4 SBU

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

SBU samlar vetenskapliga kunskapsluckor inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd och funktionshinder samt arbetsmiljö för att visa var det behövs ny forskning. Med hjälp av vår databas med kunskaps­luckor samverkar vi bland annat med forsknings­finansiärer. Målet är att den framtida forskningen ska riktas mot forsknings­projekt som i slutändan gör nytta i vardagen för brukare, patienter och närstående.

Varför kvalitetsgranskar inte SBU provokationsstudierna på elöverkänslighet som är en förödande funktionsnedsättning för de personer som drabbas av mikrovågsskadan. Mall för kvalitetsgranskning av studier Kvalitetsgranskning av studie

2018-06-20 Enligt SBU är provokationsstudier på strålskadan elöverkänslighet grundforskning!

Grundforskning, tillämpad forskning, utredning

SBU Vinklad tolkning snedvrider fynden https://www.sbu.se/sv/sok/?q=Vinklad+tolkning+snedvrider+fynden

  • Vinklad tolkning snedvrider fyndenNär forskningsresultat blir missvisande beror det ofta på svagheter i studiernas upplägg och genomförande – det visar SBU:s systematiska översikter. Men det kan också handla om tankefel och bristande

  • Visar forskningen en vinklad bild?Vetenskapliga texter är inte alltid så sakligt korrekta som man skulle kunna tro. Tvärtom läggs många undersökningar upp och avrapporteras så att de ger en snedvriden bild. Som läsare gäller det att
  • Ger forskningen en vinklad bild?Vetenskapliga texter är inte alltid så sakligt korrekta som man skulle kunna tro. Tvärtom läggs många undersökningar upp och avrapporteras så att de ger en snedvriden bild. Som läsare gäller det att

 

Annonser