Dokumentation över miljöskador i sydöstra Kalmar län, Torsås kommun

Jag har tittat närmre på ett övergivet getingbo som de byggt på utedasset i år. Det fanns ett påbörjat bo och ett som var litet och aldrig använt.

_DSC0026

Det har knappt funnits några getingar i år.  Och nu i augusti, som brukar vara ”getingmånaden” finns det inte en enda. Jag fick dock min misstanke bekräftad att den artificiella mikrovågsstrålningen dödar getingar. Jag hade ett getingbo på södersidan av taket. När militären satt på sin starka radiosignal nu i sommar,  så försvann getingarnas aktivitet i boet och jag fann två döda getingar nedanför boet. Detta har hänt en gång tidigare och precis som förra gången gav tornseglarna också upp sin häckning ovanför  balkongen. Det finns alltså starka indikationer på att artificiell radiostrålning/mikrovågsstrålning tar död på getingar, samt ger tornseglarna så stort obehag att de lämnar sin häckningsplats, vilket de inte gör i första taget. Tornseglarna är sina häckningsplatser trogna år efter år och eftersom en tornseglare kan bli 21 år gamla,  är det samma par man ser under många år.

I början på sommaren fick jag uppfattningen att det var mycket småkryp av skalbaggar men också nattfjärilar. Både ovanligt många arter men också fler individer. Men plötsligt försvann de flesta krypen sedan var det mest myror och sniglar som var aktiva. Trots att fästingarna blivit en plåga under de senaste åren har jag inte sett en enda fästing i år. Fästingar är rätt så förtjusta i mig och jag borde ha blivit angripen när jag gått i högt gräs. Men inte i år, inte en enda.

I getingboet fann jag döda uttorkade larver, men också döda getingar i sina puppor. Det fanns 14 puppor varav en hade börjat öppna sig. Det här boet har producerat några getingar, vilket man ser, då celler har kvar lite av det vita locket i kanterna som ligger över pupporna.

_DSC0045

_DSC0055 (2)En geting var färdigutvecklad och hade fått vingar. Den till vänster.

_DSC0053alla var döda. Varför?

Redan i mitten på augusti i år 2015, har träden börjat gå över i höstfärger i dessa trakter. Trots en regnig sommar ser träden ut som om de torkat ut, se fler bilder HÄR och gräsmattan är flammig av torkfläckar.DSCN9464 Gräsmattan är flammig av torkfläckar trots allt regn:DSCN9430 Augusti 2015

Och allt fler träd dör se fler bilder HÄR DSCN9523

Sommaren 2013 såg en koltrast ut så här, men också en rödhake såg sjuk ut. Se fler bilder HÄR DSCN3276jst_jst

Vad är det som händer i vår naturmiljö? Men också folkhälsan sviktar alarmerande, vilket den dramatiska ökningen av långtidssjukskrivningar vittnar om, vilket Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan ser i sin statistik, men slår inte larm att något är galet i vår livsmiljö. SE HÄR

Beror det på att man sprider chemtrails från flygplan? Så här har himlen sett ut i sommar allt som oftast och året om bör tilläggas. Se fler bilder HÄRDSCN9128

eller beror det på att man ökar den artificiella mikrovågsstrålningen ytterligare, med 4G och Net 1. Den artificiella mikrovågsstrålningen är redan flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsstrålningen?  Hur mycket artificiella strålning tål biologiskt liv?DSCN5880Detta är bra att känna till: Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 = (fältstyrka 110 dB µV/m)    ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = (fältstyrka 118 dB µV/m)     ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 = (fältstyrka 122 dB µV/m)      ökning med 67 miljarder

Sammanfattning Som man ser pågår det en miljöpåverkan som skadar och påverkar vår naturmiljö negativt. Fåglarna har minskat drastiskt både i individrikedom och som arter under de senaste åren bland annat gråsparv och lövsångare. Getingarna är nu helt borta trots solig och varm augusti. De stora humlorna har försvunnit. Nu syns nästan bara små humlor. Till och med blomflugorna, som är så vanliga, tycks ha minskat drastiskt. Trots allt regn har även myggorna försvunnit. Hela vårt ekosystem håller på att slås ut av människans  storskaliga aktiviteter. Både den artificiella mikrovågsstrålningen, chemtrailsspridningen samt krigsindustrins lek med HAARP-systemen hotar vår livsmiljö allvarligt. Men  ansvariga politiker och tjänstemän förnekar att strålningen är hög, eller att de sprider chemtrails eller att dessa HAARP-systemen finns. Trots att allt fler samhällsmedborgare försöker uppmärksammar den höga artificiella mikrovågsstrålningen,  chemtrailsspridningen från flygplan samt alla dessa tester med HAARP-systemen där man påverkar jonosfären, förnekar alla ansvariga tjänstemän och politiker att dessa aktiviteter pågår eller att den artificiella mikrovågsstrålningen är en miljö- och hälsorisker. På 20 år tycks ansvariga släppt hela industrin fri att göra vad de vill med vår planet och med oss som lever här.  Ingen ansvarig myndighet, tjänsteman eller politiker tycks bry sig om framtiden?  Varför?

Solveig Silverin, miljöingenjör

Jag har konstaterat att mikrovågsstrålningen påverkar getingarna och tornseglarna

Mikrovågsstrålningen har varit hög under hela juli. Jag har fått bekräftat att strålningen dödar getingarna. Det är andra gången som denna radiosignal från söder slår ut getingbon på södersidan av huset. Men än mer markant är de två tornseglarparen som häckar på södersidan av huset. Det äldsta häckningsstället är över balkongen och ligger vid husets östra sida. På den sidan träffar radiosignalen som starkast och går diagonalt genom huset. När strålningen var som värst sommaren 2011 då häckade inte tornseglarparet över balkongen. Viktigt att veta att tornseglarna alltid återkommer till samma häckningsplats. Det andra paret häckar på södersidan mot väster ovanför altanen.

Strålningen (radiosignalen) har legat på konstant, relativt högt under juli så att jag själv mått dåligt.  Jag kan också konstatera att paret som häckade över balkongen övergivit platsen där strålningen är som starkast, medan de vid västra sidan återkommer på kvällen och båda flyger in i boet. Det mest intressanta är att paret över altanen har jag stört konstant. Jag har stått med huvudet uppe vid boet.  Jag har spikat, sågat, borrat och skruvat strax under eller intill boet. Presenningen över altanen har blåst och smällt och flaxat i vinden, intill boet och min halogenlampa lyser nästen rakt in i boet. Trots alla dessa störningar har de stannat kvar, medan de andra som aldrig blev störda har försvunnit. Det fanns varken ägg eller ungar i det boet. Jag kollade idag. Jag vet dock inte om de har några ägg eller ungar i boet på västra sidan. Det är alldeles tyst i boet.
 –
Även om det inte varit en varm sommar så har solen ändå lyst och blommorna har blommat. Normalt kommer både humlor, bin och getingar fram när det inte regnar, men det finns nästan inga humlor. Jag har sett  en humla vid enstaka tillfällen och det finns inte en enda geting. Bin har jag sett i klöverblommorna. Inte ett enda äpple i år på något av de tre äppelträden. Jag känner mig mest ledsen över att våra myndigheter ljuger om att strålningen är svag. Hur kan strålningen vara svag när den är flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsstrålningen?  Läs om mikrovågors påverkan  Här

Är elektromagnetisk strålning en typ av partikelstrålning?

Skrev detta nedan i Facebook och lägger ut det i min Miljöblogg eftersom det är rätt intressant det jag tar upp här: Att kristallina material kan skydda är egentligen inte konstigt då det har en struktur som i sin tur uppkommit genom elektronernas bindningsenergi som radiovågor och mikrovågor absolut kan fångas in i eller släckas ut i. Men en liten sten som skydd har jag svårt att tro på. Förr nyttjade man kristallmottagare för att fånga in sändningarna.

Så här står det i WikipediaEn kristallmottagare behöver ingen strömförsörjning. Kristallen är den verksamma delen i den detektor som likriktar en inkommande högfrekvent och amplitudmodulerad signal till en lågfrekvent signal som kan ge ljud i hörlurar av högohmstyp. Ett normalvärde är 2 000 ohm per hörlur. Själva kristallen utgörs av något halvledande kristalliniskt mineral, exempelvis kiselkarbid. Likriktningen uppstår när spetsen av en tunn metalltråd utövar ett lätt tryck på en aktiv punkt på kristallytan.”

Jag har med mätningar konstaterat att hus med asbestplattor skyddar väldigt bra, men inte betongtak trots att det är mycket tjockare. Strålningen går rakt igenom betongpannor, men inte tunna asbestplattor.

Egentligen är elektromagnetisk strålning ett slags kemiskt ämne då det fungerar med energi precis som materia hänger ihop med bindningsenergi. Så egentligen borde elektromagnetisk strålning också vara en typ av partikelstrålning? Allt är ju energi i olika former och strukturer och en del av denna energi är synligt för ögat eller har blivit hopkittat av bindningsenergi till något man kan ta på. Trä är ju mest tomrum trots det är det så hårt att man kan tillverka hus som håller i flera 100 år. Trä är ju biologiskt material precis som vi människor ändå är vi så olika som materia, men vi består i grunden bara av energi precis som elektromagnetiska vågor exempelvis

Vi utsätts nu för en artificiell elektromagnetisk strålning vars energistruktur inte på något sätt är i harmoni med biologiskt liv och ökar man effekten och förändrar man den elektromagnetiska strukturen kan man spränga materia. Det borde vara fullt möjligt. Sa inte Nicola Telsa detta också, att man kan spränga materia med elektromagnetisk strålning? Alltså då borde elektromagnetisk strålning vara en typ av partikelstrålning för partiklar består ju av energi  eller?

Mellan 1996 och 2006 inträffade 7191 dödsfall på grund av neoplasi och inom ett område av 500 meter från sändare

Notering

Mobilstrålningen ökar allt mer, var går smärtgränsen för folkhälsan

Dödligheten med neoplasi och mobiltelefon basstationer i Belo Horizonte kommunen, Minas Gerais staten, Brasilien.
Døde AC, Leao MM, Tejo FD, Gomes AC, døde DC, døde MC, Moreira CW, Condessa VA, Albinatti C, Caiaffa WT.
Källa

Minas Methodist University Center Izabela Hendrix, Belo Horizonte Stad, Minas Gerais staten, Brasilien, Kommunal regering Belo Horizonte, kommunal hälso-avdelningen, Belo Horizonte Stad, Minas Gerais staten, Brasilien, MRE Engenharia (elektromagnetisk strålning Mätning-Engineering), Belo Horizonte Stad , Minas Gerais staten, Brasilien.
Abstrakt

Föroreningar orsakade av elektromagnetiska fält (EMF) av radiofrekvenser (RF) som genereras av system för telekommunikation är en av de största miljöproblemen i det tjugonde århundradet. Syftet med denna forskning var att kontrollera om det finns en rumslig korrelation mellan basstation (BS) kluster och dödsfall av neoplasi i Belo Horizonte kommunen, Minas Gerais staten, Brasilien från 1996 till 2006 och att mäta människors exponering att EMF där det finns en stor koncentration av mobil antenner telefon sändare. Ett beskrivande rumslig analys av BSS och dödsfall av neoplasi identifierats i kommunen har utförts genom en ekologisk-epidemiologisk metod, med georeferencing. Databasen används i undersökningen bestod av tre databaser: 1. död genom neoplasi dokumenteras av Health Kommunal avdelning, 2. BSS dokumenteras i ANATEL (”Agencia Nacional de Telecomunicações”: ”Telekommunikation Högskoleverket ‘), och 3. folkräkningen och demografiska staden befolkningsuppgifter från officiella arkiv som IBGE (”Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística”: ”brasilianska institutet för geografi och statistik). Resultaten visar att ungefär 856 BSS var installerade och med december 2006. De flesta (39,60%) av BSS var belägna i ”Centro-Sul” (”Central-Södra”) region i kommunen. Mellan 1996 och 2006 inträffade 7191 dödsfall på grund av neoplasi och inom ett område av 500 meter från BS, var dödligheten 34,76 per 10.000 invånare. Utanför detta område skedde en minskning av antalet dödsfall med neoplasi. Den största samlade incidensen var 5,83 per 1000 i Central-södra regionen och den lägsta incidensen var 2,05 per 1000 i Barreiro regionen. Under miljöövervakning, var den största samlade elektriska fältet mäts 12.4V / m och den minsta var 0.4V / m. Den största tätheten mätte 40.78μW/cm (2), och den minsta var 0.04μW/cm (2).

Var vänlig kopiera länken och klistra in den i adressfältet. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dode+AC%22%5BAuthor%5D Läs mer

Man nyttjar mobiltelefonins frekvenser för att påskynda biokemiska processer

När det gäller miljögifter är det bindningsenergierna som stör den biokemiska aktiviteten hos biologiska varelser och orsakar skador/sjukdomar. På samma sätt är mikrovågor energi som kan störa den naturliga biokemiska processen.

Det är mer självklart att mobilstrålningen är skadligt för allt biologiskt liv än att det skulle var ofarligt.

Personal Chemistry: Sätter fart på kemiska reaktioner

Uppsalaföretag hoppas sälja unik mikrougn till läkemedelsindustrin

Av: Marie Alpman
Publicerad 14 oktober 1999 17:33

– Sju minuter istället för 240 timmar. Så mycket snabbare går det med mikrovågor.

Åke Pilotti, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, demonstrerar en kemisk reaktion där en aminogrupp ska fästas på en kolvätekedja. Just den här reaktionen går väldigt trögt med traditionell värmning, med mikrovågsenergi tar det bara några minuter.

– Dessutom blir utbytet betydligt högre och man kan använda snällare kemikalier, som inte är så reaktiva, säger Åke Pilotti.

Han tillhör den skara organkemister som redan är frälsta på mikrovågskemi. Nu hjälper han Uppsalaföretaget Personal Chemistry att sprida tekniken inom läkemedelsindustrin.

Personal Chemistry, som tills för några veckor sedan hette Labwell, har utvecklat en mikrovågsugn som specialanpassats för organisk syntes. Apparaten laddas med upp till 150 preparerade provrör med de ämnen som man vill ska reagera.

En efter en stoppas de in i reaktionskammaren av en plockrobot.
Där bestrålas provet med mikrovågor med frekvensen 2,45 GHz.
Principen för att syntetisera med mikrovågor är densamma som för en vanlig mikrovågsugn för hushållsbruk. Förutsättningen för att det ska fungera är att man använder ett bipolärt lösningsmedel eller ett lösningsmedel med joner.

Då svänger molekylerna med mikrovågsfältet, molekylerna absorberar mikrovågsenergin och provet blir varmt.
Reaktionskammarens storlek och placering har räknats fram så att värmen fördelas jämt i hela provet. Förloppet kan dessutom följas med en temperaturmätare och regleras med hjälp av en pc. Istället för timmar eller dygn går de flesta kemiska reaktioner på några minuter.

– Med mikrovågor kan man också få igång vissa reaktioner som inte fungerar alls med vanlig värmning, säger Hans Johansson, vd för Personal Chemistry.

Nu hoppas han att tekniken ska få bred spridning inom läkemedelindustrin. Där ökar kraven på kortare utvecklingstider av nya läkemedel.

– Kemin har blivit en flaskhals. De stora läkemedelsföretagen får inte fram nya, intressanta substanser i tillräckligt snabb takt, säger Hans Johansson.

För att spara tid satsar de på automatisering och maskiner där hundratals synteser kan utföras samtidigt. Proven värms i oljebad eller med elektriska värmemantlar.

– Men det svåra är att göra bra kemi. Genom att använda mikrovågor utnyttjar man sina kemister bättre eftersom de kan prova många fler substanser, säger Hans Johansson.

De första forskarrapporterna om kemiska reaktioner i mikrovågsugnar dök upp 1986. Men det har visat sig trögt att införa tekniken. Specialbyggda ugnar har bara funnits i begränsad omfattning. Det kräver nya lösningsmedel som kemisterna inte är vana att arbeta med. Det gäller också att ställa in mikrovågsugnen på rätt tid och effekt, annars kan provet koka sönder
eller i värsta fall explodera.

Processen måste också kunna kopplas ihop med andra automatiserade system för rening och analys.
Som stöd för kemisterna har Personal Chemistry utvecklat ett datorprogram och en databas med vanliga reaktionstyper. Den följer med apparaten som en kokbok där kemisten kan slå upp rätt tid och effekt.

Historien om Personal Chemistry går tillbaka till slutet av 1980-talet.
Sharon Stone-Elander, professor i organisk kemi vid Karolinska Institutet, behövde en snabb syntesmetod och började experimentera med mikrovågor.

Hon fick hjälp av sin man som är fysiker vid Stockholms universitet. De fick i sin tur kontakt med Sören Nygren, kemist som då arbetade som medicinteknisk konsult.

Han blev intresserad av idén och köpte paret Elanders patent och forsatte utvecklingsarbetet. Resultatet blev en mikrovågsugn som såldes under namnet Microwell 10. I mitten av 1990-talet bestämde sig Sören Nygren för att inrikta sig mot läkemedelsindustrin.

Förra sommaren gick rikskapitalbolaget Healthcap in i projektet med 15 miljoner kronor. Ungefär samtidigt lämnade Hans Johansson sitt jobb som affärsutvecklingschef på Amersham Pharmacia Biotech och blev vd.

Sedan har allt gått rasande snabbt. I somras fick bolaget ytterligare 100 miljoner i riskkapital från fyra olika riskkapitalbolag i England, Danmark och Sverige. Företaget har vuxit till 20 fast anställda och lika många projektanställda arbetar med att färdigställa den första produkten. En prototyp är klar och serietillverkningen är planerad att sätta igång nästa sommar.

På sikt tror Hans Johansson att produktionen kommer att uppgå till ett par hundra exemplar om året. Personal Chemistry marknadsför nu sin teknik hos de stora läkemedelsföretagen runt om i världen. Hittills är det sex företag som bestämt sig för att testa tekniken.

 

 

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/tillvaxtforetag/article236304.ece