JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

Galleri

2017-04-18 Svar från Riksrevisionen DOC170418 Riksdagens Ombudsmän Drn:  2408-2017 Underrättelse från JO Riksrevisionen Drn: 5.1.2-2017-0434 Socialstyrelsen Drn: 10.2-7372/2017 Socialstyrelsen, Samordnare av funktionshinders frågor Drn: 7372/2017-4. Folkhälsomyndigheten vägrade diarieföra  handlingen, men detta gäller En allmän handling – som inkommer till en … Läs mer

Antalet unga män och pojkar med ADHD-diagnos har blivit fler

 Neurologiska störningar/hjärnskador ökar bland unga män? Kommentar från SKL (Sveriges kommuner och landsting)

I ett pressmeddelande deklarerar Socialstyrelsen att den psykiska ohälsan ökar bland unga pojkar och män. En förklaring som man lyfter fram är att antalet unga män och pojkar med adhd-diagnos blivit flera. Läs mer HÄR

Socialstyrelsen bortförklarar delvis detta med att ”det  kan vara ett kvitto på att fler läkare inom psykiatrin träffar unga män i åldersgruppen 18-24 år vilket i sig inte behöver betyda att den psykiska ohälsan ökat utan snarare att tillgängligheten för denna målgrupp har ökat.”

Men varför söker dessa pojkar och unga män upp psykiatrin eller varför blir  allt fler skickade dit? Mår man psykiskt bra uppsöker man inte psykiatrin? En märkligt bortförklaring av Socialstyrelsen.

Redan i mitten på 1990-talet hade den psykiska ohälsan ökat dramatiskt och regeringen gav Socialstyrelsen uppdraget att utreda orsaken om jag inte minns fel. Det var vid den tidpunkten de första mobilsystemen (GSM 900 och GSM 1800) byggdes ut över hela landet.

I takt med utbyggnaden av mobil- och bredbandsnäten har också folkhälsan blivit allt sämre. Hjärntumörerna underrapporteras till cancerregistret, var 17 minut får en person stroke, 50 000 får cancer varje år, hjärtinfarkterna ökar. Allt fler unga äter hjärtmedicin enligt Läkemedelsverket. Hur många som blir elöverkänsliga får vi inte veta, eftersom läkarna inte får relatera denna ohälsa till artificiell elektromagnetisk strålning. Nu senast fick jag veta att fyra mycket unga personer blivit svårt elöverkänsliga i Kalmartrakten.

Hjärtproblem ökar hos den vuxna befolkningen. Det anses tydligen av läkare att det är normalt med hjärtarytmi. Jag vill påstå att det inte är normalt, i så fall hade vi alla fötts med hjärtarytmi. Aldrig tidigare hörde man folk säga att de hade problem med hjärtarytmi. Allt fler unga människor får hjärtinfarkt, anser läkarna det också  är normalt?

Läkemedelsindustrin blir rik på alla unga människor som måste drogas med  ADHD-mediciner, sömnmedel, lugnande medel, hjärtmediciner, cancermediciner. Inte nog med alla strålsjuka unga människor, så blir allt fler barn  och unga också neurologisk skadade av vaccinet Pandemrix. Dessa vaccinskadade personer utvecklar det svåra handikappet narkolepsi och måste äta mycket starka mediciner för att klara av vardagen.

Intressant är att denna nu snabba ökning av narkolepsi 3 år efter sprutan uppkommer när man bygger ut 4G-systemet och sätter in trådlöst i skolorna. Med tanke på att många elöverkänsliga blivit läkemedelskänsliga efter att de blivit neurologiskt skadade av den artificiella elektromagnetiska strålningen så misstänker jag en synergistisk effekt mellan innehållet i Pandemrix och denna miljöfrämmande frekvensmodulerade strålningen.

Pandemrix och denna typ av strålning har flera faktorer tillsammans som kan påverka och skada centrala nervsystemet. Jag vet inte allt som finns i Pandemrix men jag är heller inte säker på att man redovisar hela innehållet. Läkemedelsindustrin har uppenbarligen inte kravet att redovisa allt i innehålsldeklaration, vilket också är märkligt eftersom det kravet finns när det gäller livsmedel.  I Pandemrix finns sönderklippta virusbitar som tar sig förbi blod- och  hjärnbarriären och in i hjärnan samt squalene och kvicksilver.

4G har en sändningsteknik som skall ta sig igenom biologiskt material alltså kunna passera igenom oss människor. Inte en enda  människa är överhuvudtaget anpassade till att utsättas för denna typ av konstgjorda elektronmagiska fält. Vi har en viss anpassning till naturlig joniserande strålning i vår livsmiljö, men absolut inget skydd eller anpassning till denna miljöfrämmande mobil- och bredbandsstrålning. Våra barn är mycket känsliga än vuxna, vilket är vetenskapligt välkänt (Miljöhälsorapporten 2005).

Annika Linde (Smittskyddsinstitutet) propagerade för att barnen skulle ha två sprutor och utnyttjade föräldrars empati och medkänsla. Själv tog hon inte sprutan. Uppdrag Granskning borde fråga Annika Linde varför hon inte tog sprutan.

Min fråga till regeringen, när skall ni bry er om våra barns hälsa och framtid? Det börja bli bråttom nu.

Men svenska lobbyister, som professor Anders Ahlboms bror, Gunnar Ahlbom, har troligen  lobbat inom EU för att öka strålning i 4G-systemet till dubbelt så mycket som de har i USA.

Man sprutar folk fulla med giftigt vaccin, ökar sedan 4G-strålningen som tränger igenom kroppen. Vansinnet är så stort att man måste undra om det är planerat folkmord?

Ytterligare en storskalig faktor belastar makteliten oss med och det är  chemtralisspridning. Hade jag inte sett detta med egna ögon hade jag aldrig trott på att regeringarna tillåter luftspridning av kemikalier över jordbruksmark och tätbefolkade trakter, men det sker dagligen och periodvis dygnet runt med regeringens goda minne. Det är mycket som sker nu som inte är bra för varken människan eller naturen. Sverige är idag en industridiktatur och den enskilda människan är rättslös i juridisk mening. Vi är inte lika inför lagen, det är industrin som med tvång tagit alla rättigheter ifrån oss.

Vi kan inte längre välja  att vara friska. Vi påtvingas ohälsa, lidande och ekonomiska förluster då regeringen givit industrin fullständigt fria händer att exploatera varje enskild individ med gifter och miljöfrämmande EMF- strålning. Det finns inga som helst kontrollmätningar av dessa miljöfarliga faktorer som vi nu utsätts för och myndigheterna ljuger och desinformera. Allmänheten vill inte tro att Sverige idag är angripet av den största ondskan, likgiltigheten för ditt och mitt liv och allt annat levande och där de flesta politiker tycks ha köpt konceptet?

Solveig Silverin miljöingenjör

Brev till Europaparlamentariker Piratpartiet och Socialsdemokraterna

Hej!

Har skickat denna information på begäran av Amelia Andersdotter, men passar på att även sända informationen till Socialdemokraternas europaparlamentariker Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson

VAD ÄR ELÖVERKÄNSLIGHET

Elöverkänslighet är just en överkänslighet mot elektriska och elektromagnetiska fält som uppkommit genom en skada på nervsystemet. Eftersom inge relevant forskning sker på elöverkänslighet vet vi inte exakt hur skadan ser ut. Dock skriver man i Strålsäkerhetsmyndighetens Författningssamling SFS:2002:3 att radiovågor kan påverkar nervsystemet. Radiotelegrafisterna på 1930-talet fick samma neurologiska symtom som elöverkänsliga idag och var ett välkänt arbetsmiljöproblem. Elöverkänslighet är alltså ingen ny sjukdom och har tidigare kopplats till radiofrekvent strålning.

Man kan bli svårt elöverkänslig på några timmar när bägaren plötsligt rinner över, eller så kan man långsamt byggas upp en ökad överkänslighet. Fast blir man plötsligt sjuk beror det på att man inte brytt sig om de små varningssignalerna som avslöjar att man håller på att bli elöverkänslig. Rådet är att minska sin egen strålning så långt det går. Omgivningens sändare kan man ju inte göra något åt.

Socialstyrelsen benämner oss elkänsliga, men det är alla. Ingen tål att få ström genom kroppen. Är den tillräckligt stark är strömmen dödlig. Elöverkänslighet är ingen immunologisk sjukdom och därför inte en allergi.

VEM BLIR ELÖVERKÄNSLIG?

Det finns inget svar. Fullt friska (som jag själv var) alltså inga allergier eller andra överkänslighetssjukdomar gör en person mer predestinerad att bli elöverkänslig.

Jag har sett vid mätningar med ett mikrovågsinstrument att personen som har en hög strålning i sin boende miljö (sovmiljön) kan hamna i en situation där ”bägaren rinner över”, alltså strålning från sändare som ligger rakt in i lägenheten eller i villan. Den utlösande faktorn kan vara för mycket mobilanvändande, en ny bil (miljöbil), ny datorer/bildskärmar, router och trådlösa system i hemmet, trådlöst på jobbet.

STRÅLNINGEN FRÅN SÄNDARE VARIERAR KRAFTIGT

Mätningar har visat att strålningen varierar oerhört. Exempelvis i en dubbelsäng kan den ena personen vara utsatt för mycket hög strålning medan den som ligger intill har förhållandevis låg strålning. Den som sover i den höga strålningen blir också den personen som blir mest känslig för att ”bägaren skall rinna över”. Men som alltid finns det en personlig känslighet som vid alla andra sjukdomar.

VANLIG 50 Hz

Vanlig ström 50 Hz avger alltid ett elektriskt spänningsfält oavsett om lampan är tänd eller släkt. Tänder man lampan flödar strömmen genom ledningen och då bildas magnetfält. Elektriska fält är lätta att skärma av, magnetfält är mycket svåra att skärma av. Ju snabbare strömmen rör sig genom ledningen desto starkare magnetfält. Dessa fält avtar snabbt i förhållande till avståndet.

VAGABONDERADE STRÖMMAR

Elektriska spänningsfält kan sprida sig i metaller vilket inte är ovanligt. En diskbänk av plåt kan omges av ett elektriskt spänningsfält. Att det blir så beror på att de elektriska ledningarna är dåligt isolerade, att jorden är dålig, alltså dålig teknik. När man har kontakt med vattnet i kranen då blir man själv en likriktare och fältet går då genom kroppen. Är man då elöverkänslig reagerar man och blir dålig av att vara i beröring med rinnande vatten från kranen vid diskbänken. Denna typ av elektriska fält kan enkelt mätas med en vanlig elfix på Clas Olsson för 100 kr.

Vagabonderade strömmar är mycket vanligt i Sverige från fjärrvärme, vattenledningar etc då elektriska pumpar, fläktar sprider elektriska och magnetiska fält i metallröret. Detta är enkelt att avhjälpa med isolerande material mellan pumparna och rören eller i skarvarna mellan rören. Alltså dålig teknik som är enkelt att avhjälpa.

SMUTSIG EL – ÖVERTONER

Bildas av elektriska apparater. Det är övertoner hackar sönder sinusvågen (50 Hz). Dessa övertoner avger radiofrekvent strålning från elnätet om inte elledningarna är avskärmade, vilket de flesta inte är idag utan ligger som tre trådar i ett plaströr, draget kors och tvärs i väggarna.

Värstingarna är lågenergilampor där själva lampan även avger radiostrålning, UV-ljus och är direkt hälsovådliga. Strålningen går även ut i TV-apparater och data bildskärmar och alla övriga elektriska apparater. Lågenergilampan är verkligen negativ för hälsan. Folk har blivit elöverkänsliga, fått trötthetssyndrom av dessa lampor. Den borde förbjudas helt, den ger cancer (UV-ljus), skadar nervsystemet (radiofrekvent strålning) smutsar ner elnätet och innehåller kvicksilver. Ur miljösynpunkt är LED-lamporna bättre, men elöverkänsliga har svårt att tåla dem eftersom de också avger radiostrålning. Glödlampan måste finnas kvar.

Övertoner som avgår som radiostrålning är en energiförlust vilket elbolagen kan bekräfta. Den nya energisnåla tekniken avger mest övertoner och smutsar alltså ner elnätet och avger radiostrålning. Detta är mycket intressant och komplicerat fenomen. Vi sparar ström, men förlorar energi. Denna strålning går inte att mäta med en elfix utan det krävs ett mätinstrument som tar högre frekvenser som en mikrovågsmätare.

Smutsiga el är ett stort problem för elöverkänsliga. Man får inte bort övertonerna i elledningen om man tar ur proppen, eftersom man då bara bryter fasen. Övertonerna tar sig in via nollan och jorden från grannars elektriska apparater. Oftast blir det än värre om man tar ur proppen eftersom det blir fritt flöde av övertoner via nollan in i rummet. Är strömmen på får man ett ”mottrycker” som minskar flödet av övertonerna. Detta förklarar varför elöverkänsliga kan må sämre om man koppla ur proppen.

Dålig teknik orsakar detta problem. Bryter man jorden, nollan fasen (trepoliga brytare) då kommer inte dessa övertoner in från grannars elapparater etc. Man kan avhjälpa övertoner genom att sätter ett filter som kostar några kronor vid tillverkningen av elektriska apparater, då blir också energiförlusten mindre. De elektroniska elmätarna avger både strålning som sändare, men också övertoner på elnätet.

NY DIGITAL TEKNIK AVGER STRÅLNING

En digitalkamera avger fullt mätbar strålning, trots att det ”bara” är ett batteri i exempelvis kameran. Så är det med all digital teknik. Den avger radiofrekvent strålning. Ingen apparat är helt avstängd, den avger alltid lite strålning, vilket förklarar att elöverkänsliga inte tål dem trots att de är ”avstängda”. Detta gäller för CD-spelare, laptop, stationära datorer etc. Att dra ur kontakten i nätbundna apparater minskar strålningen både från apparaten och från övertonerna på elnätet. Se filmen som mäter en kompaktkamera.

TRÅDLÖSA TEKNIK Se Kalle Maxicoms information

Inför 3G-utbyggnaden visste IT-företagarna att mobilstrålning påverkar hjärnan och kan ge sömnproblem HÄR. Men de menar utan vetenskaplig grund att hjärnan kompenserar för detta. Vad de inte beaktar är att vi är kontinuerligt utsatt för denna hjärnstress och att risken finns för störning allvarliga störningar i hjärnan på grund av långtidseffekter. Jag har uppfattningen att dessa långtidseffekter nu uppenbara sig i form av den ökande psykiska ohälsan. ADHD-liknande symtom hos både barn och vuxna, trötthetssyndrom, oro och ångest samt sömnstörningar är effekterna av ständig hjärnstress. Frågan är om ständig hjärnstress skadar hjärnan och leder till tidig senil demens. Vad jag förstått räknar Socialstyrelsen med att tidig senildement kommer att öka.

DECT-telefon, en trådlös fast telefon, se filmen. Basenheten är kopplad till telefonjacket och elnätet. Handenheten (den man pratar i) har trådlös kontakt med basenheten. Nästan alla har en eller flera DECT-telefoner i hemmet. Basenheten strålar hela tiden oavsett om man pratar i telefonen eller inte. Strålningen kan nå upp till en halv km från bostaden. Eftersom de flesta har dessa telefoner i ett villaområde, förstår man att bara DECT-telefonerna är en onödig belastning i vår miljö. Det finns Eco-DECT- som bara strålar när man pratar i dem. Elöverkänsliga har stora problem med DECT-telefoner och är en orsak till sömnproblem och allmän ohälsa oro, ångest och depressioner hos friska personer. Handenheten strålar värre än en mobil. Föreslår förbud mot DECT-telefoner som strålar hela tiden och drar onödig ström.

All trådlös hemelektronik borde förbjudas. Optisk fiberkabel skall nyttjas. Optisk fiberkabel är absolut den bästa tekniken på alla plan. Avger ingen strålning från kablarna, hög säkerhet och hög kapacitet. Staten måste subventionera så att alla hushåll kan få tillgång till optisk fiberkabel. Idag kostar det minst 15000 att få in det i huset. Få har råd med detta. Kopparledningen får inte rivas om den inte ersätts med optisk fiberkabel. Trådlösa system får inte sättas in i skolorna endast trådbundet (optisk kabel, kopparledning).

MOBILTELEFONIN

Mobilen är en smart uppfinning, MEN är ur miljö- och hälsosynpunkt inte bra. Ju mer information i det trådlösa nätet, desto högre strålning. Ladda ner film och musik är rent nöje och får inte sändas trådlöst i mobilsystemet eller i trådlöst bredbandssystem. Det borde vara ett miljömål att minska strålningen så långt det går.

Ju bättre det trådlösa systemet tar sig igenom material desto hälsovådliga är det, eftersom det även tar sig igenom biologiska varelser och kan störa allt från cellnivå till organnivå som hjärta, lever, hjärna osv. Här är Net1 och 4G de mest hälso- och miljöfarliga systemen. Unga kvinnor får nu hjärtinfarkt (mellan 30- 45 år). Många unga som tränar hårt dör i hjärtinfarkt. Elöverkänsliga har stora problem med hjärtarytmi idag. Hjärnan stressas och störs än mer vilket kan leda till tidig senildement och sämre mental förmåga. En allmänt nedsatt kroppsfunktion under lång tid ger ohälsa och cancerrisken ökar.

VI ÄR ALLA ELEKTRISKA VARELSER

Vårt nervsystem är vårt biologiska kommunikationssystem som fungerar med svaga elektriska impulser (EEG, EKG exempelvis), men det är viktigt att påpeka att det är bindningsenergierna på molekyl och cellnivå som gör att vi fungerar och lever som biologiska varelser. Artificiell elektromagnetisk strålning är energi som tränger in i kroppen och därmed är risken stor för störningar i hela cellfunktionen och störningar vid celldelning och DNA-reproduktion.

Eftersom vi nu kontinuerligt utsätts för hög artificiell störning dygnet runt är allvarliga långtidseffekter och barnen är mest utsatta eftersom de växer fort och har hög celldelning.

ELEKTRONIK I BILAR

Eftersom du undrar över bilarnas elsystem, så är det samma sak här. Den nya elektroniken bildar övertoner och hackar sönder sinusvågen så att radiofrekvent strålning sänds ut från elledningarna och sprider sig i hela bilens elnät. Att skärma kablar och sätta filter minskar denna strålning. Antennen i bilen fångar upp strålningen från sändare som sedan sprids i bilens elnät. Det verkar som antenner i bilrutan ger mer problem än en vanlig antenn utanför bilen. Det kan bero på att antennen i glasrutan inte har en isolerad kabel. Eftersom strålningen från sändare etc ökar i vår miljö, måste man skärma av elektroniken i bilarna eftersom det finns en olycksrisk att de inte fungerar på grund av störningarna från trådlösa system. Jag tycker det är konstigt att det skulle vara självklart att vi människor skulle tåla denna påverkan från trådlösa nätverk när vi har ett biologiskt system som jobbar på mycket svagare effekter än vad sändarna avger i vår livsmiljö. Slutligen är generatorn ett problem. Oftast har dieselbilar bättre elmiljö än bensinbil, men rent generellt är äldre bilar bäst

Jag hoppas du/ni fått lite klarhet i hur vår elmijlö ser ut idag och att det inte är så enkelt. Sprid gärna vidare till dina partikamrater. Viktigt att ni inom partierna lobbar för en bra elektronisk teknik inför framtiden och våra barns hälsa, eftersom allt fler både blir elöverkänsliga, men också riskerar få cancer.

Varma Hälsningar

Solveig Silverin

 

 

Brev till Försäkringskassan om den ökande mobilstrålningen som påtvingar ohälsa hos befolkningen

Till Allmänna Försäkringskassan

Detta brev skall diarieföras
Jag begär svar från Försäkringskassan om ni alls beaktar den nya miljöfaktorn radiofrekvent strålning som ökat miljarder gånger om i vår livsmiljö sedan 1990-talet. Jag fick nämligen uppgifter om att allt fler människor får diagnosen utbrändhet och att allt fler barn får diagnosen ADHD.
Elöverkänslighet har även den ökat, men får ju inte finnas som diagnos eftersom ansvariga myndigheter påstår att det inte finns ett samband mellan elektromagnetiska fält och strålskadan elöverkänslighet.

De svenska myndigheternas påstående lutar sig mot den forskning som professor Anders Ahlbom godkänt som trovärdig de s k provokationsstudierna. Som vi vet har ju Anders Ahlbom blivit entledigad från IARC inom WHO på grund av intressekonflikt med mobilindustrin. Han sitter som ledamot i sin brors företag som lobbar för mobilindustrin inom EU. Det är alltså mobilindustrins företrädare som i princip granskar mobilindustrins forskning.

SSI:s författningssamling 2002:3 har redovisat att pulsmodulerade mikrovågor, samt samverkande vågrörelser kan ge neurologisk påverkan och skador. SSM har även erkänt att radiostrålningen från lågenergilamporna som är långt mycket svagare än DECT-telefoner och mobiltelefoner kan på sikt ge nervskador. Alltså myndigheterna känner till att denna typ av radiofrekvent strålning kan ge nervskador, vilket även verksamhetsutövarna, mobilindustrin, kände till vid utbyggnaden av 3G-systemet.

Den pulsmodulerade strålning som vi nu utsätts för fanns inte före 1990 i vår livsmiljö. Vi utsätts för en kontinuerlig radiofrekvent strålning, som ingen kan välja bort ur sin livsmiljö, ur sin arbetsmiljö eller ur sin skolmiljö.

 Försäkringskassan får här en länk av mig, som exempel, där jag spelat in strålningen från en grannes lägenhet in i ett sovrum. I denna typ av strålning påtvingas vi att lever i, dag ut och dag in. http://www.youtube.com/user/9solar#p/u/4/pchxydpPFqk

Denna industritillverkade radiofrekventa strålning ger dokumenterat neurologiska skador, vilket både utbrändhet är, ADHD är samt elöverkänslighet är, alltså skador i centrala nervsystemet.

Radiostrålningen är inte tillfällig utan leder på sikt till utmattning av nervsystemet, som ju hela tiden måste kompensera för denna nervstress som all denna pulsmodulerade strålning utsätter oss för. Ständig stress leder även till psykisk ohälsa vilket även den har ökat dramatiskt. Det finns med andra ord skäl till att ställa samman sjukdomsstatistiken med utbyggnaden av de olika mobilsystemen, se min länk.
http://solveig21.mpbloggar.se/2011/02/04/diagram-over-hur-ohalsan-okar-hos-unga-i-takt-med-utbyggnaden-av-mobilteleonin/

Jag föreslår att Försäkringskassan ställer krav på att denna industritillverkade strålning måste minska i vår livsmiljö för att inte folkhälsan skall bli allvarligt skadad för all framtid. Ni myndigheter (Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och försäkringskassan) har ett ansvar för att en viss industri tillåts okontrollerat belasta hela befolkningen med en allt högre pulsmodulerad strålning som är lika främmande för allt liv som exempelvis DDT och andra miljögifter.

Enligt Post- och telestyrelsen vet man inte var alla mobilsändare sitter och de vet ej heller hur många de är. Ingen myndighet kontrollerar denna verksamhet på något sätt. Allt fler blir sjuka/skadade av strålning, vilket även bidragit till cancerökningen de senaste åren.

Det är också ytterst märkligt att mobilindustrin enbart har rättigheter men inga som helst skyldigheter att ta hänsyn till hälsa och miljö. Det är märkligt att regering och myndigheter tillåter mobilindustrins hänsynslösa spridning av miljöfarlig radiofrekvent strålning och ohämmat kan påtvingar alla människor svår ohälsa och stort lidande.

Mvh
Solveig Silverin miljöingenjör, f d handläggare på länsstyrelsen Kalmar län, miljöenheten

Begäran om svar av Regeringen och Socialstyrelsen gällande fast telefoni för svenska medborgare med funktionshindret elöverkänslighet

 

Fast telefon av gammal sort

Begäran om svar av Regeringen och Socialstyrelsen gällande fast telefoni för svenska medborgare med funktionshindret elöverkänslighet

Som regering och Socialstyrelsen mycket väl känner till finns svårt funktionshindrade personer som av hälsoskäl inte kan vistas i samhället utan tvingas bo isolerat på landsbygden. Denna grupp samhällsmedborgare nekas nu alla möjligheter till elektronisk kommunikation med samhället, omvärlden samt räddningstjänsten, då nätägarna har för avsikt att riva kopparnätet för fast telefoni. PTS hänvisar till Strålsäkerhetsmyndigheten och regeringen. Enligt Lagen för Elektronisk Kommunikation står det följande i 1 kap. Allmänna bestämmelser i Inledande bestämmelser:

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet.

Syftet skall uppnås främst genom att konkurrensen och den internationella harmoniseringen på området främjas. Samhällsomfattande tjänster skall dock alltid finnas tillgängliga på för alla likvärdiga villkor i hela landet till överkomliga priser.

Vid lagens tillämpning skall särskilt beaktas elektroniska kommunikationers betydelse för yttrandefrihet och informationsfrihet.

Bakgrund

Av PTS svar, förstår jag att regeringen, trots kunskap om denna grupps hälsoproblem och funktionsnedsättning gällande trådlösa nätverk, inte tillförsäkras en säker elektronisk kommunikation nu när kopparnätet för fast telefoni skall rivas för ett stort antal hushåll. På grund av regeringens passivitet försämras yttrligare dessa samhällsmedlemmar möjligheter till kontakt med övriga samhället, dess samhällstjänster och till den livsviktiga räddningstjänsten.

Denna grupp svenska medborgare, är på grund av samhällets långvariga diskriminering, oftast ekonomiskt utarmad då de på grund av sitt funktionshinder tvingats köpa dyra skyddsmaterial för att skydda sin hälsa mot strålningen. På grund av diskriminering saknar många personer inom handikappgruppen försörjningsmöjligheter då Socialstyrelsen i sina direktiv till läkare har fastslagit att dessa personer inte är sjuka och att deras besvär inte är sjukförsäkringsgrundande.

Personerna nekas ofta socialbidrag då de inte står till arbetsmarkandens förfogande p g a sjukdom. Genom regeringens direktiv, att verksamhetsutövarna inte behöver vidtaga försiktighetsåtgärder vid placering av sändare, har personer med detta funktionshinder tvingats, av hälsoskäl, ständigt flytta till nya lågstrålande platser.

Ansvariga myndigheter har nu i drygt 30 år diskriminerat elöverkänsliga personer genom att åberopa att det saknas vetenskapliga belägg som relaterar ohälsa till pulsmodulerad elektromagnetisk strålning. En ensidig ”forskning” i form av provokationsstudier har legat till grund för de s k ”vetenskapliga bevisen”.

 

Neurologiska effekter/skador som beskrivs i SSI FS 2002:3 gällande pulsmodulerad radiofrekvent strålning, vars symtombild stämmer väl överrens med den elöverkänsliga beskriver vid exponering av elektromagnetiska fält har sällan fått anslag. Ett fåtal mindre projekt fick anslag inom FAS under 1990-talet. De senaste 7 åren har dock Anders Ahlbom förhindrat all relevant forskning på elöverkänslighet. Ahlbom har utan kritik från myndigheterna eller regering kunnat ge sina egna projekt hela FAS forskningsanslaget inom ämnesområdet. Anders Ahlbom har nu nyligen entledigas som aktiv deltagare i WHO:s cancergrupp, på grund av intressekonflikt då han sitter i styrelsen för sin bror, Gunnar Ahlboms, företag. Gunnar Ahlbom är en känd lobbyist för mobilindustrin inom EU.

Två NTO-studier, som testade 3G-strålningen i en provokation på elöverkänsliga, bekräftar en av de mest avgörande felkällorna i resultaten. Den första studien gjordes före 3G-utbyggnaden, vilket resultatet en tydlig signifikant skillnad att elöverkänsliga kunde skilja ut 3G-strålningen. En upprepning av NTO-studien gjordes efter 3G-utbyggnaden och då kunde inte testpersonerna avgöra om fältet var på eller av eftersom testpersonerna också påverkades av 3G-strålningen från omgivningen.

Jämför med att placera pollenallergiker under en blommande björk och sedan i en blindtest provocera testpersonerna med ytterligare björkpollen. Jag är övertygad om att man erhåller samma resultat som i provokationsstudierna med elöverkänsliga, att pollenallergiker inte kan känna av eller bli sjuk av pollen.

Utskottet för miljö, jordbruk och lokala och regionala frågor, skriver i sin resolution till EU  under punkt 8.1.4: ”ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer som lider av ett syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av ”våg-fria” områden som inte omfattas av det trådlösa nätverket”. Detta uttalande visar att elöverkänslighet idag är allmänt förekommande folkhälsoproblem inom EU.

I Sverige har ansvariga myndigheter, vad jag förstått, fått uppdraget av regeringen att på alla sätt förhindra en dokumentation av den ökande ohälsan av mobilstrålningen i vår livsmiljö, vilket jag tidigare nämnt i ett e-post brev till myndigheter och regering.

 

*Alla berörda myndigheter förnekar all forskning som visar på allvarliga skador på hälsan som cancer och elöverkänslighet genom att hänvisa enbart till industrins tillrättalagda forskning.

 

* Socialstyrelsen meddelar till kommunerna och Länsstyrelserna och uppmanade dem att inte följa försiktighetsprincipen i Miljöbalken vid utbyggnaden av mobiltelefonin.

 

* Socialstyrelsen meddelar att verksamhetsutövarna inte behöver vidtaga försiktighetsåtgärder .

 

*Regeringen ställer inga krav på en Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning.

 

*SSM uppmanar kommunerna att inte kontrollmäta när folk blir sjuka efter att sändare satts upp i d eras boendemiljö.

 

*Läkare får inte dokumentera elöverkänslighet och trots svår kroppslig/mental funktionsnedsättning anses strålskadorna inte vara sjukersättningsgrundande.

 

Jag begär nu besked från regeringen hur ni tänker hjälpa just denna samhällsgrupp av svenska medborgare att få tillgång till den enda möjliga elektroniska kommunikation, en nätansluten telefon för fast telefoni. Denna grupp medborgare är redan svårt isolerade från övriga samhället genom sitt funktionshinder. Regeringen kan väl inte anse det skäligt att stänga ute en specifik grupp från samhällets alla viktiga tjänster, utan möjligheter till en mänsklig kontakt med omvärlden? Det är i så fall en grov diskriminering av en redan hårt utsatt grupp i samhället. Jag begär svar så fort det är möjligt.

 

Solveig Silverin, miljöingenjör, f d handläggare på Länsstyrelsen i Kalmar

 

 

 

PTS svarar på frågor om 4G

5. PTS svarar på frågor

Frågor från Kjell Jennstig, Mölnlycke

Hej Kjell,

jag ska försöka svara på dina frågor, se nedan.

Med vänliga hälsningar

Lena Liman
Civ.Ing.
PTS – kommunikationsmyndigheten
Spektrumavdelningen

A. Läste att 900 MHz nu kan användas för 4G utbyggnad. Samtidigt så håller man nu på att auktionera ut licenserna för 4G. I vilken frekvens ligger det som nu auktionerats ut?

Den senaste auktionen som avslutades i fredags handlade om det sk 800 MHz-bandet. Det ligger inte dikt an mot det sk 900 MHz-bandet, utan har ett glapp mellan som utnyttjas av annan radioanvändning

 

B. Hur bär man sig egentligen åt för att få ut 100 mb/s genom luften? Krävs det inte en enorm effekt på sändarna för det??

Nej, man behöver inte mer uteffekt, man använder sig av fiffiga komprimeringsmetoder som är mer dynamiska och anpassar sig till radioförhållanden. Man använder nya sändningstekniker och skickar informationen på olika, många, ganska smala frekvensband istället för att skicka rent bredbandiga signaler. Dessa signaler skickas dessutom på olika antenner. Systemet anpassar vilka frekvenser som passar vilken mottagare bäst med tanke på radioförhållanden. Slutligen och framför allt använder man sig av mycket mer spektrum. Här finns en kortfattad beskrivning

 

http://www.mobilbusiness.se/nyheter/lte-sa-funkar-det-1.245022.html

C. Sen undrar jag, vad kommer 4G utbyggnaden att innebära:

– Finns det krav på operatörerna, att de ska ha typ 99.5% yttäckning innan ett visst datum?

Nej, det finns inga krav på yttäckning. Det finns heller inget generellt krav på befolkningstäckning, men ett av de tillstånd som såldes förra veckan har ett krav på att förse de bostäder och arbetsställen som saknar (och vill ha) bredband med 1 Mbps, om man sammanfattar kravet lite kort.

D. – Hur pass många fler master kommer att behövas i Sverige för 4G?

Eftersom det är i stort sett samma operatörer som opererar i de olika frekvensbanden så behövs inte så många fler master. De kommer sannolikt att sätta ny utrustning på de ställen de har sändare idag.

E. – Finns det krav på operatörerna även här att försöka samordna så det blir så få master som möjligt?

Nej, det finns inget krav på att samlokalisera, men de får samlokalisera om de vill.

F. – Kommer operatörerna att kunna åberopa Ledningsrätten för att bygga ut även 4G?

Det skulle de nog kunna göra.

 

Brevsvar till Folkpartiet


Hej Karin!
Tack för ditt svar.

Jag är djupt bekymrad över att politikerna så blint förlitar sig på våra myndigheter. Vem som helst som tar del av den kunskap som redan finns tillgänglig kommer att upptäcka att våra myndigheter som skall skydda oss ljuger för oss.
Bland annat påstår SSM att barnen inte är mer känsliga för strålningen än vuxna. Detta är inte alls sant. Påståendet saknar helt vetenskaplig grund.

Myndigheterna påstår att vi haft denna strålning i 100 år, det är  heller inte sant. Vi har endast haft denna typ av digital mobilstrålning sedan början på 1990-talet. Man kan också tydligt se att ohälsan ökar när GSM byggs ut och den ökar dramatiskt när 3G byggs ut.

Strålningen är helt onaturlig och kan endast jämföras med ett miljögift. Av den anledningen och med de kunskaper/erfarenheter man redan har från 1930-talet, då radiotelegrafisterna blev sjuka av den analoga sändningen, finns det skäl att anta en försiktighet med att sprida okontrollerade mängder av digital mikrovågsstrålning.

Jag varnade för H1N1-vaccinet där jag påpekade att squalene var en allvarlig hälsorisk. Jag visste detta då jag tagit del av tidigare kunskaper. Varken Läkemedelsverket eller Socialstyrelsen brydde sig om riskerna trots kunskaperna som fanns dokumenterat.

Idag uppdagas skadorna av squalene och vi har skadat barn för livet med detta vaccin. Vaccinering var dessutom enbart en skrämsel kampanj för att läkemedelsindustrin skulle kunna tjäna pengar på vaccinet och de avtal de gjort med regeringarna. Att detta kunde ske berodde på att  WHO var korrumperat av industrins lobbyister.

Jag hade rätt i min varning och om de tjänstemän inom Socialstyrelsen och Läkemedelsverket hade brytt sig om den kunskap som redan fanns, då hade heller inte friska barn fått sina liv förstörda av en obotlig hjärnskada av detta vaccin. Alltså hela denna vaccineringskampanj var en hänsynslös lobbyistverksamhet från läkemedelsindustrin.

Jag varnade också för lågenergilampan att den var miljöfarlig då den innehåller kvicksilver, avger det cancerogena UV-ljuset samt avger radiofrekvent strålning. Nu är även detta erkänt inom EU att lågenergilampan är en miljöfarlig lampa. Detta var också en lobbyistverksamhet i detta fall från belysningsindustrin.

När det gäller mobilstrålningen är det samma sak här. Våra ansvariga tjänstemän hjälper telekomindustrin att sälja deras produkter genom att förneka riskerna med strålningen. Detta är väldigt enkelt att se om man hade granskat de tjänstemän som är ansvariga för den elektromagnetiska strålningen. Men exakt vem som idag har ansvaret vet jag inte eftersom detta är borttaget i regleringsbreven till SSM. Läs vad det står i regleringsbreven på min Miljöblogg.

De som får betala priset med sin hälsa är våra barn som nu blir nerdrogade av lugnande medel då deras hjärnor blir överaktiverade av strålningen, vilket riskerar att leda till bestående hjärnskador. Man vet om att denna mobilstrålning påverkar hjärnan och var och en borde begripa att hjärnan inte klara av att dygnet runt, månad efter månad, år efter år tvingas kompensera för dessa ständiga nervimpulser som hjärnan hela tiden utsätts för av mobilstrålningen. Det räcker med sunt förnuft att förstå riskerna och konsekvenserna av denna höga mobilstrålning i vår livsmiljö.

Hade ni politiker skaffat er de kunskaper som jag har idag hade ni troligen blivit lika orolig och upprörd över att våra ansvariga myndigheter och tjänstemän fullt medvetet riskerar skada vår unga generations hälsa och framtid. Våra ansvariga myndigheter har valt att lobba för industrins intressen precis som WHO, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen gjorde för vaccinet. WHO ändrade till och med kriterierna för en pandemi för att tvinga regeringarna att följa det avtal de gjort upp med läkemedelsindustrin. De som fick betala det högsta priset var barnen. Samma sak blir det med mobilstrålningen.

MVH

Solveig Silvein