Så här använder mobilindustrin och myndigheterna bevisbördan 1§ 2 kap miljöbalken

Galleri

Det är denna rundgång vi sett år ut och år in. Här är en stor del av förklaringen. Man kringgår miljöbalken, med hjälp av miljöbalkens största svaghet, bevisbörderegeln 1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och … Läs mer

Mobiloperatörerna själva, kontrollerar sin verksamhet -Inga miljökrav ställs på mobilindustrin

Galleri

Den enskilde står utan skydd mot mobilindustrin miljöfarliga verksamhet. Mobiloperatörerna får själva kontrollerar sin verksamhet, som inte ens är tillståndsprövad enligt Miljöbalkens krav, samt ej heller krav på att redovisa en miljö-och hälsokonsekvensbeskrivning för sin verksamhet. Mobilindustrin behöver heller inte … Läs mer

Varför prövas inte Mobilindustrins storskaliga och miljöfarliga verksamhet i Miljöbalken?

Galleri

Mobilindustrins extremt storskaliga och miljöfarliga verksamhet har inte på en enda punkt prövats i Miljöbalken då inte myndigheter och regering ställt samma krav på denna industriverksamhet som normalt gäller för annan industriverksamhet, trots att verksamheten berör hela befolkningens hälsa och … Läs mer

Mobilindustrins storskaliga spridning av artificiella mikrovågor prövas inte i miljöbalken, trots att verksamheten varken är ringa eller tillfällig

Galleri

Både regering, myndigheter och verksamhetsutövarna bryter mot miljöbalken på alla plan,trots att man redan 1959 känner till hur farliga mikrovågorna är. Så tidigt som 1945 nyttjas mikrovågor i radartekniken. Försvaret har därför goda kunskaper om mikrovågors egenskaper. Beräkning* av mikrovågsstrålning … Läs mer

Bevisbörderegeln och Försiktighetsregeln i Miljöbalken

Miljöbalksutbildningen och historien bakom Miljöbalken

Tyvärr så står det inskrivet i miljöbalken att det är industrin som vetenskapligt skall bevisa att deras verksamhet är ofarlig. Därmed lägger rättssystemet hela ansvaret på industrin som aldrig någonsin kommer att vetenskapligt bevisa att deras verksamhet är farlig och väljer de forskare som ser till att tillrättalägga forskningen,  vilket forskarna gör för annars får de inga nya anslag och får svårt att överleva som forskare. Välplanerat måste jag säga.

Och Försiktighetsregeln har myndigheterna tillsammans med industrin ändrat, så att det krävs vetenskapliga bevis för att den skall gälla. Eftersom det är industrin som skall följa bevisbördereglen och därmed kan bestämma forskningsresultaten genom att tillrättalägga forskningen så behöver man heller aldrig följa den tillrättalagda försiktighetsregeln, eftersom det aldrig kommer att redovisas några vetenskapliga bevis från industrins sida att deras verksamhet är skadlig för biologiskt liv. Så är det!

En centerpartist råkade säga vad industrin och politiker och tjänstemän säger i det fördolda: ”Lite svinn får man räkna med” i syfte  – – – tja om mobilstrålningen tar död på en del så skit detsamma. Och det är säkert sant eftersom man redan 1968 känner till vetenskapligt att denna typ av mikrovågsstrålning är skadligt för biologiskt liv och trots denna vetenskapliga kunskap  sätter igång en storskalig exploatering av hela jordens befolkning.

Jag kan inte se annat än syftet är att döda/reducera befolkningen eftersom man också envisas med att strålningen skall vara lika hög som vid militär användning, vilket är ytterst märkligt. Alltså det är av militärt intresse att strålningen för civil användning är hög och är spridd i vår närmiljö där vi lever, jobbar och bor?

Till råka på allt är man särskilt noga med att bestråla våra barn med mobilsändare nära skolorna eller på skoltaken samt att sätta in trådlöst i skolorna. Man riktar ju extra hög strålning i våra barns livsmiljö, fast man vet att barn är mycket känsligare än vuxna.

För mig är detta så stora frågetecken att jag dragit slutsatsen att våra ansvariga politiker och tjänstemän har en så låg intelligensnivå att det är märkligt att åtminstone tjänstemännen klarat av en utbildning högre än småskolan.

Jag betvivlar dock att de har så svag intelligensnivå, alltså återstår att de medvetet vill skada oss. Varför?  Utsätts dessa tjänstemän för starka hotfulla påtryckningar från mobilindustrin, näringslivet, militären eller  andra makteliters intressen.

Varför jag har dessa funderingar är,  för att det finns ögonvittne som sett att tjänstemän som följt Miljöbalkens försiktighetsregel fått besök av tre män i mörka kostymer och uppenbarligen blivit så skrämd, samt skrämd till tystnad om vad som hade sagt, att statstjänstemannen inte vågat annat än lyda dessa tre män.

Och mobilindustrins lobbyist Maria Feychting har nu producerat ytterligare en tillrättalagd ”vetenskaplig” studie som säger att barn inte är känsligare än vuxna  för denna pulsmodulerade extremt höga strålningen. Är det alls någon som tror på detta?

Om jag hade egna barn hade jag slagit näven i bordet och tagit bort barnen från skolan. Om alla föräldrarna gjorde det i protest då hade man tvingat fram en lågstrålande miljö i barnens livsmiljö, men få tycks våga och de tycks snabbt bli tystade. Vad händer, varför tystnar protesterna?  Blir folk hotade, skrämda för vad då och av vem då?

Mobilstrålningen bara ökar och ökar okontrollerat. Mobilindustrin bryter mot Miljöbalken, mot Brottsbalken och mot FN-konventionen för mänskliga rättigheter

Regeringen ställer inga krav på Miljö- och

Hälsokonsekvensbeskrivning

 

Mätinstrumentet HF 59B 27 MHz - 3,2 GHz

Mobilstrålning nordväst om huset fanns inte  före 2009:

http://www.youtube.com/watch?v=cc9LioLs9AU

Mobilstrålning norr om huset inne i rummet fanns inte 2010:

http://www.youtube.com/watch?v=rl3wTppbRKE&feature=mfu_in_order&list=UL

Mobilstrålning knappt 20 meter norr om huset som inte fanns 2010;

http://www.youtube.com/watch?v=HCPesEO1J2c

Mobilstrålning söder om huset fanns inte 2010:

http://www.youtube.com/watch?v=LNW3HNbvRaY

 

 

Frekvensen ligger mellan 27 MHz och 800 MHz. Mätinstrument HF 59 B.

Denna strålning fanns inte 2007 när jag flyttade hit. Idag är jag belastad med  strålning från alla håll samt ett Wlan och trådlös dataöverföring troligen från elnätets registrering av de elektroniska mätarna i hushållen.

Men nu de senaste  två veckorna har jag  blivit väldigt dålig i mitt hem här ute på landet. Jag har känt att  strålningen kommer söderifrån vilket jag tidigare inte registrerat någon hög strålning.

Symtom abnorm trötthet, domningar i hud och muskler, smärtsam sveda i huden, sveda inne i kroppen, ökad elöverkänslighet så att  jag blir än mer sjuk av bilen. Värk i  hela kroppens muskler, värk i skelettet,  öronsus och huvudvärk.

Jag vet inte var denna sändare står men absolut inte närmre än 4 kilometer. Loben tycks vara vertikal, normalt är den horisontell.  Mätvärdet är långt under SSM:s rekommenderade gränsvärde 10 Watt per kvadratmeter, ändå blir jag sjuk av denna strålning. Med stor sannolikhet beror det på att  strålningen inte är naturlig och att den är extremt hög i förhållande till bakgrundsstrålningen. Från hela landet har det rapporterats att folk blivit allt sämre och de har samma typ av symtom som jag fått.

Det märkliga är att man måste skärma av känsliga instrument så att dessa inte störs av mobilstrålningen. Det finns därför skäl att  ställa sig frågan varför skulle inte vi biologiska varelser som har ett biologiskt elektroniskt system som jobbar på väldigt svaga effekter, inte kunna påverkas av denna extremt starka artificiella strålning?

Och varför har inte regeringen ställt krav på en Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning?

Och varför får telekomindustrin höja strålningen okontrollerat i vår livsmiljö?

Varför uppmanar Socialstyrelsen kommunerna att inte följa Miljöbalkens försiktighetsprincip?

Och varför uppmanar Strålsäkerhetsmyndigheten kommunerna att inte göra mätningar av strålningen, inte ens när folk säger sig bli sjuka efter att sändare kommit upp?

Varför har denna industri rätt att göra intrång i min livsmiljö då jag inte givit  dem tillstånd att sprida strålning i mitt hem? Allemansrätten gäller inte i trädgårdar eller i hus.

Är det inte ett brott mot mänskliga rättigheter att påtvingas ohälsa och ett svårt funktionshinder?

Mobilindustrin behöver inte vidtaga försiktighetsåtgärder när de utsätter befolkningen för hög strålning, enligt Socialstyrelsen.

Enligt Miljöbalken skall verksamhetsutövaren veta vad de gör och de vet vad de gör, därför skall detta ses som att man medvetet utsätter allmänheten för fara och kroppsskada, vilket är ett brott enligt brottsbalken.

Och som sagt, det är ett brott mot FN konventionen för mänskliga rättigheter

Strålning effekt måste kontrolleras innan 4G-systemet byggs ut

Strålning effekt måste kontrolleras innan 4G-systemet byggs ut
Av Judy Siegel och Ehud ZION WALDOKS
02/28/2011 03:14

Tjänstemän säger uppgradera infrastrukturen för 4G mobiltelefoner skulle öka användningen av sådan teknik och öka allmänhetens exponering för strålning.

Hälso-och miljöskydd ministerier berättade meddelandena ministeriet på söndagen att de kommer att motsätta sig utbyggnad av mobiltelefon infrastruktur för att tillgodose ”fjärde generationens” (4G) anordningar, åtminstone fram till några hälsoeffekter från strålning undersöks på djupet.

Generaldirektörerna för de två ministerier, Dr Ronni Gamzu och Alona Schefer Caro, uppmanade kommunikationsdirektör ministeriet generaldirektör Eden Bar-Tal samordna med dem i frågan.

De skrev i ett brådskande brev som uppgradering av infrastruktur för att införa fjärde generationens mobiltelefoner kan öka användningen av sådan teknik och öka allmänhetens exponering för cellulära elektromagnetisk strålning.

Dess effekter på hälsan ”ännu inte har tillräckligt beprövad,” Gamzu och Schefer Caro slutsatsen, ”alltså försiktighetsprincipen skall beaktas.”

Inom telekommunikation, är 4G en efterföljare till 3G-och 2G familjer av standarder, och hastighet krav som den maximala nedladdningshastigheten på 100 Mbit / s för hög rörlighet kommunikation, till exempel från tåg och bilar och 1 Gbit / s för låg rörlighet kommunikation (t.ex. som fotgängare och stationära användare).

Ett 4G-systemet är tänkt att ge en heltäckande och säker bredband för bärbara datorer ”trådlöst modem, smarta telefoner och andra cellulära enheter och stöd ultra-bredband, speltjänster, strömmade multimedia och andra tjänster. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter direkt till din e-post

http://www.jpost.com/Health/Article.aspx?id=210138