Statistiska centralbyrån

www.scb.se

Vi har publicerat äldre serier i vår historiska statistik. Du hittar äldre tryckta böcker som blivit digitaliserade här: https://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/historisk-statistik/sok-publikationer-efter-amne/

 Tabellverktyget i statistikdatabasen: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=080bce17-46b7-4e30-b07b-40fe84adf47f

Annonser