SBU

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

2018-06-20 Enligt SBU är provokationsstudier på strålskadan elöverkänslighet grundforskning!

Grundforskning, tillämpad forskning, utredning

SBU Vinklad tolkning snedvrider fynden https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap–praxis/vetenskap-och-praxis/vinklad-tolkning-snedvrider-fynden/

 

Annonser