4 SBU

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.


SBU Vinklad tolkning snedvrider fynden https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap-och-praxis/vinklad-tolkning-snedvrider-fynden/


SBU Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården En handbok https://sfai.se/wp-content/uploads/files/Utvardering_av_metoder_inom_halso_och_sjukvarden_SBU.pdf


SBU:s uppdrag är att sammanfatta kunskapsläget inom hälso- och sjukvård. Detta inkluderar såväl utvärderingar av diagnostiska och terapeutiska åtgärder som epidemiologiska frågeställningar. Gemensam nämnare för SBU:s uppdrag oavsett ämnesområde är kravet på att evidens ska vara baserad på empiriska vetenskapliga studier av god design https://www.sbu.se/contentassets/bc61343f2346452b8d3b303617770cc9/sbus_svar_rapport210.pdf


Vetenskap och Praxis https://www.sbu.se/globalassets/vop/vop_2019_1-2.pdf


SBU – Kvalitetsgranskning av Forskning http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel06.pdf


SBU om Interpersonell terapi (IPT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och tidsbegränsad psykodynamisk terapi (tidsbegränsad PDT) vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/interpersonell-terapi-ipt-kognitiv-beteendeterapi-kbt-och-tidsbegransad-psykodynamisk-terapi-tidsbegransad-pdt-vid-lindrig-till-medelsvar-depression-hos-vuxna/


SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö för att visa var det behövs ny forskning. Med hjälp av vår databas med kunskaps­luckor samverkar vi bland annat med forsknings­finansiärer. Målet är att den framtida forskningen ska riktas mot forsknings­projekt som i slutändan gör nytta i vardagen för brukare, patienter och närstående.


Varför kvalitetsgranskar inte SBU provokationsstudierna på elöverkänslighet som är en förödande funktionsnedsättning för de personer som drabbas av mikrovågsskadan. Mall för kvalitetsgranskning av studier Kvalitetsgranskning av studie https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel06.pdf

SBU – Kvalitetsgranskning av Forskning


2019-04-28  Efter 30 år har ännu inte provokationsstudierna på elöverkänslighet kvalitetsgranskat


2018-06-18 SBU – om provokationsstudier


2018-06-20 Enligt SBU är provokationsstudier på strålskadan elöverkänslighet grundforskning!

Grundforskning, tillämpad forskning, utredning

  • Vinklad tolkning snedvrider fyndenNär forskningsresultat blir missvisande beror det ofta på svagheter i studiernas upplägg och genomförande – det visar SBU:s systematiska översikter. Men det kan också handla om tankefel och bristande

  • Visar forskningen en vinklad bild?Vetenskapliga texter är inte alltid så sakligt korrekta som man skulle kunna tro. Tvärtom läggs många undersökningar upp och avrapporteras så att de ger en snedvriden bild. Som läsare gäller det att
  • Ger forskningen en vinklad bild?Vetenskapliga texter är inte alltid så sakligt korrekta som man skulle kunna tro. Tvärtom läggs många undersökningar upp och avrapporteras så att de ger en snedvriden bild. Som läsare gäller det att