7. WHO

Vad är elektromagnetiska fält https://www.who.int/peh-emf/about/en/SwedishWhatisEMF.pdf

WHO Riktlinjer: Ingen skärmtid alls för små barn https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/11/30/whos-nya-riktlinjer-ingen-skarmtid-alls-for-sma-barn/

WHO elöverkänslighet  https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/09/23/who-electromagnetic-fields-and-public-health/

WHO senaste referenslista från 2010 https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/08/29/who-senaste-referenslista-2010/

WHO Research agenda for Radiofgequency fields 2010 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44396/9789241599948_eng.pdf?sequence=1

WHO Cancern har även  ökat dramatiskt enligt WHO. Under de närmaste 20 åren förväntas antalet cancerfall att stiga med 70 procent, från 14 miljoner år 2012 till 25 miljoner år 2032. Publicerad i DN 2014-02-04

Cancerrisk klass 2B av WHO IARC.Den artificiella mikrovågsstrålningen är klassad som en möjlig camcerrisk. Publicerat den 31 maj 2011

SSM hänvisar till http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf

_______________________

2005 WHO om elöverkänslighet: WHO elöverkänslighet, 2005

Gränsvärde för olika länder av Kenneth R Kenneth R. Foster http://www.who.int/peh-emf/meetings/day2Varna_Foster.pdf

Svensk översättning https://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://www.who.int/peh-emf/meetings/day2Varna_Foster.pdf&prev=searchhttps://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://www.who.int/peh-emf/meetings/day2Varna_Foster.pdf&prev=search

2011 WHO i en Förtroendekris – Ändrade kriterierna för en pandemi