2. Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

2017-08-23 Fråga till Socialstyrelsen om riktigheten i diagnosen psykisk ohälsa

2017-03-13 Svar från Socialstyrelsen behandlingsform elöverkänslighet, utmattningssyndrom och/eller trötthetssyndrom

2017-02-23 Mina frågor till Socialstyrelsen

2017-02-21 Socialstyrelsens förslag till behandling av psykiskt sjuka personer

2017-02-14 Brev till Strålsäkerhetsmyndigheten 13 februari 2017

1 augusti 2012  Brevsvar från Socialstyrelsen gällande underrapportering av hjärntumörer till myndigheten

10 juni, 2012 Svar från Socialstyrelsen om diagnoskod WHO ICD-10

20 maj, 2012 Socialstyrelsen – Definition av sjukdom

24 april 2012  Socialstyrelsen om att behandla elöverkänslighet med Kognitiv beteendeterapi

23 januari, 2012 Socialstyrelsen – Landsting beslutar självständigt om man vill inrätta elsanerade undersökningsrum och Miljökontoren kan ställa krav utifrån miljöbalken om en verksamhet orsakar olägenhet för människors hälsa

4 februari 2011 Socialstyrelsen uppmanar kommunerna att bryta mot Försiktighetsprincipen

27 januari, 2011 Så här skriver Socialstyrelsen: Verksamhetsansvariga behöver inte vidta försiktighetsåtgärder gällande mobilbasstationer

19 december 2011  Myndigheterna måste kräva av alla externa experter opartiskhet

8 november 2010  Om tjänstemän inte har något tjänstemannaansvar betyder det, att de inte har ett ansvar att följa lagarna

Annonser