Om Solveig Silverin

Miljöingenjör. Specialområde inom den trådlösa teknikens miljö- och hälsoriskerna

Att leva i moment 22-syndromet: Det går runt, det går runt, det går runt, i all evighet – – – – –

Galleri

Detta galleri innehåller 1 bild.

Jag fick detta svar från Försvarsinspektören för hälsa och miljö, med anledning av den starka strålning jag exponerades för den 30 mars då jag plötsligt fick extremt högt blodtryck, så att jag förlorade korttidsminnet HÄR Jag har haft problem med … Läs mer

Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten är en katastrof för folkhälsan

Galleri

Detta galleri innehåller 6 bilder.

Jag har svarat Folkhälsomyndigheten som skickade standardsvaret att det inte finns något samband mellan elöverkänsligas ohälsa och elektromagnetisk strålning. __________________________________ Jag skickar Folkhälsomyndighetens svar, till samtliga myndigheter, jag tidigare sänt i detta ärende, angående strålning från Försvarsmakten, samt till Riksrevisionen … Läs mer

Mikrovågorna påverkar vattenmolekylerna och värmer upp lufthavet,

Galleri

Detta galleri innehåller 4 bilder.

men mikrovågorna förändrar även vattenmolekylens funktion i växter och djur. Vad blir konsekvensen av denna långtidspåverkan av mikrovågsstrålning, då inte vattenmolekylen kan fungerar normalt i de olika biokemiska processerna, som alltid pågår i levande organismer? Vatten är ju ett lösningsmedel … Läs mer