Datorer och IT-teknik i klassrummet missgynnar inlärningen

Galleri

http://www.gp.se/ledare/isak-skogstad-kasta-ut-datorerna-fr%C3%A5n-klassrummen-1.4369549 Svenska elever använder datorer mest i hela OECD. Nu vill Skolverket öka antalet datorer i skolan, samtidigt som evidens visar att teknik i klassrummet missgynnar inlärningen. Ska vi höja kunskapsresultaten borde vi i stället kasta ut datorerna ur klassrummet, … Läs mer

WHO i en Förtroendekris – Ändrade kriterierna för en pandemi så att läkemedelsindustrin kunde få in stora vinster på vaccin mot svininfluensan, ett vaccin som allvarligt skadat ett stort antal unga människor

Galleri

Posted on 7 november, 2011 by Solveig Silverin http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fortroendekris-skakar-who_6613586.svd Förtroendekris skakar WHO 7 november 2011 kl 02:00 Brist på pengar och kopplingen till läkemedelsindustrin största problemen FN:s mäktiga organ världshälsoorganisationen (WHO) har hamnat i akut kris. Inflödet av pengar minskar, … Läs mer

Mikrovågor i det kalla kriget Sovjet bestrålar amerikanska ambassaden

Galleri

Mikrovågor i det kalla kriget: Moskvas ambassadstudie och dess tolkning. Granskning av en retrospektiv kohortstudie Published online 2012 Novhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509929/ Denna studie borde undersökas närmre om den verkligen är korrekt och bör jämföras med med den ursprungliga rapporten. Lägger som hastigast … Läs mer

GFAP som en markör på neurologiska skador – Hjärnan?

Galleri

Är GFAP möjlig biomarkör att testa på Elöverkänsliga, eftersom elöverkänslighet är någon typ av neurologisk skada (strålskada)? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22133805 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17624651 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20397841 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27696165 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21524663 Vad jag har förstått används GFAP som en markör på neurologiska skador hos patienter med bl.a. stroke och … Läs mer