1. Strålsäkerhetsmyndigheten

SSM;S inbjudan till AGENDA Informationsmöte och samråd med intresseorganisationer om 5G den 19 december 2018 informationsmöte tar SSM hänsyn till de elöverkänsligas hälsa. De skriver:

Mötesregler
För att alla ska känna sig bekväma med att delta på mötet och i diskussionerna så gäller följande förhållningsregler.
Trådlösa datornätverket i lokalen kommer vara avstängt.
Mobiltelefoner och annan trådlös kommunikationsutrustning ska vara avstängda.
Inga inspelningar tillåts.
Mötesanteckningar kommer diarieföras och publiceras på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats. Presentationsunderlag kommer diarieföras. 2018 AGENDA-Informationsmöte-och-samråd-med-intresseorganisationer-om-5G-den-…


Mobiler och Master sidan 4 Strålningen är cancerogen och barn är mer känsliga än vuxna. Så här står det i en av SSM:s rapporter: ”Ett barns anatomi och vävnadernas kemiska sammansättning skiljer från en vuxen människas, vilket gör att barnets hjärna kan få något högre exponering för radiovågor än en vuxens. Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att barn skulle vara känsligare än vuxna för radiovågor. Samtidigt finns det hittills få studier av seende barn och långsiktiga hälsorisker från
mobiltelefoner.”
Min kommentar, om det inte finns vetenskapliga studier på barn hur kan då SSM påstå att det inte finns några vetenskapliga studie som inte visar på hälsoeffekter, om det inte finns några vetenskapliga studier att hänvisa till på barn??????? https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/97939d28c6c540eb8a7135a30ba237bd/mobiler-och-master

 .
.

Babyvakter på SSM nya webbsida https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/babyvakter/

Strålsäkerhetsmyndigheten icke joniserande strålning

Strålsäkerhetsmyndigheten  JO-anmälan

SSM mätningar av radiofrekvent strålning i utomhusmiljö sommaren 2013

SSM lagrum

SSM är tillsynsmyndighet både enligt strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken

Strålskyddslagen 1988:220 och Förordning 2008:452

Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1 § 2 kapitlet Miljöbalken

SSM mätningar av radiofrekvent strålning i utomhusmiljö sommaren 2013

Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag 2012-01-01

SSM FS 2008:18  http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-18.pdf

SSI FS2002:3 allmänna råd Mikrovågor har antenneffekt på människan

Föreskrifter för arbetsmiljö. Referensvärde 10 W/m2 i 6 minuter, vid torkning med mikrovågor https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/1003f0ca8e634e589f07372d24764fc3/ssmfs-20121-stralsakerhetsmyndighetens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-torkning-med-mikrovagor

EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

SSM mätningar i skola vid Hällviks bycenter 2009 . Mätprotokoll https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/d160682be1bc44e29476f6312e8cbe0d/matning-av-radiovagor-fran-tradlosa-datornatverk-pa-hallsviks-bycenter.pdf

SSM svar om strålningen från läsplattor

2006 Tredje årsrapporten Forskningsrådet, för Arbetsmiljö och Socialvetenskap FAS På sidan fem står det längst ner: Den normala strålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 000 000 01 W/m2 per Hz.(Kitchin C.Astrophysical Techniques, 4th Ed Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 2003, p 103.)

 

Mikrovågsstrålning har antenneffekt på människan: SSI (nu SSM), FoA (nu FoI), ICNIRP

De allvarligaste lögnerna som ansvariga myndigheter påstår

Sanningen om mikrovågorna och Strålsäkerhetsmyndigheten

Svar från SSM hur röntgenstrålar bildas i katodstråleskärm

SSM svarar på mitt brev den  19 februari 2012 ett viktigt svar

 SSM Nya vetenskapliga råd flera mobillobbyister

SSM skriver: “Radiovågor skapar oro i onödan” på hemsidan

 SSM uppmanar i ett brev alla kommuner att sätta in trådlöst i skolorna

 SSM svarar på 4G samt om hälsoriskerna för barn och trådlöst

Lars Mjönes SSM ljuger

Strålsäkerhetsmyndigheterna gör reklam för trådlöst i skolorna

Vilken myndighet bevakar långtidseffekterna?

 

Tidigare inlägg som har länkar till gamla SSMs webbsidan som skall tas bort när jag är klar med genomgången

Föreskrifter för arbetsmiljö. Referensvärde 10 W/m2 i 6 minuter, vid torkning med mikrovågor http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2012/SSMFS-2012-1.pdf

2017-03-11 Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbörda 1 § 2 kap miljöbalken

2017-03-09 SSM är ett hot mot folkhälsan

2017- 03-03 SSM gör Unik kartläggning av radiofrekvent exponering

2017-02-14 Brev till Strålsäkerhetsmyndigheten 13 februari 2017

2017-01-29 SSM lagrum

2016-11-30 EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter

2016-09-24 Svar från våra ansvariga myndigheter SSM och Folkhälsomyndigheten gällande elöverkänslighet

2009 SSM mätningar i skola vid Hällviks bycenter. Mätprotokoll https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2011/M%c3%a4tprotokoll%20WLAN%20H%c3%a4llsviks%20bycenter.pdf

SSM FS 2008:18  http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-18.pdf

2006 tredje årsrapporten Forskningsrådet, för Arbetsmiljö och Socialvetenskap FAS På sidan fem står det längst ner: Den normala strålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 000 000 01 W/m2 per Hz.(Kitchin C.Astrophysical Techniques, 4th Ed Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 2003, p 103.)

Vad hjälper vetenskaplig forskning när ansvariga inte bryr sig

Om strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag 2012-01-01

Strålskyddslagen 1988:220 och Förordning 2008:452

Ansvariga tjänstemän på SSM deras CV

SSI FS 2002:3 mikrovågor har antenneffekt på människan

Strålsäkerhetsmyndigheten

De allvarligaste lögnerna som ansvariga myndigheter påstår

Sanningen om mikrovågorna och Strålsäkerhetsmyndigheten

Mikrovågsstrålning har antenneffekt på människan: SSI (nu SSM), FoA (nu FoI), ICNIRP

SSI FS 2002:3   Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält;

Strålsäkerhetsmyndigheten är Årets Förvillare

 SSM är tillsynsmyndighet både enligt strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken

 Svar från SSM hur röntgenstrålar bildas i katodstråleskärm

 Krisbrev till regeringen från SSM (SSI) år 2005 

SSM svarar på mitt brev den  19 februari 2012 ett viktigt svar

SSM svar om strålningen från läsplattor

 SSM Nya vetenskapliga råd flera mobillobbyister

SSM skriver: “Radiovågor skapar oro i onödan” på hemsidan

 SSM uppmanar i ett brev alla kommuner att sätta in trådlöst i skolorna

SSI FS 2002:3 om biologiska effekter av EMF

 SSM svarar på 4G samt om hälsoriskerna för barn och trådlöst

svara på ett brev till en orolig mormor

Lars Mjönes SSM ljuger

 Strålsäkerhetsmyndigheterna gör reklam för trådlöst i skolorna

Vilken myndighet bevakar långtidseffekterna

SSI FS2002:3 Kommentarer till Statens strålskyddsinstituts allmänna råd (SSI FS 2002:3) om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2002/ssifs-2002-3Komment.pdf

Annonser