SBU – om provokationsstudier

Några svar från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering


Min fråga till SBU den 18 juni 2018

Hej!

Jag undrar om ni granskat kvalitén på provokationsstudier på elöverkänsliga samt ställt frågan om metoden är relevant, då man förutsätter att elöverkänsliga personer fungerar som elektriska apparater som går att stänga av och sätta på och reaktion kommer direkt?

Svar från SBU den den 20 juni 2018

Hej Solveig,

och tack för din fråga. Vi bedömer inte grundforskning.

Med vänliga hälsningar
Sigurd Vitols

Medicinskt sakkunnig

SBU


Min fråga om subjektiv bedömning till SBU. Med subjektiv bedömning menar jag med, att man skall känna efter om man reagerar på en viss faktor.

Min fråga till SBU:

Hur vetenskapligt säkra är denna metod. I en sådan grupp där till exempel doftöverkänsliga jämförs med friska frivilliga. Gruppen doftöverkänsliga kan omöjligen inte vara en homogen grupp, som reagerar lika på samma lukt. Kan man då få ett signifikant vetenskapligt resultat?

Är metoden alltså (subjektiv bedömning) vetenskaplig metod för denna typ av provokationsstudier? Kan man med denna metod vetenskapligt fastställa med säkerhet att doftöverkänsliga reagerar mer på dofter, än friska frivilliga?

Hur ofta använder man provokationsstudier med subjektiv bedömning?

Solveig Silverin, miljöingenjör

Svar från SBU angående det vetenskapliga värdet av provokationsstudier som grundar sig på subjektiv bedömning. Två personer svarar från SBU:

 

Person 1: ”Jag har aldrig hört talas om subjektiva bedömningstest av den typen du beskriver, och jag ställer mig mycket tveksam till tillförlitligheten i dem om de finns. Jag ställde även frågan till en vän som är specialist i arbets- och miljömedicin och inte heller hon har hört talas om några sådana vetenskapliga test.

Person 2: Det finns ett test som mäter hyperreaktivitet i luftvägarna (Capsaicintest) men detta utvärderas inte med subjektiv bedömning utan spirometri. Utan att vara expert på området tror jag inte att den typ av provokationstest som du beskriver har något vetenskapligt värde.”