska-varnas/


Regeringens proposition 2019/20:15Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning träder i kraft 1 januari 2020 https://www.regeringen.se/4ad5fd/contentassets/62a6bf6c81b341d5bde46e27b0533086/proposition-20192001500-webb.pdf


2018 SOU rapport 2018:90 https://www.regeringen.se/48ddbb/contentassets

Sjukkostnaderna för den psykiska och neuropsykiatriska ohälsan är 5 % (år 2015) av BNP som är 4834 miljarder kronor (år 2018) medan tillväxten enbart är 2,3 % (år 2018). Vilket i reda pengar är 241,7 miljarder medan tillväxten enbart är 111,2 miljarder. Den ekonomiska smärtgränsen är redan nådd eller?


2002 Regeringens proposition 2002/03:35. Målet för folkhälsan


2012 Så här gör vi 2012 – Myndigheters förändringsarbete i praktiken Intressant läsning.  Jag har inte tragglat igenom hela texten, men den erfarenhet jag fått av myndigheterna under de senaste åren, ger mig uppfattningen att våra myndigheter utvecklats tvärtemot och blivit allt sämre och allt mer korrupta. Läs Så här_gör_vi_2012 så gör staten KRUS


1974 Tjänstemannaansvaret avskaffades. Det har i praktiken gjort politiker och tjänstemän immuna vid missbruk av sina åligganden.”