Böcker

Dödliga mediciner – organiserad brottslighet (Recension i Läkartidningen) : Deadly medicines and organized crime. How big pharma has corrupted healthcare. Författare: Peter C Gøtzsche Förlag: Radcliffe Publishing; 2013 ISBN 978-18-46-19884-7

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse av Peter C. Gøtzsche  Psykofarmaka gör mycket mera skada än nytta. Psykofarmaka dödar årligen en halv miljon män­niskor över 65 år i USA och Europa. Psykofarmaka är (i dessa länder) den tredje van­ligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer.Bruket av psykofarmaka bör minska med 98 procent.http://www.adlibris.com/se/bok/dodlig-psykiatri-och-organiserad-fornekelse-9789187207631

Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin. av Ralf Sundberg ”En väldokumenterad och spännande bok, som har mycket att ge, både för den som kan en hel del, och den som inte är så insatt.”
”[…] ämnet är högaktuellt, viktigt och den kompromisslösa stilen är riktigt underhållande. ”Ralf Sundberg, läkare och oberoende forskare, har med denna bok skrivit folkhälsans Tyst vår.”  http://www.adlibris.com/se/bok/forskningsfusket-sa-blir-du-lurad-av-kost–och-lakemedelsindustrin-9789172412538